سوالات و پاسخ کنکور سراسری سال 87 -86- 85- 84 - 83 و...

 

توجه  توجه  توجه  توجه

با سلام :

این سوالات از سایت های دیگر لینک شده اند (اگر دانلود نمی شوند مربوط به آن سایت می باشد )برای کسب نمونه سوالات بیشتر به قسمت کنکور در آرشیو موضوعی همین وبلاگ مراجعه نمایید .

 

 

(( برای مشاهده سوالات دیگر ۸۸ و ۸۹ قسمت زیر را کلیک کنید))

        http://shimikherameh.blogfa.com/post-462.aspx

از چند لينك مختلف مي توانيد دانلود نماييد .

در این بخش سوالات کنکور رشته های مختلف در سالهای مختلف و سال 87 را بهمراه جواب آنها قرار داده ایم،

برروی نوشته ی مورد نظر کلیک کرده ودر برخی موارد صبر نموده تا سوالات دانلود شود .

سوالات کاردانی کامپیوتر بهمراه پاسخنامه سال 1386


سوالات سال 1386


سوالات تخصصی کنکور ریاضی و فنی

جواب


سوالات عمومی ریاضی و فنی

جواب


سوالات تخصصی کنکور انسانی

جواب


سوالات عمومی انسانی

جواب


سوالات تخصصی کنکور هنر

جواب


سوالات عمومی هنر


سوالات تخصصی کنکور تجربی

جواب


سوالات عمومی تجربی

جواب


سوالات تخصصی کنکور زبان

جواب


سوالات عمومی کنکور زبان


سوالات سال 1385


سوالات تخصصی کنکور ریاضی و فنی

جواب


سوالات عمومی ریاضی و فنی


سوالات تخصصی کنکور انسانی

جواب


سوالات عمومی انسانی


سوالات تخصصی کنکور هنر1

سوالات تخصصی کنکور هنر2

جواب


سوالات عمومی هنر


سوالات تخصصی کنکور تجربی1

سوالات تخصصی کنکور تجربی2

جواب


سوالات عمومی تجربی

جواب


سوالات تخصصی کنکور زبان

جواب


سوالات عمومی کنکور زبان

 توجه توجه توجه توجه

این سوالات از سایت های دیگر لینک شده اند (اگر دانلود نمی شوند مربوط به آن سایت می باشد )برای کسب نمونه سوالات بیشتر به قسمت کنکور در آرشیو موضوعی همین وبلاگ مراجعه نمایید .

-گروه ریاضی دفترچه اختصاصی

٢-گروه تجربی

دفترچه اختصاصی شماره دو دفترچه اختصاصی شماره یک

٣-پاسخنامه ریاضی پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی )

۴-پاسخنامه تجربی پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی )

 

( کنکور 87 ) کلیک کنید

كنكور 87 رشته انسانی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 87 رشته انسانی با حجم 885 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 87 رشته انسانی با حجم 519 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 86 رشته انسانی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 86 رشته انسانی با حجم 983 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 86 رشته انسانی با حجم 336 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 85 رشته انسانی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif دریافت سوالات كنكور 85 رشته انسانی با حجم 447 كیلوبایت

sub_titr.gif دریافت پاسخ تشریحی كنكور 85 رشته انسانی با حجم 399 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 84 رشته انسانی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 84 رشته انسانی با حجم 465 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 84 رشته انسانی با حجم 424 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 83 رشته انسانی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 83 رشته انسانی با حجم 501 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 83 رشته انسانی با حجم 321 كیلوبایت

 


كنكور 87 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 87 رشته ریاضی با حجم 1.38 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 87 رشته ریاضی با حجم 1.26 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 86 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 86 رشته ریاضی با حجم 1.98 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 86 رشته ریاضی با حجم 1.41 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 85 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 85 رشته ریاضی با حجم 2.52 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 85 رشته ریاضی با حجم 1.15 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 84 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 84 رشته ریاضی با حجم 1.22 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 84 رشته ریاضی با حجم 1.32 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 83 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 83 رشته ریاضی با حجم 834 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 83 رشته ریاضی با حجم 1.04 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 82 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 82 رشته ریاضی با حجم 838 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 82 رشته ریاضی با حجم 821 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 81 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 81 رشته ریاضی با حجم 857 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 81 رشته ریاضی با حجم 1.71 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 80 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 80 رشته ریاضی با حجم 793 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 80 رشته ریاضی با حجم 1.45 مگابایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 79 رشته ریاضی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 79 رشته ریاضی با حجم 759 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 79 رشته ریاضی با حجم 1.68 مگابایت

 

كنكور 87 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 87 رشته تجربی با حجم 2.21 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 87 رشته تجربی با حجم 883 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 86 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 86 رشته تجربی با حجم 3.10 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 86 رشته تجربی با حجم 900 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 85 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 85 رشته تجربی با حجم 3.26 مگابایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 85 رشته تجربی با حجم 818 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 84 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 84 رشته تجربی با حجم 896 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 84 رشته تجربی با حجم 841 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 83 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 83 رشته تجربی با حجم 739 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 83 رشته تجربی با حجم 763 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 82 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 82 رشته تجربی با حجم 722 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 82 رشته تجربی با حجم 879 كیلوبایت

 

sub_felesh-red.gif كنكور 81 رشته تجربی با پاسخ تشریحی
sub_titr.gif  دریافت سوالات كنكور 81 رشته تجربی با حجم 928 كیلوبایت

sub_titr.gif  دریافت پاسخ تشریحی كنكور 81 رشته تجربی با حجم 1.21 مگابایت

 توجه توجه توجه توجه

این سوالات از سایت های دیگر لینک شده اند (اگر دانلود نمی شوند مربوط به آن سایت می باشد )برای کسب نمونه سوالات بیشتر به قسمت کنکور در آرشیو موضوعی همین وبلاگ مراجعه نمایید .

 


مطالب مشابه :


سوالات و پاسخ کنکور سراسری سال 87 -86- 85- 84 - 83 و...

سوالات عمومی کنکور زبان. سوالات سال 1385. دریافت سوالات كنكور 87 رشته انسانی با حجم 885
منابع كنكور 87

منابع كنكور 87. منابع سوالات دروس تخصصي و عمومي آزمون سراسري زبان و ادبيات فارسي 1 و 2 دوره
پاسخ سوالات زبان كنكور تجربي 90

آموزشی - پاسخ سوالات زبان كنكور تجربي 90 In other cultures, (87) -----, a man and woman may not even know each (88)
منابع سوالات كنكور رشته تجربي سال 91

منابع سوالات كنكور رشته تجربي سال 91. زبان فارسي 3 87. كليه رشته
منابع كنكور 87 اعلام شد

سوالات كنكور 87 نيز مانند سال گذشته از كتب نظام سالي زبان و ادبيات فارسي 1 و 2 دوره پيش
دانلود سوالات كنكور سراسري تجربي 1387 همراه با پاسخنامه تشريحي

نمونه سوالات كنكور برچسب‌ها: كنكور, 87, سوالات كنكور سراسري زبان.
بررسي سوالات كنكور 1387 درس ادبیات رشته های مختلف

زبان و ادبیات فارسی بررسي سوالات كنكور 1387 درس ادبیات رشته سوالات چند دوره کنکور رشته
سوالات کارشناسی ارشد زبان انگليسي

سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ی زبان انگلیسی 87 با پاسخ نامه نمونه سوالات كنكور زبان انگليسي .
آخرين تغييرات، زمان ثبت نام و فهرست منابع سوالات كنكور 90

آخرين تغييرات، زمان ثبت نام و فهرست منابع سوالات كنكور 87 براي کليه 87 زبان وادبيات
برچسب :