ترم تابستانه دانشگاه فرهنگیان

-ضوابط کلی :

1/1- بر اساس ماده 7 و تبصره 3 آیین نامه آموزشی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی و در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد 8 واحد و برای دانشجویان شاهد تا سقف 8 واحد با رعایت سایر شرایط لازم ارائه خواهد شد .

 2/1- بر اساس مفاد ماده 4 آئین نامه آموزشی ، مدت دوره تابستانی 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است .

 3/1- برگزاری ارزشیابی نهایی هر درس منوط به تشکیل کلاس و رعایت حد نصاب ساعات مورد تاکید در آئین نامه آموزشی و جدول برنامه درسی و تدریس کامل  سر فصل مصوب خواهد بود.

 4/1- در صورتیکه دانشجو (ورودی های 1391 به بعد ) مجدداً درس را اخذ نموده باشد وفق ماده 22 آیین نامه آموزشی و پی نوشت آن هزینه های مربوطه طبق جدول تعرفه سالانه دانشجویان نوبت دوم دانشگاههای دولتی مطابق جدول پیوست 1 محاسبه و دریافت خواهد شد .

 5/1- برای دانشجویانی که پس از اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 برای فراغت از تحصیل دو درس باقیمانده دارند طبق ماده 8 آیین نامه آموزشی  نسبت به ارائه آن دروس به صورت معرفی به استاد اقدام گردد .

 6/1- دانشجویانی که پس از گذراندن دوره تابستانی ، دو عنوان درسی باقیمانده جهت فارغ التحصیلی داشته باشند می توانند به صورت معرفی به استاد از تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 وفق ماده 8 آیین نامه آموزشی اقدام نمایند.

 7- معرفی دانشجویان طبق فرم پیوست 2 و اعلام نمره به پردیس ها طبق فرم پیوست 3  انجام پذیرد .

 2-دوره کارشناسی ناپیوسته :

 1/2- کلیه پردیس ها / مراکز آموزش عالی در صورت رعایت حد نصاب (15 نفر) می توانند اقدام به تشکیل کلاس ، در دوره تابستانی نمایند. لذا مؤکداً توصیه می شود از انجام هر گونه مکاتبه یا تماس تلفنی به منظور کاهش تعداد حد نصاب خودداری گردد. همچنین اجرای این برنامه نباید خللی در اجرای عادی برنامه ها در ادامه سال تحصیلی از حیث کاهش حد نصاب  بوجود آورد .

 2/2- چنانچه به هر دلیلی تعداد دانشجویان متقاضی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در یک یا چند درس به حد نصاب فوق الذکر نرسد با هماهنگی و مدیریت پردیس ها / مراکز آموزش عالی تشکیل کلاس بصورت ادغامی ( به جز دروس عملی )  بلامانع است.

 3-دوره کارشناسی پیوسته :

 1/3-کلیه دانشجویان می توانند فقط در درس یا دروسی که افتاده اند با رعایت بند 5/1 این دستورالعمل ، تا حداکثر 6 واحد درسی را اخذ نمایند .

 2/3-محل برگزاری دوره تابستانی به صورت متمرکز  برای پسران پردیس شهید چمران تهران و برای دختران پردیس نسیبه تهران می باشد .

 3/3 -پرداخت هزینه های اسکان و تغذیه طبق تعرفه مصوب ، به عهده دانشجو می باشد .

 6/3-دوره تابستانی بر اساس جدول زمان بندی ذیل برگزار می گردد.

*** تقویم آموزشی دوره تابستانی سال تحصیلی 93-1392

*تعریف گروه های درسی:93/04/07

*انتخاب واحد:93/04/08 لغایت 93/04/11

*شروع و پایان کلاس ها: 93/04/14 لغایت 93/05/22

*دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از سامانه:93/05/18 لغایت 93/05/22

*تاریخ امتحانات: 93/05/25 لغایت 93/05/30


مطالب مشابه :


ترم تابستان

فنی علوم پايه، ترم تابستان انجمن علمی ژنتیک پزشکی
ترم تابستانه دانشگاه فرهنگیان

ترم تابستانه دانشگاه فرهنگیان معاینات پزشکی. دانشجویان دبیری علوم اجتماعی
عناوین دروس ارائه شده در ترم تابستان 91 دانشگاه آزاد اسلامی گرگان را اینجا ببینید

عناوین دروس ارائه شده در ترم تابستان 91 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
درد دل یک داروساز علوم پایه ای ...

از طرفی برای اجرای علوم پایه پس از 4 ترم لازم است خستگی ترم تابستانه و فاصله پزشکی شیراز
برچسب :