.............:::::::::::: ////////////تبریک روز مادر..........................................::::::

  مادردر ستایش دنیای پرمهرت

ترانه ای از اخلاص خواهم سرود

و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

روزت مبارک همه کسم مادر عزیزم


مطالب مشابه :


رئیس مرکز جامع علمی کاربردی شهرستان فارسان: در ترم بهمن ماه، در 5 رشته کاردانی و کارشناسی دانشجوی ج

رئیس مرکز جامع علمی کاربردی شهرستان فارسان از پذیرش دانشجو در 5 رشته کاردانی و کارشناسی در
تکیه عزاداری

بسیج دانشجویی شهید مالکی پیام نور فارسان. وبلاگ علمی پیام نور فارسان و علمی کاربردی فارسان
عنوان رساله: دکتری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان-شهرکرد-فارسان دانشگاه علمی کاربردی
بدون تو هیچ عیدی عید نمی شود!!!!!!!!!

دانشگاه علمی کاربردی الشتر. دانشگاه علمی کاربردی فارسان. سرزمین
.............:::::::::::: ////////////تبریک روز مادر..........................................::::::

دانشگاه علمی کاربردی الشتر. دانشگاه علمی کاربردی فارسان. سرزمین
برچسب :