نمونه وصیت نامه

متن وصیت نامه:
بعد از شهادت به وحدانیت خدای تعالی و شهادت به جمیع انبیا و نبوت و خاتمیت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و اقرار به ولایت و وصایت دوازده نفر از اوصیای بر حق رسول خدا (ص) که امامان معصوم و والیان ولایت کلیه الاهیه اند با صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین و بعد از اقرار به عقاید حقه دین مبین اسلام و قبول تمام شئون شریعت محمدی (ص) در عین سلامتی و بدون اجبار:
اینجانب ... فامیل ... فرزند ... دارای شناسنامه شماره ... صادره از ... ساکن ...
وصیت نموده و وصی خود قرار دادم:
آقای / خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ...
که با نظارت آقای / خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ...
به وصیت‌های من به شرح ذیل عمل نماید:
محل دفن:
نماز وحشت:
تجهیز و تعزیه داری:
نماز استیجاری:
روزه استیجاری:
خمس و زکات:
مظالم عباد:
کفارات:
نیابت حج:
و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی‌شود،‌ از ثلث مالم برداشته و بقیه ثلث را در موارد ذیل به مصرف برسانند: ...
دیون و بدهکاری‌های من از این قرار است:
1- مهریه زوجه دائمی خود به نام ... فامیل ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... به مبلغ ...
2-
3-
و مطالبات من به شرح ذیل است:
1-
2-
3-
و قیمومیت اطفال خود را با لحاظ غبطه صغار به آقای / خانم ... فامیل ... فرزند ... شماره شناسنامه ... صادره از ... واگذار می‌نمایم.
ضمناً از باقیمانده ثلث مالم:
مبلغ ... به مصرف ...
و مبلغ ... به مصرف ... برسانید.
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه
به تاریخ ...
امضای وصیت کننده / امضای وصی / امضای ناظر / امضای قیم / امضای شهود


مطالب مشابه :


نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

بنام خداوند خالق زیبای ها - نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ - - بنام
نمونه وصیت نامه

وفاتیه - نمونه وصیت نامه - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار
نمونه سوال وصیت نامه امام خمینی(ره)

تسنیم - نمونه سوال وصیت نامه امام خمینی(ره) - آموزش زبان عربی دبیرستان - تسنیم
نمونه سوالات وصیت نامه

‍Dr.A.Alizadeh - نمونه سوالات وصیت نامه - 1- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟
نمونه‌ی یک وصیت نامه کامل و شرعی

وفاتیه - نمونه‌ی یک وصیت نامه کامل و شرعی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر
برچسب :