دروس تخصصي سخت افزار

الکترونيک ديجيتال و VLSI

-Digital Integrated Circuits – A Design Perspective by J.M.Rabaey

انتقال داده

-Computer Networks by A.S.Tanenbaum

-Communication Networks by Alberto Leon-Garcia

(11) مدارات الکتريکي

-نظريه اساسي مدارها و شبکه ها – چارلز دسور

-نظريه اساسي مدارها و شبکه ها – دکتر پرويز جبه دار – انتشارات دانشگاه تهران

مدارهاي الکتريکي

-مدارهاي الکتريکي – دکتر مهرداد عابدي

-نظريه اساسي مدارها و شبکه ها – چارلز دسور

-نظريه اساسي مدارها و شبکه ها – دکتر پرويز جبه دار


مطالب مشابه :


جزوه سخت افزار 2 (مدار منطقی) رشته کاردانی

بانک مقالات و جزوات آموزشکده سما - جزوه سخت افزار 2 (مدار منطقی) رشته کاردانی -
دانلود جزوات کاردانی نرم افزار

دانلود جزوات کاردانی نرم افزار مهندسی نرم افزار، سخت افزار جزوه پایگاه داده ها
جزوه درس شبکه های کامپیوتری برای رشته کاردانی کامپیوتر

جزوه درس شبکه های کامپیوتری برای رشته کاردانی جزوه درس شبکه و سخت افزار
جزوات رایگان برای تمام رشته ها

دانلودكتاب مجموعه دستورات زبان توصیف سخت افزار کنکور کاردانی افزار (جزوه
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته سخت افزار

( شامل مطالب درس ریاضی عمومی و ریاضی کاربردی دوره کاردانی ) رشته سخت افزار جزوه ,مستند
جزوه اصول سرپرستی

کلیه مطالب راجع به رایانه ، نرم افزار ،سخت افزار جزوه اصول منابع کنکور کاردانی به
دانلود جزوات استاد علی پدرام دانشگاه آزاد و پیام نور واحد آبادان همچنین کتب دانشگاهی و برخی نرم افزا

دانلود جزوه سخت افزار ۲ و مدار دانلود موضوعات پیشنهادی برای پروژه کاردانی
دروس تخصصي سخت افزار

دروس تخصصي سخت افزار دانلود جزوه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی و
برچسب :