بندرعباس - قشم - هرمز - كيش

11 شب كه از كرمان راه افتاديم، 6 صبح فردا در بندر عباس بوديم.24 تومن هم بليط اتوبوسمان شد براي دو نفرمان. آخرين حركت اتوبوس ها از كرمان به بندرعباس، 11 شب است. از ترمينال به اسكله شهيد حقاني رفتيم و از آنجا با تندرو هاي شناور به قشم اسكله شهيد ذاكري. بعد از برگشت متوجه شديم كه از بندر باهنر هم به قشم ميروند منتها با كشتي هاي بزرگتري و ديگر اينكه اسكله هاي باهنر و حقاني بسيار به هم نزديكند. راستش اين اولين سفري بود كه با كوله و پاي پياده به جاده زده بوديم و نياز داشتيم كه اطلاعات كاملي از بندرها و ساعات حركت كشتي ها و قايق ها و اتوبوس ها داشته باشيم تا بتونيم برنامه ريزي كنيم. قبل از سفر در اينترنت بسيار گشتم و كم يافتم. شايد اگر اطلاعات اين بروشوري كه در برگشت دوباره مون به بندر عباس بدست آورديم رو قبل از سفر داشتيم با استرس كمتر و برنامه ريزي بهتري ميتونستيم به سفرمون ادامه بديم. همانگونه كه ميبينيد مقصد لندريكرافت هايي كه ماشين را به قشم ميرسانند، فقط بندر لافت است. حدودا 1 ساعت و نيم زمان برد تا با شناوري كه در عكس ميبينيد به قشم برسيم.DSC_0449.jpg

7هزار تومن كرايه اين شناور ها بود و 4 تومن آن لنج هاي چوبي بزرگ . ميگفتند با لنج حدود 3 ساعت زمان ميبرد تا به قشم برسي. به قشم رسيديم و با راننده اي به 80 تومن توافق؛ كه قشم را نشانمان دهد. ديدن قشم بدون ماشين( يا بهتر بگم وسيله نقليه ) و يا تور غير ممكن است. از اين سر جزيره كه اسكله ذاكري باشد تا روستاي باسعيدو كه آن سر جزيره است حدود 140 كيلومتر راه است و حدود 42 جاذبه گردشگري در سرتاسر جزيره منظر گردشگرانند كه اگر وسيله نداشته باشي، بايد مقادير قابل توجهي خرج جابجايي كني. قشم براي ما ديدني بود و هيجان انگيز. از قشم و ديدني ها در جزيره ديگه چيزي نميگم جز اينكه شب را در چادر دو نفرمون در پاركي نزديك اسكله به صبح رسونديم و 6 و نيم صبح قشم رو به مقصد هرمز ترك كرديم.

از اسكله ذاكري قشم به جزيره هرمز هر روز دو شناور در حركتند. يكي 6:30 صبح و دومي 13:30بعد ازظهر. و در برگشت همان شناورها مسافران هرمز را قشم ميرسانند. كرايه اين شناور ها 5 تومان بود و بيست دقيقه اي مسافران را مقصد ميرسانند. از اسكله هرمز، قلعه پرتغالي ها ديده ميشه. صبحانه رو در كنار قلعه پرتغالي هاي نوش جان نموديم و هرمز گردي رو با عكاسي از قلعه شروع كرديم.

DSC_0640.jpg

قلعه پرتغالي هاي هرمز به مراتب بزرگتر و سالمتر از مابه ازاش در قشم بود ولي  متاسفانه به شدت غرق در زباله. آب انبار و زندان و كليسا و موزه داخل قلعه بسيار سالم تر و با شكوه تر بودند منتها مهجور تر.

اينجا پشت در قلعه است از بيرون. ميزان زباله ها باور نكردني است.DSC_0642.jpg

اينجا نماي همين در است از داخل قلعه. فكر كنيد چه گذشته بر اين در ها و ديوارهاDSC_0688.jpg

اينجا نمايي از كليساي داخل قلعه است. كوچك اما جالب بود. DSC_0672.jpg

داخل قلعه از همان نقاشي هاي پشت شيشه با خاك رنگي جزيره هم ميفروختندDSC_0682.jpg

راستش رو بخوايد انگيزه اصلي ديدن جزيره هرمز ديدن هنرمند سراي دكتر نادعليان بود. قبلا در مورد ايشون و هنرمند سراي سنگسر در تهران نوشته بودم.از اينجا كه ساحل نزديك به قلعه است تا آن دو تانكري كه در عكس مشخص است، 5 دقيقه بيشتر راه نيست و از آن دو تانكر تا هنرمند سراي خليج فارس چند قدم...DSC_0704.jpg

از ابتداي كوچه اي كه آن دو تانكر نشانمان داده بود كه وارد شديم ديگر نقاش هاي روي ديوار مسير را مشخص ميكرد. DSC_0726.jpg

كنيز بانوي سرخ هرمز است.... ماجراهاي هنرمند سرا را در سايت خود نادعليان كه دنبال كنيد كنيز را ميشناسيدDSC_0709.jpg

خونه دكتر كدوم وره؟DSC_0707.jpg

اين يكي از همان حجاري هايي است كه در خيابان وليعصر تهران شكسته شد.آن مهر هاي سنگي هم داستان خودش را دارد كه از زبان خود استاد شنيدني تر استDSC_0717.jpg

نادعليان هنرمند اسطوره اي است كه ديدنش در هنرمند سراي خليج فارس مرزهاي هنرمند بودن را براي من جابجا كرد. قلبش بزرگ بود به وسعت خليج فارس. هنرش فاخر ؛ زبانش شيرين و رويش گشاده بود حتي براي ما كه در ابتداي يكي از صبح‌هاي نوروز به خانه اش سرزده وارد شده بوديم. هنوز بساط صبحانه پهن نشده بود كه صبورانه از آنچه در هنرمند سرا گذشته بود برايمان گفت (تاريخچه هنرمند سراي هرمز را اينجا از زبان خود نادعليان بخوانيد)......

لطفا اينجا راه هم ببينيد: جزيره هرمز بهشتي براي هنرمندان

و اينجا را نيز: زندگي در هرمز

و نيز: هنرمند سراي جليخ فارس- جزيره هرمز

وروديه را پرداختيم و باز از آن نقاشي هاي پشت شيشه خريديم؛ رفتيم به ديدن باقي جزيره.....

كوه هاي رنگي نمكي

DSC_0767.jpg

و ساحل مجسمه هاي هرمز DSC_0908.jpg

و كوه هاي رنگي بينظيري كه نمونه اش را ميگويند اسپانيا دارد DSC_0903.jpg

انگار در مسير عبور نمك زعفران پاشيده اندDSC_0886.jpg

و بسياري جاذبه هاي باور نكردني كه ترجيح ميدم با ديدن عكس حرومشون نكنم.ساحل مجسمه ها، کوه رنگین کمان، فرش رنگی جزیره ، ساحل لاکپشت ها محوطه محیط زیست و تک تک صحنه های دیدنی جزیره را بايد از نزديك ديد.هرمز منطقه آزاد اعلام نشده و محروميت از كوچه هاي خاكي آن به شدت مشهود است. هنوز رستوران و يا غذاخوري رسمي اي ندارد، كوچه هاي جزيره مملو از زاله است ولي ولي ولي طبيعت جزيره باور نكردني است. چنان بكر و دوست داشتني بود كه شيفته اش مانده ايم. هرمز را بسيار دوست داشتم و اميدوارم به همت نادعليان و مردم جزيره دوباره كه به جزيره برميگردم شكوفا تر از آني باشد كه ديديم.

كاش شهرداري يا شوراي شهر جزيره هرمز فكري به حال زباله هاي جزيره كنند. حيف است به خدا! حيف آن همه زيبايي بود كه دارد در زباله هاي امثال منِ گردش بي ادب مدفون شود. كاش ديدن نارنجي پوش مهرجويي در واحد هاي درسي بچه ها گنجانده شود. كاش به جاي هر فيلم تكراري اي كه از تلويزيون پخش ميشود، نارنجي پوش تكرار شود و هي زمزه كند كه زباله نريزيد. جان مادرتان زباله نريزيد برادر من آشغالي كه ميريزي را كسي جمع نميكند. خواهر من زباله نريز . برادر من آشغال نريز..........

در عيد كه رفت و آمد ها زياد است تقريبا هر نيم ساعت از هرمز به بندرعباس شناوري در نظر گرفته شده. با 4 هزار تومن با شناور تندرو به بندرعباس برگشتيم و از آنجا به مقصد كرايه هاي خطي اي كه به لنگه و چارك ميروند. از بندعباس تا بند لنگه 150 كيلومتر راه است و قميت كرايه ها كه زيادش هم كرده بودند 12 تومن بود و از لنگه تا چارك بيش از 50 كيلومتر. كه جمعا نفري 18 تومن تا چارك پرداختيم و سه ساعته به چارك رسيديم.گفته بودم كه مقصد نهايي ما كيش بود. حركت مستقيمي از خود بندرعباس به كيش موجود نيست. براي رسيدن به كيش بايد يا به لنگه رفت يا چارك يا بندر آفتاب. چارك بهترين گزينه است از آنجا كه بيشترين تعداد حركت به سمت كيش را دارد. حركت ما از چارك به كيش 10 شب بود و آخرين شناوري كه از لنگه به كيش ميرفت،6 بعد از ظهر ديگر حركت كرده بود.

اين هم جدول مقايسه اي قيمت شناورها به مقصد كيشDSC_0007.jpg

از چارك به كيش نفري 22 تومن كرايه داديم و حدود 2 ساعتي در راه بوديم و بالاخره رسيديم به جمع خانواده. جمعه 16 فروردين هوايي برگشتيم تهران به نفري 171 هزار تومن.

اينهم از سفرنامه نوروزي ما باشد كه رستگار شويم.مطالب مشابه :


سفرنامه جزیره زیبای کیش

اونها رو تو ماشين ميگذاريد و كرايه تاكسي در نقاط خيلي در كيش بسيار زياده
گزارش سفر به بندرعباس قشم بندرخمير بندرلنگه وبندرچارك

شيلات ماهي خريديم وشب را همانجا كباب كرده وپس از شام وگشتي در كيش به سمت كرايه ماشين
3 . كيش

نوشته هاي روزانه من در مورد زندگي كيش رو خواستن با توجه به قيمت كرايه تاكسي هم
بندرعباس - قشم - هرمز - كيش

11 شب كه از كرمان راه افتاديم، 6 صبح فردا در كه ماشين را كيش نفري 22 تومن كرايه
عروسی ‌های 500 ميليون تومانی در ايران

(مطالب و تصاویر جالب ،كتاب و ) - عروسی ‌های 500 ميليون تومانی در ايران
تاکسی در جزیره کیش

، ميني بوس و يا اجاره ماشين در سراسر منطقه شهري كيش به ارائه خدمت مي پردازند و نرخ كرايه
ايروان شهري سبز با مردماني پرسه زن در خيابان

را براي بازديد انتخاب كرديم كه باز هم بايد از تعداد زيادي پله در در تمام ماشين كيش بود
خاص ترين عروس و داماد !!

« كرايه اتاق عقد زوجين در كيش، كوير براي قيمت ماشين عروس در اين
خاص ترين عروس وداماد

با قيمت كرايه آن دارد زوجين در كيش، كوير ماشين عروس در گلفروشي «ز
برچسب :