محل ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مرداد 92دوره کارشناسی و شرایط ثبت نام بدون کنکور

توضيحات و تذكرات مهم درخصوص پذيرش متقاضيان
دوره كارشناسي پيوسته بدون آزمون نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

                                                                                               

 1. براساس مصوبه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي در 5000 رشته/محل دانشگاهي در مقطع كارشناسي بدون برگزاري آزمون و براساس معدل كتبي ديپلم، دانشجو پذيرش مي‌نمايد.
  پذيرش در اين مرحله در كليه رشته/محل‌هاي تحصيلي به روش متمركز خواهد بود كه فقط معدل كتبي داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار مي‌گيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يك جا اعلام مي‌گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بوم و ...) و براساس معدل كتبي ديپلم، به اولين كد رشته/محل انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند) در صورت وجود ظرفيت معرفي مي‌شود. به منظور اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان اقدامات زير انجام مي‌گردد :
 • بررسي كد رشته/محل‌هاي انتخابي داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان.
 • تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه‌اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي‌گيرد.
 • اعلام اسامي پذيرفته شدگان.
 • تبصره1: از آنجا كه پذيرش داوطلبان براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت مي‌پذيرد و نظر به اين كه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي، انساني و ...) متفاوت است لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي‌شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذيل معطوف مي‌دارد.

جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) با توجه به نوع ديپلم و مجموعه آموزشي

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سایر عناوین دیپلم

ریاضی و فنی مهندسی

100

4ر74

4ر31

4ر31

4ر31

علوم تجربی، کشاورزی

9ر80

100

4ر31

4ر31

4ر31

علوم انسانی 3 و 4

2ر41

2ر41

100

100

2ر41

هنر

100

100

8ر69

8ر69

8ر69

زبان های خارجی

100

100

100

100

100


 • تبصره2: در صورت ضرورت در هر رشته/محل تعدادي از حائزين شرايط به صورت ذخيره اعلام خواهند شد.
پذيرش دانشجو در اين دوره تنها براي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 معتبر بوده و پذيرفته‌شدگان امكان ثبت‌نام با تأخير در نيمسال‌هاي بعدي را نخواهند داشت. متقاضيان لازم است معدل كتبي خود را دقيقاً مطابق معدل مندرج در مدرك ديپلم خود درج نمايند و در صورت مغايرت معدل اعلامي با معدل مندرج در مدرك ديپلم در زمان ثبت‌نام در محل دانشگاهي از ادامه تحصيل فرد جلوگيري به عمل خواهد آمد. برادران متقاضي اين دوره بايد از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل نداشته باشند. داشتن ديپلم كامل نظام قديم متوسطه يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متوسطه و يا اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي در سال تحصيلي 93-92 (كه حداكثر تا 31 شهريور ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه پيش‌دانشگاهي شوند) الزامي است. دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي و كاردانش نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي‌باشند حق ثبت‌نام و ادامه تحصيل در اين دوره را ندارند. دارندگان مدرك كارداني يا فوق ديپلم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين دارندگان مدرك كارداني پيوسته يا شاغلين به تحصيل در دوره‌هاي كارداني كه حداكثر تا 31 شهريور ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه كارداني مي‌شوند حق ثبت‌نام در اين دوره را دارند. متقاضيان مي‌توانند با پرداخت مبلغ 200000 ريال نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت‌نام اقدام نمايند و با ورود شناسه ثبت‌نام، رمز ثبت‌نام و كد امنيتي به صفحه ورود اطلاعات وارد شوند. متقاضيان مي‌توانند نسبت به انتخاب 10 رشته/شهر از يك مجموعه و يك نظام آموزشي از ميان رشته‌/شهرهاي ارائه شده در سامانه اقدام نمايند و پس از تأييد، كد پيگيري را دريافت و تا زمان اعلام نتايج نزد خود حفظ نمايند. رشته/شهرهاي انتخابي مي‌تواند از ميان رشته/شهرهاي نظام آموزشي تمام وقت يا نظام آموزشي پاره‌وقت از يك مجموعه و يك نظام آموزشي صورت پذيرد. حداكثر مدت مجاز تحصيل در نظام آموزشي پاره‌وقت براي افراد غير مشمول بيش از حداكثر مدت مجاز تحصيل در نظام آموزشي تمام وقت مي‌باشد لكن براي افراد مشمول خدمت وظيفه عمومي، سنوات تحصيل در نظام آموزشي پاره وقت همانند نظام آموزشي تمام وقت دوره كارشناسي پيوسته مي‌باشد. متقاضيان نظام آموزشي پاره‌وقت بايد بومي يكي از نقاط تابعه استاني باشند كه محل دانشگاهي مورد نظر آنان در آن استان قرار دارد. دانشجوي بومي به فردي اطلاق مي‌شود كه حائز يكي از سه شرط زير باشد :
 • سه سال آخر تحصيل وي در دوره نظام قديم متوسطه يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد بر طبق گواهي اداره كل آموزش و پرورش استان در يكي از مناطق تابعه استان مربوطه باشد.
 • محل تولد وي بر طبق مندرجات شناسنامه در يكي از شهرها يا بخش‌هاي تابعه استان باشد.
 • محل سكونت متقاضي يا والدين او قبل از پذيرش در محدوده استان مربوط باشد.
 • تبصره: متقاضيان واجد يكي از شرايط فوق در استان‌هاي خراسان شمالي، جنوبي و يا رضوي مي‌توانند رشته‌هاي داير در واحدها يا مراكز داراي قيد پذيرش بومي و مستقر در هر يك از سه استان را به عنوان انتخاب‌هاي خود منظور نمايند.
متقاضياني كه تمايل به انتخاب رشته/شهر از مجموعه‌هاي متفاوت در هر يك از نظام‌هاي آموزشي را دارند مي‌توانند مجدداً با خريد اينترنتي كارت اعتباري ثبت‌نام نسبت به انتخاب 10 رشته/شهر ديگر از ساير مجموعه‌هاي شش گانه با رعايت شرط انتخاب 10 رشته از يك مجموعه و يك نظام آموزشي اقدام نمايند. متقاضيان رشته مهندسي دريا ـ دريانوردي بايد علاوه بر داشتن سلامت كامل جسمي از نظر بينايي و كوررنگي كاملاً سالم باشند. متقاضيان رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي بايد ضمن نداشتن معلوليت‌هاي حاد جسمي، بيماري قلبي و تنفسي نيز نداشته باشند. متقاضيان رشته‌هاي نمايش ـ بازيگري و نمايش ـ كارگرداني بايد ضمن نداشتن معلوليت‌هاي حاد جسمي، بيماري‌هاي قلبي و تنفسي نيز نداشته باشند و داراي سلامت كامل بينايي، شنوايي و كلامي باشند در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد. كاركنان محل هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مجاز نيستند رشته/شهرهاي محل دانشگاهي كه در آن خدمت مي‌كنند را به عنوان محل تحصيل انتخاب نمايند. چنانچه اين موضوع رعايت نگردد از ادامه تحصيل آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد. با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، شركت دانش‌آموزان خارجي مقيم در دوره‌هاي خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بلامانع مي‌باشد ليكن مجوز ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هاي اقامتي اتباع مزبور خواهد بود و اين افراد در صورت پذيرش از نيمسال آتي سال تحصيلي دانشگاه شروع به تحصيل خواهند نمود. لازم به ذكر است كه شركت اتباع خارجي در نظام آموزشي پاره‌وقت مجاز نمي‌باشد.
تذكر :مطابق اعلام اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شرط معدل براي كليه اتباع خارجي به شرح ذيل مي‌باشد :
 • دوره‌هاي كارشناسي پيوسته، كارداني و كارشناسي ارشد پيوسته رشته‌هاي تحصيلي غيرپزشكي، دارا بودن معدل كل سه ساله متوسطه حداقل 14 از 20 براي داوطلبان نظام جديد و داشتن همين معدل در مدرك ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه.
طلاب داراي ديپلم كامل متوسطه نظام قديم يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد متوسطه مشروط بر آن كه مديريت حوزه‌هاي علميه يا شوراي مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايد طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن (با استفاده از همان معافيت حوزه علميه) ادامه تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. بديهي است هر زمان كه معافيت تحصيلي طلبه توسط حوزه علميه خاتمه يافته اعلام گردد، مشمول ديگر نمي‌تواند در دانشگاه تحصيل كند و بايد خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانشجويان دوره بدون آزمون در طول مدت تحصيل مجاز به انتقال يا تغيير محل پذيرش به ساير محل‌هاي دانشگاهي نمي‌باشند. تذكرات مهم :
 • الف - محل تشكيل كلاس رشته‌هاي مهندسي كشاورزي با شاخه‌هاي مربوطه، تربيت بدني و علوم ورزشي (برادران) و نقاشي ـ نقاشي عمومي واحد مشهد در محل مجتمع آموزشي گلبهار مي‌باشد.
 • ب - محل تشكيل كلاس رشته‌ مهندسي كشاورزي ـ آب واحد فردوس در محل مجتمع آموزشي گلبهار مشهد مي‌باشد.
 • ج - محل تشكيل كلاس رشته مديريت بيمه واحد بندر لنگه در محل مركز جناح مي‌باشد.
 • د - محل تشكيل كلاس رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي، تربيت بدني و علوم ورزشي ـ ورزش همگاني و حسابداري ـ دولتي واحد شهرقدس در محل مركز شهريار مي‌باشد.
 • ه - محل تشكيل كلاس دانشجويان خواهر واحد شهر مجلسي در سپاهان شهر مي باشد.

 

منبع:روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد

 

 

محل ثبت نام کلیک کنید

 

 

 


مطالب مشابه :


خدمات حسابرسی|خدمات حسابداری|خدمات مالی|موسسه خدمات حسابرسی|موسسه خدمات مالی

دریافت گزارش حسابرسی جهت اخذ وام فصلی و ثبت نام بازرگانی معتبر و جدید با
مدارک لازم و میزان شهریه برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن 91

وام دانشجویی دوره كارداني مورد تاييد مؤسسات آموزش عالي معتبر و يا اداره 91/11/ ثبت نام
ثبت نام مشاغل خانگی مرتبط با اداره ارشاد آغاز شد

ثبت نام مشاغل خانگی مرتبط با اداره نحوه ثبت نام سپس در صورت نياز به وام، طرح
اخذ كارت بازرگاني

صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت و انواع وام ها بازرگانی و
لیست مدارک مورد نیاز جهت صدور و یا تمدید کارت عضویت و بازرگانی

که به گواهي اداره ثبت نامه ثبت نام در دفاتر وام ها بازرگانی و
قوانین مالیاتی و مالی|طریقه ثبت اظهارنامه مالیاتی|اداره مالیاتی در تهران|

دریافت گزارش حسابرسی جهت اخذ وام ,www.tax.gov.ir,ثبت نام بازرگانی و با
به اطلاع متقاضیان جویای کار شهرستان شوش می رساند جهت ثبت نام وام مشاغل خانگی هرچه سریعتر اقدام نمای

رساند جهت ثبت نام وام مشاغل به اداره میراث به اداره بازرگانی
محل ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مرداد 92دوره کارشناسی و شرایط ثبت نام بدون کنکور

وام دانشجویی شدگان امكان ثبتنام با تأخير در جديد بر طبق گواهي اداره كل آموزش و پرورش
ثبت شرکت های تجاری

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی اداره‌ی ثبت تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور
برچسب :