سوالات متن پودمان 9

سوالات متن پودمان 9 کتاب کار و فناوری پایه هفتم

پرورش و نگه داری گیاهان

1- مشاغل مربوط به کشاورزی در چند گروه طبقه بندی می شوند؟

زراعت ، باغبانی ، ماشین های کشاورزی ، دامپروری ، صنایع غذایی و منابع طبیعی

2- برای پرورش گیاهان چه کارهای را باید انجام داد؟

بررسی امکان پرورش یک گیاه

آماده کردن بستر کاشت

کاشت

داشت

برداشت

کارهای پس از برداشت

3- عوامل و نیازهای مورد نیاز گیاهان را نام ببرید.

دمای هوا ، میزان آب ، بستر کاشت ، مواد غذایی ، رطوبت هوا و سایر نیازها

4- گیاهان زیر نسبت به نور چگونه می باشند؟

حسن یوسف : ........................................................ آمارانتوس : .....................................................

پاپیتال : ............................................................. دیفن با خیا: ...................................................

5- گیاهان زیر در چه منطقه آب و هوای ( دما ) زندگی می کنند؟

نخل : ................................................................ درخت پرتقال : ....................................................

درخت گلابی : ........................................................................ چای: ...................................................

6- گیاهان زیر از نظر نیاز به آب چگونه می باشند؟

کاکتوس : ....................................................................... شوید : .....................................................

نخل مرداب : ................................................................ برنج : .....................................................

7- چند نمونه از گیاهان سمی که در خانه پرورش داده می شوند را نام ببرید

دیفن باخیا ، نرگس ، گل صد تومانی و ...

8- بستر کاشت یعنی چه؟

به جایی که شرایط لازم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر می گویند.

9- بذر چیست؟

بذر بخشی از گیاه ، مانند دانه، غده (سیب زمینی) ، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن ،

گیاه دیگری مانند گیاه قبلی تولید می شود.

10- کود چیست ؟

موادی که باعث حاصلخیزی بستر گیاه و افزایش محصول و مرغوبیت آن می شود کود نام دارد.

11- کودها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید

الف) کود های آلی ب) کودهای شیمیایی

12- کود را چه موقع و به چه روش هایبه گیاه می دهند؟

کود را پیش از کاشت یا پس از آن ، به روش دستی یا ماشینی به گیاه داده می شود.

13- روش های کاشت گیاهان را نام ببرید.

کشت دانه – قلمه زدن – خوابانیدن – تقسیم بوته – گرفتن پاجوش

14- کشت دانه یعنی چه؟

اگر دانه را در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه می زند و گیاه جدیدی را به وجود می آورد

به این عمل کاشت دانه می گویند

15- قلمه زدن یعنی چه؟

اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در بستر مناسب بکارید و

شرایط مورد نیاز آماده شود، قلمه رشد می کند و گیاه کاملی تولید می گردد که به این عمل

قلمه زدن می گویند.

16- خوابانیدن یعنی چه؟

شاخه بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنه گیاه مادر ، در داخل خاک می کارند به

گونه ای که جوانۀ انتهایی شاخه برای تولید گیاه جدید بیرون از خاک بماند به این عمل

خوابانیدن می گویند

 

17- تقسیم بوته چیست؟

بسیاری از گیاهان علفی چند ساله مانند گل سنجافی را می توان از زمین بیرون آورد و با

جدا کردن بوته های ریشه دار آن و کاشت آن، گیاه جدیدی تولید کرد. به این عمل تقسیم

ریشه می گویند.

18- گرفتن پاجوش یعنی چه؟

روی ریشه برخی از گیاهان مانند خرما شاخه هایی رشد می کند که به آن ها پاجوش می گویند.

با جدا کردن پاجوش، همراه بخشی از ریشه و کاشت آن، می توان گیاه دیگری تولید کرد.

19- کاشت یعنی چه؟

قرار دادن بذر ( بذر یا قلمه ) در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه در خاک را کاشت می گویند.

20- روش های کاشت بذر را نام ببرید.

1- با ماشین 2- با دست

21- بذر ها به صورت در خاک قرار می گیرند؟

1- منظم : ب ذرها روی خط ها و ردیف های منظم( خطی و ردیفی ) کشت می شوند.

مانند: کشت گندم و ذرت

2- درهم : فاصله بذرها در این روش نامنظم است . مانند کشت سبزی

22- مرحله ی داشت یعنی چه؟

داشت به کارهایی مانند آبیاری، سِلِه شکنی، وِجین کردن، کود دادن، سَم پاسی، واکاری و

خاک دادن پای بوته ها می گویند که برای نگه داری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می شود.

23- وِجین کردن یعنی؟

از بین بردن علف های هَرز به صورت دستی یا با وسایل مکانیکی

24- سم پاشی ذر مرحله ی داشت به چه منظوری می باشد؟

25- واکاری یعنی چه؟

دوباره کاشتن بخش هایی که به تعداد کافی گیاه در آن سبز نشده است.

26- تُنُک کردن یعنی چه؟

حذف برخی از گیاهان برای تأمین فاصلۀ مناسب بین بوته ها.

27- قَیّم زدن چیست؟

قیم برای نگه داری برخی گیاهان به کار برده می شود.

28- هَرَس یعنی چه؟

حذف برخی از شاخه ها برای رسیدن هوا و نور بیشتر و آرایش شکل ظاهری گیاه.

29- سله شکنی یعنی چه؟

نرم کردن سطح خاک کشت، در ضورتی که سخت شده و ترک برداشته باشد.

30- یکی از مهم ترین کارهای مرحله داشت    آبیاری    است.

31- آبیاری باید متناسب با  توجه به عواملی انجام شود؟

شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه

32- اگر در آبیاری گیاه غفلت شود موجب چه چیزی می شود؟

خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن گیاه در چند روز می شود.

33- هرس درختان باید چه زمانی انجام شود؟

پیش از بیدار شدن درختان از خواب زمستانه است.

34- برداشت محصولات کشاورزی چه موقوع می باشد؟

پس ار رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کرد.

 

 به منظور کنترل علف های هَرز، حشرات، آفات و بیماری ها با سموم شیمایی

 


مطالب مشابه :


فناوری يعني چه ؟

کار و فناوری - فناوری يعني چه ؟ - آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه پودمان نو آوری و
پرسش های متداول در مورد دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی/پودمانی

چه رشته هایی در دانشگاه جامع هر پودمان شامل چند درس مرتبط است و با پایان یافتن هر پودمان
سوالات متن پودمان 9

کار و فناوری - سوالات متن پودمان 9 - - کار و 29- سله شکنی یعنی چه
نمونه سوال پودمان (1-2-3-4-5-6)

کار و فناوری - نمونه سوال پودمان (1-2-3-4-5-6) - - کار و 6- ایدۀ گرفتن از آفرینش یعنی چه
پودمان 9

کار و فناوری - پودمان 9 8-کاشت یعنی چه؟ 9-داشت یعنی جه و عملیات وابسته به آن را نام ببرید.
سولات پودمان 3

سولات پودمان 3. ۲-شناخت موضوع به چه معنا است؟ یعنی باید ۱- محدودیت ها ۲- اهداف وانتظارات ۳
سوالات متن پودمان 3 کتاب کار و فناوری پایه هفتم

سوالات متن پودمان 3 کتاب کار و فناوری پایه ۲۶- ارایه و اشتراک گداری مطالب یعنی چه؟
تعریف پروژه و پودمان

دبستان عـــلامـه مطهری - تعریف پروژه و پودمان - - دبستان عـــلامـه فناوری یعنی چه
سوالات صفحه ی 13تا15 کتاب دوم

پودمان پرورش و نگه داری از ۱-حفاظت الکتریکی یعنی چه ۷-سیم اتصال به زمین موجب چه می
سوالات حرفه و فن سال اول راهنمایی از واحد 6 تا 8

5- ایمن سازی ساختمان یعنی چه؟ • پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و
برچسب :