قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی

اطلاعیه تامین اجتماعی :
پيرو تغيير ساختار شماره سريال دفتر درماني بيمه شدگان به 18 رقم، ثبت کامل اعداد جهت اخذ تائيد اينترنتي يا ارسال اطلاعات به شکل فايل الکترونيک ضروري است. بنابراين درج صفرهاي سمت چپ شماره سريال نيز الزامي ميباشد.


مطالب مشابه :


دانلود نمونه فرم بیمه

دانلود فرم لیست کالای نحوه پرداخت کمک هزینه ازدواج سازمان تأمین اجتماعی اصول بیمه
فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی فرمی است که می بایست
نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی

نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی لیست پرداخت حق بیمه فرم تماس با
سامانه ثبت نام بیمه خدمات درمانی رایگان (بیمه سلامت همگانی)

تلفن همراه مندرج در فرم ثبت نام اولیه اطلاع تامین اجتماعی ، کمیته لیست بیمه
فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی . تاريخ : فرم تماس با
قابل توجه داروخانه های طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی

اطلاعیه تامین اجتماعی : - فرم های صورتحساب نسخ بیمه داروخانه ها - دانلود کتب و جزوات
برچسب :