منابع كنكور كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط سال 93 - 1392


روس امتحاني و ضريب

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت

مولفين و مترجمين

آب و فاضلاب هيدروليك (1) انتقال و توزيع آب جمع آوري فاضلاب (2) تصفيه آب (1) تصفيه فاضلاب(1) شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب (1)

1-  Chemistry for Environmental Engineering

Sawyer & mccarty

2- environmental pollution control microbiology ( civil and  environmental  engineering)

Mckinney

3- fluid mechanics

Streeter and wylie

4- Water quality and treatment

By: AWWA

5- Wastewater engineering

Metcalf & eddy

6- Water and wastewater  technology

hammer

7- industrial water pollution control

ecknefelder

آلودگي هوا و كنترل آن(1)

Air pollution,  an introduction 2002

Jeremy colls.

مواد زائد جامد

(1)

handbook of solid waste management

Tchobanoglous

كليات بهداشت محيط

(2)

Enrironmental engineering’’fifth edition 2003

Salvato J.A.

زبان عمومي

(2)

جلدهاي 1 ,2 و3   1- Reading and thinking in English

جلدهاي2 و3 2- Reading  through Interaction

3- Expanding Reading skills

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading  ( intermediate – high intermediate)
مطالب مشابه :


جدیدترین منابع کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی و HSE مخصوص آزمون سال 1393

جدیدترین منابع کنکور آگاهی از جدیدترین اخبار بهداشت بهداشت محیط
منابع كنكور كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط سال 93 - 1392

مهندسی بهداشت محیط جدیدترین اخبار. اخبار آزمون كارشناسی ارشد پزشکی وزارت
جدیدترین مقالات در حوزه بهداشت حرفه ای - ایمنی - HSE

دریافت رایگان وسریع مطالب-آگاهی از جدیدترین اخبار بهداشت حرفه ای وبلاگ بهداشت محیط
مقایسه انواع بی خطرسازهای پسماندهای عفونی

معرفی جدیدترین تکنولوژی ها در عرصه بهداشت و محیط معرفی جدیدترین تکنولوژی ها اخبار
طرح پزشک خانواده شکست خورد / سرانه سلامت؛ 20 هزار تومان

جدیدترین اخبار ماماها و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای هم کمک می‌کند و
برچسب :