طرز دوخت آستین دراپه

طرز دوخت آستین دراپه

 آموزش خیاطی - طرز دوخت آستین دراپه

۱) پارچه را به عرض نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت مثل آستین شمشیری درس شماره ۳۰ و بلندی آستین به اضافه

قوس آستین که ۳۰ تا ۴۵ سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای ۱۵ سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه

می باشد...

۲) از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه ۳۰ تا ۴۵ سانت برای قوس

آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم.
۳) بعد از قوس آستین، قد آستین محاسبه شده خودمان را منهای ۱۵ سانت کرده پایین می رویم. این راه دوم کشیدن بلندی

آستین است.
۴) از چهارلای بسته پارچه نصف دور مچ به اضافه ۳ سانت کرده به سمت چپ می رویم. سپس خط زیر آستین را رسم

می کنیم.
۵) بعد از برش، آستین را از هم جدا می کنیم. از دولای بسته ۴ سانت پیله و ۳ سانت فاصله داده تا آنجا ادامه می دهیم که

گشادی آستین به اندازه حلقه آستین لباس به شود.
۶) پیله وسط آستین روبروی هم می شود بعد هر دو طرف را روبه بالا پیله می دهیم، مانند شکل ترسیم و دوخت آستین


مطالب مشابه :


106- یقه شُل یا دراپه

آموزش خیاطی - 106- یقه شُل یا دراپه - «متد متریک» - آموزش خیاطی
107- تاپ ریون دراپه

آموزش خیاطی - 107- تاپ ریون دراپه - «متد متریک» - آموزش بعد یقه لباس رو دراپه
طرز دوخت آستین دراپه

مزن لباس شقایق - طرز دوخت آستین دراپه - مزن لباس شب آموزش یقه شکاری به زبان ساده و با
سری جدید آموزش خياطی درس سی و نهم - روش دوخت آستین دراپه

آموزش خياطي و خانه داری مریم حاصل بلندی آستین دراپه می باشد. مانتو کرپ یقه انگلیسی مدل
آموزش یقه شل ساده کاربردی

مزن لباس شقایق - آموزش یقه شل ساده کاربردی - مزن لباس شب - مزن لباس طرز دوخت آستین دراپه .
یقه انگلیسی و شکاری

دل با کسی نیست - یقه انگلیسی و شکاری - با خرید دی وی دی های اموزش خیاطی خانم عمرانی که شامل
برچسب :