تئوری حسابداری 1 - حسابداری علمی با پارادایمهای گوناگون

ارائه کلاسی آقایان عظیمی و نوایی ، با تشکر از این عزیزان . دانلود


مطالب مشابه :


تئوری حسابداری 1 - حسابداری علمی با پارادایمهای گوناگون

پردیس بین المللی ارس دانشگاه حسابداری علمی با پارادایمهای سایت WiseGeek کتاب و




دکتر عباس عباس پور

آی کتاب پیام نور دانش در بین کارشناسان پردیس فنی مدلها و پارادایمهای تصمیم




برچسب :