نمونه سوالات چهار گزینه ای

  نمونه  سوالات  چهار گزینه ای

                                                             فصل : دوم

                                                        مهمترین مقوله ای که در   اثر ریتم بیولوژیک  تغییر می کند  ------------- است  .   

                                         الف- استراحت        ب – ورزش               ج – خواب                       د – فشار خون

                                             پوست  بدن با جذب اشعه  ---------- نور خورشید در ساختن  ویتامین  --------- نقش دارد .                                                  

    ب- ماوراء بنفش -   D

الف – مادون قرمز - C     

                                                                             د– مادون قرمز -  D

د – ماوراء بنفش – C     

 فصل:  دوم

  روش   صحیح   دفع   فاضلابها  عبارت  است  از  :

الف  - استفاده  از  چاههای   جذبی                        ب-  تخلیه   در   رود خانه  ها

         ج-  جمع  آوری   توسط  سیستم   لوله کشی  و  انتقال  به  تصفیه   خانه               د -  (   الف  و   ب )

مراحل تصفیه ی   فاضلاب  عبارتند از :

آشغالگیری  -  ته نشینی  اولیه   -   تصفیه بیولوژیکی  - ته نشینی  ثانویه   و  -----------

فاصله  مناسب محل دفن  زبا له از شهر  حدود  ---------- تا ----------- کیلومتر است  .

       الف – ( 10 – 5 )               ب – ( 20 – 10)           ج – (0 4 – 30 )                د – ( 60 - 50  )

          فصل : سوم  

کدام  مورد   جزئ   عوامل  زیا ن آور فیزیکی   محیط کار  نمی باشد ؟

           الف – پرتو ها                 ب – سرو صدا           ج – آفت کش ها                         د-  روشنایی

 استخدام افراد  بومی  مناطق گرم   بیانگر کدام عامل است ؟

       الف – معاینات دوره ای      ب – عایقبندی            ج – معاینات قبل از استخدام         د – سازش

                         نوعی  سیستم روشنایی  است که  در آن  ابتدا 40 تا  60   در صد   نور به   سقف  تابیده  و سپس   

 به محیط   بازتاب  می شود  . 

الف – عمومی              ب – غیر  مستقیم    ج - موضعی        د -  خاص   

بیشترین حساسیت چشم به رنگ  -------- است که   طول موج آن  555  نانومتر  می باشد .

   الف – آبی                  ب -  قرمز                    ج – زرد                       د -   بنفش

                  اختلاف درخشندگی  بین دو شیئ  که در مجاورت  یکدیگر  قرار دارند را -------------  می گویند  .

        الف – شدت  روشنایی     ب – شدت  جریان نور            ج- تباین    د – شدت منبع نور

                         نوعی  سیستم روشنایی  است که  برای مشخص کردن عیب فراورده ها  در فرایند کار است :

الف – عمومی        ب – غیر  مستقیم                  ج – موضعی          د – خاص

کدام  گزینه  نا درست  است  ؟

صدمات  پرتو   های    ماوراء  بنفش  و  مادون  قرمز      برای  انسان  به   چه  صورت    است ؟  

                  الف  -  صدمات  چشمی          ب – صدمات  پوستی   ج  -  صدمه به  سیستم  خونساز        د – (  الف  و  ب )                 

عوامل  زیان آور شیمیایی محیط کار  :

       کربوکسی  همو گلوبین   ترکیبی  است که  در  هنگام   مسمومیت   انسان   با  گاز    ------      بوجود  می آید .

      د-  So 2                ج- co2                           H2sب-                        الف- co     

کدام گزینه  در مورد حلالها  درست  نمی باشد  :

الف – حلالها  قدرت   حل  کردن    چربی  پوست   را   دارند   .

ب – همۀ   حلالها   غیر    قابل   اشتعال  هستند .

ج – حلالها  می  توانند   باعث    التهاب  پوست  (  درماتیت )   شوند  .

د – حلالها   می توانند  باعث   آتشسوزی   شوند .

         کدام نوع از معاینات  به منظور  تشخیص  زودرس بیماریها   در مواجهه  با  حلا لها    انجام می شود ؟

      الف – معاینات  قبل از استخدام    ب – معاینات اختصاصی    ج – معاینات دوره ای       د – ( الف و ب )

کدامیک  از   گرد و غبارها    قابل   انفجار    نیست ؟

الف -  آلومینیوم          ب – چوب              ج – گچ                   د – آرد

کدام  بیماری  ناشی  از تماس با   گرد  و غبار   سیمان    نیست ؟ 

        الف  -برونشیت  مزمن       ب – بیسینوسیس      ج – زخم  عثنی  عشر      د – زخم اگزمایی اطراف  ناخنها  

به معنای  ریۀ  حاوی  گرد و غبار   پنبه  است ؟

الف – پنوموکونیوسیس            ب – بیسینیوسیس       ج -  سیاه زخم            د – کزاز

پرورش  دهندگان  طیور  در معرض  کدام   بیماری   نیستند  ؟

الف – آسپر ژیلوز                    ب-  هیستو پلاسموز               ج – پسی تاکوز               د – سیاه  زخم

             فصل چهارم:

توزیع  وزن  در حدود  مهرۀ   --------------   کمر    به  حد اکثر  می رسد .

      الف -  دوم                  ب -  سوم                                   ج – چهارم                              د -  پنجم

در وضعیت  کاری  ایستادۀ سنگین    ،   میز کار --------------   از سطح  آرنج  تنظیم  می شود .

        الف -  پایینتر                         ب – بالاتر                                ج – هم سطح                    د – هیچ کدام

    بخش ایمنی:

در بروز حوادث  کدام مورد  جزء  اعمال  نا ایمن  نیست ؟

الف – حرکات خطر ناک دویدن و جهیدن           ج – ابزار کار معیوب

      ب -  بلند  کردن  بار  به  طور  نا  صحیح          د – استفاده  نکردن از وسایل حفاظتی  در دسترس

مقاومت   سیم   اتصال    زمین   ایمن   -------------   سیم   نول   است .

      الف – 2  برابر          ب -   5  برابر                 ج – 10  برابر                 د -  1/0

 


مطالب مشابه :


شرکت نفت استخدام می کند "جدید جدید"

كسب اطلاعات و بهره مندي از تسهيلات سهميه استخدامي ويژه از طريق اداره گاز ، پالايش و
آگهی استخدام شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه از دیپلم به بالا در اکثر رشته ها

مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف؛ از داوطلبان واجد شرایط بومی استان کرمانشاه و استخدام:
استخدام نیروی آقا در پترو شیمی بیستون کرمانشاه

مرکز کرمانشاه - استخدام نیروی آقا در پترو شیمی بیستون کرمانشاه - صنعت نفت؛گاز
نمونه سوالات چهار گزینه ای

گروه درسی بهداشت و ایمنی کار کرمانشاه استخدام افراد بومی مناطق گرم اداره کل
استخدام راننده

بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام و استخدام در اداره بهداشت استخدام شرکت گاز
استخدام مهندس صنایع غذایی

بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام استخدام در اداره استخدام شرکت گاز استخدام
استخدام سرایدار

بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام استخدام در اداره استخدام شرکت گاز استخدام
استخدام مهندس عمران

بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام استخدام در اداره استخدام شرکت گاز استخدام
برچسب :