درس اخلاق اسلامی استاد مهرولی

دانلود جزوه درس اخلاق اسلامی استاد مهرولی


دانلود


استفاده از این فایل در وب های دیگر بدون هماهنگی، از لحاظ اخلاقی شایسته نیست.کتاب راهنما : آیین زندگی ،اخلاق کاربردی

امتحان پایان ترم به صورت چهار گزینه ای برگزار می شود.

نکات مهم کتاب به صورت سوال تشریحی تدریس میشود.

سوال مهم خارج از کتاب:

1) خداوند متعال در سوره قلم آیه چهارم به کدامیک از ویژگی های مهم رسول خدا اشاره می کند؟
جواب ) اخلاق عظیم و نیکوی پیامبر

2) نمونه ها و زیر مجموعه های این ویژگی مهم در روایات و تفاسیر کدامند؟

جواب ) صبر در راه خدا، گذشت پیامبر، بخشش زیاد پیامبر، مدارا کردن پیامبر، جهاد و مبارزه پیامبر، ترک حرس و حسد، تدبیر امور، قرآن، تحمل سختی ها در راه خدا


صفحه 25 معنا شناسی اخلاق

1.        کلمه اخلاق در لغت به چه معنی است؟ کلمه اخلاق جمع کلمه خلق است و به معنای سرشت، خوی و عادت می باشد.چه عادات خوب و چه عادات بد.

2.       فرق کلمه خلق (kholq) و خلق (khalq) ] چیست؟ اولی به معنای خوی و عادت است مثلا خلق زیبا یعنی اخلاق زیبا ولی دومی به معنای آفرینش مثلا خلق زیبا یعنی ظاهر زیبا

3.       اخلاق در اصطلاح به چه معناست ( تعریف اخلاق ) ؟ صفات و ویژگی های پایدار در نفس که بدون تفکر از انسان سر می زند.

صفحه 26

1.       منظور از اخلاق فضیلت و اخلاق رذیلت چیست؟ فضیلت به معنای خوب و رذیلت به معنای زشت و بد می باشد.

2.        علم اخلاق چه علمی است؟ علمی است که اولا خوبی ها و بدی ها را به ما می شناساند. ثانیا راه های کسب خوبی ها و دوری از بدی ها را به ما می آموزد.

3.        انواع پژوهش های اخلاقی را نام برده و هر یک را تعریف کنید؟

a)       توصیفی : به توصیف و معرفی اخلاقیات افراد و جوامع مختلف می پردازد.

b)      هنجاری (دستوری) : به بررسی افعال اختیاری انسان و باید و نبایدهای زندگی او می پردازد.

c)       فرا اخلاق (تحلیلی) : به بررسی تحلیلی و فلسفی درباره مفاهیم و احکام اخلاقی می پردازد.

صفحه 28

1.        تعریف اخلاق کاربردی چیست(با ذکر مثال)؟ اخلاق کاربردی در حقیقت دنبال آنست که کاربرد و اعمال منظم و منطقی نظریه اخلاقی را در حوزه مسایل اخلاقی خاصی نشان می دهد. مثل اخلاق پزشکی، سیاست، گفتگو، معیشت، همسرداری و ...صفحه 36

ضرورت یادگیری علم از دیدگاه اسلام ........ است.       ضرورتی مطلق

اسلام چه محدودیت هایی را در فراگیری علم از میان براشته است؟

1) محدودیت جنسی : علم آموزی بر هر مسلمانی واجب است

2) محدودیت زمانی : ز گهواره تا گور دانش بجوی

3) محدودیت مکانی : دانش رابیاموزید هر چند که در چین باشد.

4) محدودیت معلم : حکمت گمشده مومن است پس آنرا فرا گیرید هر چند در دست منافق باشد.

پیامبر اکرم درباره برتری عالم بر عابد چه می فرماید ؟

برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است.و همچنین برتری خورشید بر سایر سیارات.


 


صفحه 37

به درستی که برای ................ جنبندگان زمین و ماهیان دریا وجهنداران فضا و همه آسمانیان و زمینیان طلب مغفرت می کنند     آموزگار خوبی ها

فراگیری دانش مطلوبیت ذاتی ندارد یعنی چه؟    یعنی به صرف عالم شدن سعادت حقیقی انسان تامین نمی شود.

ارتباط دانش اندوزی و پارسایی( تقوا) چیست؟    بهره مندی از فرقان و تشخیص حق از باطل

صفحه 39

موانع دست یابی به علم حقیقی را نام برده با ذکر نکات؟

1) پیروی از حدس و گمان (بگو آیا نزد شما دانشی هست که آنرا برای ما آشکار کنید)

2) تقلید کورکورانه

                     الف) و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نلزل کرده است پیروی کنید میگویند نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می کنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمیرفته اند  باز هم در خور پیروی هستند.

                     ب) پروردگارا ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند.

3) شتاب زدگی

                    الف) و انسان بر اثر شتاب زدگی بدی ها را طلب می کند آنگونه که نیکی ها را طلب می کند و انسان همیشه عجول بوده است.

                    ب) از شتاب زدگی بپرهیز زیرا آن موجب می شود که انسان به هدف نرسد و کارش ستوده نباشد.

4) تمایلات نفسانی

                    الف) حقیقت سرایی است آراسته        هوا و هوس گرد برخواسته

                    نبینی که هر جا که برخواست گرد        نبیند نظر گر چه بیناست مرد

                    ب) چون غرض آمد هنر پوشیده شد      صد حجاب از دل به سوی دیده شد

                    ج) هر کس عاشق چیزی می شود، دیدگانش را کور گردانده و قلبش را رنجور. پس با چشم بیمار می نگرد و با گوشی که از دیدن حق ناشنواست می شنود. خواهش های نفسانی پرده های عقلش را دریده و دوستی دنیا دلش را میرانده است.

                    د) کسی که چیزی را دشمن بدارد، خوش ندارد به آن بنگرد یا نام آن نزد وی بر زبان رود.

                    ه) آنجا که برق شمشیر طمع در فضای اندیشه بلند می شود، بیشترین جاییست که عقل به زمین در می غلتد.

                    و) عجب و خود بزرگ بینی نشانه ضعف و سستی عقل است. کسی که رای و نظر خود را بزرگ پنداشت، گمراه شد.

نکته) در سوال بالا ممکن است یک شعر یا متن ( الف ب ج ....) داده شود و سوال شود که در ارتباط با چه مطلبی است؟
صفحه 43

آداب اخلاقی آموختن کدامند؟

1.        انگیزه الهی ( اخلاص )  

الف) حدیث پیامبر : هر کس خود را چهل روز برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری خواهد شد.

ب) منظور از حسن فعلی و حسن فاعلی چیست؟ حسن فعلی ( خوب بودن کار ) – حسن فاعلی ( نیت خوب داشتن )

ج) معنای شاکله چیست ؟      نیت

د) تاثیر نیت بر روی کار تاثیری حقیقی است یا قراردادی ؟ نیت بیانگر یک  رابطه حقیقیست.

2.        انتخاب استاد شایسته

 منظور از طعام در آیه ( علمه الذی یاخذه عمن یاخذه ) چیست ؟   منظور علم است.

3.        رعایت اولویت ها

دانش ها بیشتر از آنند که تو بتوانی همه آنها را بیاموزی و بر آنها احاطه یابی، پس باید گلچین کرده و بهترین های آن را  برگزینی.

4.        خوب گوش دادن

این موضوع نه تنها  ادب شاگرد در برابر استاد را نشان می دهد، بلکه راهیست برای بهره مندی بیشتر و بهتر دانشجویان از محضر استادان

5.        پرسش و پرسش گری

الف) پیامبر اعظم (ص) چه چیزی را به عنوان خزاین و گنجینه های دانش معرفی کرده است.      پرسش

ب) امام صادق(ص) چه چیزی را  موجب هلاکت قوم می داند ؟        پرهیز از پرسش

ج) امام علی(ع) : برای دانستن بپرس  نه  برای آزردن، که نادان آموزنده همانند داناست و دانای برون از راه انصاف، همانند نادان پر چون و چراست.

د) یکی از عوامل اختلاف و تفرقه، پرگویی جاهلان است. کسانی که نادانسته سخن می گویند. امام علی(ع) می فرماید : اگر جاهلان ساکت می شدند، اختلاف برچیده می شد.

 

6.       ضبط و نگارش مطالب

پیامبر اکرم(ص) : علم را در زنجیر کنید و در پاسخ این پرسش که می فرمودند زنجیر کردن آن چگونه است می فرمودند : نگارش آن

7.       تواضع در برابر استاد

احترام به عالمان نشانه بهره مندی از عقل و حرمت عالمان همانند و همسنگ حرمت شهیدان و صدیقان معرفی شده است.

صفحه 56

خودشناسی : (روایات)

الف) هیچ دانشی چون خودشناسی نیست.

ب) برترین دانش ها خودشناسی است.

ج) غایت دانش، خودشناسی است.

د) خودشناسی سودمندترین دانش هاست.

 

صفحه 64

فضایل اخلاقی در پژوهش را نام برده با ذکر نکات هر کدام؟

1.       تصحیح انگیزه و نیت

2.       توجه به نقش پیش فرض های ارزشی

3.       آشنایی با پیشینه پژوهش گذشتگان

الف) خردمند آنست که چون کارش پدید آید، همه رای ها را جمع کند و به بصیرت در آن نگرد.

ب) نیوتن : اگر توانسته ام افق را اندکی دورتر از دیگران بنگرم، بدان سبب است که بر شانه های غولان ایستاده ام.

4.       گزینش مسئله

5.       شهامت در پژوهش

امام علی (ع) : چون در کاری ترسیدی خود را در آن بیفکن، زیرا سختی حذر کردن ( دوری کردن ) بزرگتر از است از آنچه از آن ترس داری.

6.       امانت داری

قرآن کریم : خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید.

قرآن کریم : مومنان رستگار کسانی هستند که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند.

7.       حقیقت جویی در پژوهش

زمانی به ارسطو اعتراض شد که چرا حرمت استاد خود، افلاطون را نگه نداشته و دیدگاه های او را به نقد کشانده و در رد آنها سخن می گوید. ارسطو در پاسخ، سخنی بسیار ارزشمند  و جاودانه گفت : " افلاطون را دوست دارم، اما به حقیقت بیش از افلاطون عقیده دارم."

8.       نشاط در تحقیق

علم دریایست بی حد و کنار     طالب علم است غواص بحار

گر هزاران سال باشد عمر او   او نگردد سیر خود از جستجو

9.       پژوهش های گروهی

الف) این خرد ها چون مصابیح انور است    بیست مصباح از یکی روشن تر است

ب) امام علی(ع) : بهترین آرا و اندیشه ها، از آن کسانیست که از مشورت با دیگران خود را بی نیاز نبینند.

 


صفحه 72

آسیب شناسی اخلاق پژوهش کدامند با ذکر نکات هر کدام؟

1.       شهرت زدگی

2.       شتاب زدگی

کسی می تواند به حقیقت دانش دست یابد که تداوم و بردباری در دانش اندوزی داشته باشد.

3.       دخالت دادن خواسته های شخصی

4.       انتحال

انتحال چند معنا دارد، آنها را بیان کنید؟

الف ) سرقت ادبی ( معنای شایع آن )     ب) خود را به مذهب یا قبیله یا کسی نسبت دادن

صفحه 83

معنای نقد چیست؟

1)      بیان خوبی های یک چیز

2)      بیان عیب ها و نقص ها ( معنای شایع )

3)      ارزیابی منصفانه یک چیز ( بیان خوبی ها و بدی ها )

ضرورت نقد

1)      امام صادق(ع) : بهترین دوستان من کسانی هستند که عیوب و نواقص من را به من هدیه دهند.

2)      امام علی(ع) : کسی که عیب تو را به تو بنمایاند، تو را خیر خواهی کرده است.

شرایط اخلاقی نقد کدامند با ذکر نکات هر کدام؟

1)      فهم سخن و تبحر در موضوع

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست    سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست

2)      کنار تهادن حب و بغض

کسی به دیده انکار اگر نگاه کند    نشان صورت یوسف دهد به نا خوبی

وگر به چشم اراد نگاه کنی در دیو    فرشته ایت نماید به چشم کروبی

3)      پرهیز از نقد متقابل

آینه چون نقش تو بنمود راست    خود شکن، آیینه شکستن خطاست

4)      نقد انگیخته به جای انگیزه : (به گفته بنگر نه به گوینده)

امام علی(ع) : حکمت را از هر کسی که بیان می کند، بگیر و به گفته بنگر و به گوینده منگر.

امام علی(ع) : حکمت گمشده مومن است. پس آنرا فراگیر هر چند از منافقان باشد.

5)      تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

6)      لزوم بردباری و نقد پذیری

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوست گرم و صمیمی است.

7)      پرهیز از برچسب زدن

8)      آغاز کردن از خود

الف) قرآن : ای کسای که ایمان آورده اید چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید.

ب) پیامبر اکرم(ص) : خوشا به حال کسی که عیوب خودش او را از عیوب دیگران از داشته است.

ج) امام علی(ع) : بزرگترین عیب آنست که چیزی را زشت انگاری که خود به همانند آن گرفتاری.

صفحه 119

انواع معاشرت را نام برده با ذکر نکات هر کدام؟

1.       معاشرت های انسانی

منظور از معاشرت های انسانی برخورد هاییست که با دیگران، به عنوان یک انسان و همنوع داریم

2.       معاشرت های آیینی( دینی )

معاشرت و روابطی که هر فرد با سایرهمکیشان و هم مسلکان خود دارد را گویند.

پیامبر اکرم(ص) : کسی که فریاد استمداد برادر مسلمانی را بشنود، ولی به یاری او نشتابد مسلمان نیست.

3.       معاشرت های شهروندی

هر کدام از ما با شهروندان دارای روابط خاصی هستیم که با غیر شهروندان  چنان روابطی را نداریم.

حدیثی در باره همسایه – امام علی(ع) : و خدا را ! خدا را! همسایگان را بپایید که سفارش شده پیامبر شمایند، پیوسته درباره آنان سفارش می فرمود چنان که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد نمود

4.       معاشرت های دوستانه

5.       معاشرت های خانوادگی

معیار معاشرت چیست؟

هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند.

نامه امام علی(ع) به امام حسن(ع) : پسرم خود را میان خویش و دیگری میزانی بشمار

صفحه 124

فرموده امام علی(ع) : "با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار" دلالت بر چه موضوعی دارد؟        اهتمام به امور مردم

صفحه 129

اصلاح میان مردم

یکی از بهترین و مطلوب ترین اخلاقیات اجتماعی اصلاح ذات بین است.

پاداش اصلاح ذات بین در اسلام چیست؟  از نماز و روزه و صدقه نیز بالاتر و برتر شمرده شده است.

صفحه 139

موارد آسیب شناسی معاشرت با دیگران را نام برده با ذکر نکات هر کدام؟

1.       دخالت در امور خصوصی

2.       شایعه پراکنی

پیامبر اکرم(ص) : ای ابوذر برای دروغ گو بودن فرد همین بس است که هر چه را می شنود بازگو نماید.

3.       سو استفاده از دیگران

امام علی (ع) : و حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مگردان، زیرا کسی که حق او را ضایع کنی دیگر برادر تو نخواهد بود.

امام علی(ع) : انصاف موجب پیوند دل ها به یکدیگر می شود.

صفحه 178

فضایل اخلاقی مربوط به امور جنسی کدامند؟

1.       عفت و پاکدامنی

عفت عبارت است از تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل، یعنی قوه شهوانی انسان، کار های خود را بر اساس دستور عقل انجام دهد.

امام علی(ع) : هنگامی که خداوند خیر و خوبی بنده اش را بخواهد، در برابر غذاهای حرام عفت شکم، و در برابر محرمات جنسی، عفت جنسی به او می دهد.

2.       غیرت

غیرت اصطلاحا به معنای کوشش در محافظت از چیزهای است که محافظت از آنها لازم است.

امام علی(ع) : ثمره و میوه شجاعت غیرت است.

منظور از غیرت جنسی چیست؟  نوعی پاسبانیست که آفرینش برای مشخص بودن و مختلط نشدن نسل ها در وجود بشر نهاده است.

3.       حجاب و ترک خود آرایی در انظار عمومی

فصل های چهارم و هفتم و هشتم حذف شده است.

 

 


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی-کاربردی دزفول یک

مرکز آموزش علمی-کاربردی دزفول یکی از مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی کاربردی است که در مهرماه 87 با تعداد 156 دانشجو در مقطع کاردانی و در رشته های فناوری اطلاعات و
خبری درخصوص مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول 1

به گزارش روابط عمومی آموزش علمی کاربردی دزفول 1خبرداد: زمین دانشگاه علمی کاربردی خریداری شده وانشالله بزودی در سال 90 کلنگ احداث مرکز آموزش علمی کاربردی زده
زمان ثبت نام آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول 1 · قالب وبلاگ ... زمان ثبت نام آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی. *تاریخ آغاز ثبت نام آزمون دانشگاه علمی کاربردی* .
مرکزآموزش علمی کاربردی خبر اهواز

مرکز علمی کاربردی خبر اهوازبا موافقت مسئولان استانی و خبرگزاری جمهوری اسلامی در اهواز تاسیس شد و از ابتدای مهر ماه 87 از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به
دانشگاه آزاد واحد دزفول- نمرات میان ترم شیمی عمومی (1) رشته مهندسی متالوژی

Arash Larki - دانشگاه آزاد واحد دزفول- نمرات میان ترم شیمی عمومی (1) رشته مهندسی متالوژی - - Arash Larki. ... وبلاگ گروه شیمی دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز.
نرم افزارهایی برای اجرای کدهای C++

گروه فناوری اطلاعات علمی کاربردی دزفول 1 - نرم افزارهایی برای اجرای کدهای C++ - تعاملات دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی دزفول 1 - گروه فناوری
پروپوزال

... علمی و کاربردی - پروپوزال - كافي نت و انتشارات دانشگاه علمي و كاربردي دزفول. ... 1-1. نوع تحقيق : بنيادي نظري كاربردي توسعه اي. پروژه جنبه عملي دارد ندارد
افتتاح اولین نمایشگاه علمی کاربردی دزفول 1 + عکس

پایگاه خبری و اطلاع رسانی روناش - افتتاح اولین نمایشگاه علمی کاربردی دزفول 1 + عکس - اخبار مهم شهرستان دزفول ... سایت دانشگاه مرکز علمی کاربردی دزفول 1.
درس اخلاق اسلامی استاد مهرولی

... درس اخلاق اسلامی استاد مهرولی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - اینترنت و شبکه های گسترده. ... 1. کلمه اخلاق در لغت به چه معنی است؟ کلمه اخلاق جمع کلمه خلق است و به معنای ..... برچسب‌ها: درس اخلاق اسلامی استاد مهرولی, مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول 1 .
اصول حسابداری

... و کاربردی - اصول حسابداری - كافي نت و انتشارات دانشگاه علمي و كاربردي دزفول. ... 1-حسابرس مستقل : شخصي كه با گذراندن امتحان سراسري حسابرسي مستقل در
برچسب :