قالب بندی

          قالب عبارت از کاربرد ساختمانی است که بالای آن سیخ ها و مخلوط کانکریت برای بدست آوردن عنصر کانکریتی و آهن کانکریتی جابجا میشود  ویا قالببندی وسیله کاربرد مهم و عمده ساختمانی میباشد که نقایص و کمبودات در قالب بندی مشکلات را در قبال دارد که در نتیجه کانکریت به شکل منظم و دقیق ریخت نمیگردد ، کانکریت سوراخ ، سوراخ و درشت تشکیل میگردد ، شیره های کانکریت بیرون ریخته و در نتیجه مقاومت کانکریت ضعیف و دوامدار بودن کانکریت کم میشود .

          قالب به منطور نگهداشتن کانکریت الی گرفتن مقاومت معینه ایجاد سطح منظم در کانکریت اســـتفاده میشود قالب بندی باید توسط دستک ها ی چوبی و یا فولادی مستحکم گردد  تا در مقابل  فشار وارده ووزن کانکریت مقاومت  لازمه داشته و شکل خودرا تغیر ندهد . سوراخ هایکه در سطح کانکریت ضرورت است باید در وقت کانکریت ریزی به جاهای دقیق آن گذاشته شود قالب بندی تازمانکه کانکریت مقاومت کافی نگرفته باید جدا نگردد  بهر صورت قالب بندی باید برای سه روز اول از کانکریت جدا نگردد وطوری صورت گیرد که در وقت جدا نمودن قالب , کانکریت صده مه نبیند و بدون اســتعمال جبل و ضربه چکش در مقابل سطح کانکریت  از کانکریت جدا نگردد مدت که کانکریت  در قالب میماند ارتباط میگیرد به نوع , سمنت, وضعیت عنصر ساختمانی و قرارداشتن آن (افقی عمودی ویا مایل) . چنانچه تجربه نشان میدهد قالب چوبی نظر به آهنی بسیار مزایای خوب داشته و میتواند در زیر یک متر مربع مساحت 3تا4 پایه چوپ برای نگهداشتن قالب استفاده نمود . پس از مدت هفت شبانه روز قسمت های که مومنت شان منفی است قسمأ در موسم تابستان قالب کنی شده میتواند .

           بام های که طول و عرض شان بیشتر از سه متر هستند باید بیشتر از هفت روز قالب بماند . ناگفته نباید گذاشت که قبل از کانکریتریزی قالب بندی آبترازو و ارتفاعات آزمایش گردیده تا در بعدی مشکل ایجاد نگردیده و آسان پلسترکاری شود .

          در قابلیت قالب بندی بعضی مواد با یک جاشدن مواد های دیگری از خود قابلیت قالبگیری را پیدا میکند مثلأ مخلوط کانکریت ، گل برای خشتمالی و غیره . بعضی از مواد خاصیت غیر تحریکی یا قشر شدن را دارند که در وقت حمل و نقل اجزای مخلوط شده آن بحالت مخلوط باقی بوده و از هم جدا نمیشود مثلأ کانکریت باقیر و غیره .

           زمان قالب کاری در فصل زمستان مدت 18 روز و در تابستان 15 روز بوده برای جلوگیری از مشکل ساختاری در قالب بندی قالبکار در وقت کانکریت ریزی در ساحه بوده  وساحه تحت قالب حداقل الی سه روز پس از کانکریت ریزی زیر مشاهده قرار داشته و هیچ کس جز قالب کار حق ورود به داخل ساحه قالب بندی را ندارد .

مواد برای قالب ها قرار ذیل است :

·                        فولاد ورقه ئی به ضخامت 1.5 الی 6 ملی متر که توسط زاویه ها و شویلرها تقویه شده باشد .

·                        چوپ پوستی ( نوع از قالب های چوپی است ) . تا استواری زیاد مقابل آب ، با استواری اوسط مقابل آب، با استوار محدود مقابل آب ، برای قالب ها میتواند از چوپ پوستی با استواری زیاد در برابر آب کار گرفت. در صورت عدم رعایت مطلب یاد شده جدا شدن قشر های چوپ پوستی صورت میگیرد . قالب بندی معمولآ از تخته های چوبی , فولادی و یا مواد محلی مناسب دیگر که مقاومت لازم در مقابل وزن و فشار کانکریت را داشته باشد ساخته میشود تخته های چوبی برای ساختمان های خورد تر و تخته های فلزی برای ساختمان های بزرکتر اســـتــفاده میــشود .

انواع قالب ها :

·         قالب های باز و بیجا شونده .

·         قالب ها لغزنده برای ارتفاعات بلند .

·         قالب های متحرک .

·         قالب های عمودی بیجا شونده .

·         قالب های ثابت .

·         قالب های معلق ( آویزان )

·         قالب های فلزی .

·         قالب های نرم پنوماتیکی .

·         قالب های بلاکی .

           ازجمله این نوع قالب ها صرف کاربرد قالب های ثابت در همچون تعمیرات ایفأ نموده است که این نوع قالب ها برای ساختمانهائیکه صرف یک مرتبه اعمار می شوند مورد استفاده قرار میگیرن د. استعمال آنها بسیار کم و نادر میباشدند این قالب ها از تخته های چوبی و یا از اوراق ساخته شده برای یک بار از آنها کار گرفته میشوند و بعدأ قالب ها را به کلی از هم جدا ساخته از اجزای آن برای بعضی کار های دیگر ساختمان میتوان استفاده کرد . کارهای قالب بندی متشکل از سه پروسه است: 1. تهیه قالب. 2. نصب قالب. 3. اعمار بناها و قالب کنی .


مطالب مشابه :


قالب بندی و انواع آن

مرحله قالب بندی و انواع آن ـ قالب آجری : که بهترین حالات قالب بندی است زیرا بعد از بتن ریزی
دانلود قالب بلاگفا - سیمرغ

معماری مدرن - دانلود قالب بلاگفا - سیمرغ - decoration-civil-architect - معماری - عمران - دکوراسیون
قالب بندی

پدیده معماری - قالب بندی - نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است ! - پدیده معماری
قالب لغزنده

دنیای مدرن معماری - قالب لغزنده - آنچه را که باید یک معمار بداند - دنیای مدرن معماری
انواع قالب بتن

مهندسی عمران و معماری - انواع قالب بتن - اطلاعات مربوط به مهندسی عمران و معماری - مهندسی
سیستم اجرای قاب تونلی

معماری - سیستم اجرای قاب تونلی قالب های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند.
قالب های لغزنده

معماری - دانشگاه علمی کاربردی سنندج 1 - قالب های لغزنده - گاه نامه ای از کلاس ما
قالب پروژه روانشناسی محیط

معماری - قالب پروژه روانشناسی محیط - کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات واحد
برچسب :