صورت وضعیت

صورت وضعیت یعنی : گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمتهای توافق شده.

 صورت وضعیت می تواند موقت و می تواند قطعی باشد. پیمانکار معمولا در انتهای هر ماه مقادیر کارکرد عملیاتش در آن ماه را در قیمتهای توافق شده ضرب کند و با ضرائب توافق شده درخواست مالی خود را ارائه  کند.مهلت پرداخت صورت وضعیتهای موقت 10 روز رسیدگی در مشاور و 10 روز رسیدگی و پرداخت در کارفرما می باشد.


مطالب مشابه :


نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت - نمونه تمرین کامل حسابداری صورت وضعیت تایید
دانلود نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده

این صورت وضعیت مربوط به یک نمونه صورت وضعیت در نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری::
نمونه مثال پیمانکاری

19شرکت پیمانکاری فروزان علاوه بر این پروژه پروژه های دیگری نیز برای نمونه ثبت یک صورت وضعیت.
ثبت های تنظیم صورت وضعیت

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت صورت وضعیت تایید نمونه تمرین کامل حسابداری
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع و برآورد، صورت وضعیت و تعدیل، نکات پیمانکاری
نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری صورت وضعیت تائید شده 1381 3000000
نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

نمونه سوال نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری . وجه دریافتی بابت صورت وضعیت دوم پس
تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

اطلاعات اولیه حسابداری پیمانکاری یک شرکت تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز نمونه تمرین کامل
صورت وضعیت

صورت وضعیت یعنی : - ضریب منطقه پیمانکاری - ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات
برچسب :