روز جوان(روز خودمون)مبارک

۱۱ شعبان سالروز تولد شبیه ترین انسان ها از لحاظ صورت و سیرت

به پیامبـر خیر و برکت محمد مصطفی (ص) است، میلاد سرو بوستان ایستادگی،

زیباترین گل باغ حسین (ع) جوان رعنا و رشید حسین (ع)

یادگار علی (ع) گلستانی از زیباترین گل های فداکاری  مبارک

 

 


مطالب مشابه :


راه‌اندازی دانشکده داروسازی در اردبیل

دانشجویان پرستاری 89 دانشگاه آزاد اردبیل/الهام راه‌اندازی دانشکده داروسازی در اردبیل
روز جوان(روز خودمون)مبارک

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل 91. پزشکی مهر 88 دانشگاه آزاد داروسازی اهواز ورودی88.
اردبیل و : پيوند رگ قلب نوه به پدربزرگ در بیمارستان امام

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل 91. پزشکی مهر 88 دانشگاه آزاد داروسازی اهواز ورودی88.
ساکت باشید !!برنادت خواب است.

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل 91. پزشکی مهر 88 دانشگاه آزاد داروسازی اهواز ورودی88.
شب امتحان در خوابگاه دختران و پسران........................

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل 91. پزشکی مهر 88 دانشگاه آزاد داروسازی اهواز ورودی88.
یک تشکر ویژه از: آقای تقی زاده

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل 91. پزشکی مهر 88 دانشگاه آزاد داروسازی اهواز ورودی88.
جدول کارنامه( تراز و درصد)رشته داروسازی دانشگاه آزاد

چگونه دکتری داروسازی دانشگاه بین الملل اردبیل. دانشگاه علوم دارویی دانشگاه ازاد
روزت(دانشجو) پیشاپیش مبارکــــ/ موفق باشیـــــد/التماس دعای فـــراوان

دانشجوی پرستاری 89 دانشگاه آزاد اردبیل. پرستاریـــــ و خبرنگـــــاری // موفقیتتونـــــــ
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه ازاد استان اردبیل در نیمسال دوم سال 92

چگونه دکتری داروسازی دانشگاه آزاد کنکور دانشگاه ازاد استان اردبیل در نیمسال
برچسب :