رهیافتی بر تحلیل ریشه ها و گرایش ها در آثار معماری تادائو آندو

 بخش اول

 نگاه ها و نگرش های متفاوتی در چگونگی پیوند بین معماری معاصر و معماری سنتی در دوره های تاریخی متفاوت ارائه شده است.پیوند با معماری گذشته در نگاه های کلاسیک گرا یک پیوند شبیه سازانه است.مدرنیست ها به گونه ای پیوند با هر آنچه را که به تاریخ مربوط می شود ,به طور اولیه رد کرده و نقد پست مدرنیست ها بر این موضوع در آثار پیشگامان آنها به یک ارتباط تقلید گونه و غیر منسجم با تاریخ منجر می شود.به نظر می رسد ک لزوم این ارتباط با معماری گذشته در سر زمین هایی که معماری , آمیزشی منسجم با سنت ها و آیین ها ی مردمان آن سرزمین دارد, بیشتر احساس می شود , چرا که این امر در پردازش هویت آن سرزمین نقش مهمی می تواند ایفا کند.

ژاپن سر زمینی با پیشینه ای کهن از معماری سنتی –آئینی و مفاهیم و فضاهای متفاوت در طول زمان متناسب با این آیین ها و سنت ها شکل گرفته است.در معماری تاریخی ژاپن دو عنصر آئین کهن و ادیان , نقش مهمی در شکل گیری کلیت فضای معماری داشته است.نقش این عناصر به گونه ای بوده که مفاهیم سنتی در فضای معماری تبلور پیدا کند.چگونگی آمیختگی این دو عنصر با زندگی مردم ژاپن در طول زمان سبب شده که معماران معاصر ژاپن نیز در خلق فضا های معماری جدید به مفاهیم و فضاهای معماری سنتی ژاپن توجه داشته باشند.چگونگی ایجاد پیوند با معماری گذشته در سرزمین هایی که دارای سابقه ای کهن از معماری سنتی می باشند, همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و بیانی دیگر از چالش های معمار معاصر چنین سرزمین هایی مطرح بوده است.در ژاپن نیز به دلیل آمیختگی اصول و آئین های مذهبی با زندگی مردم در طول زمان لزوم توجه به این پیوند توسط معماران معاصر ژاپن احساس شده است.در این میان تادائو آندو که یکی از سه معمار ژاپن جایزه بین المللی پریتز کرز بوده است , بیش از دیگران در آثارش به این امر توجه داشته است.تحلیل این گونه آثار وی می تواند زمینه ی تبلور مفاهیم سنتی در معماری معاصر ژاپن را فراهم آورد.مقاله ی حاضر با بازشناسی این مفاهیم در آثار تادائو آندو , سعی در شناخت رویکرد غالب در آثار معماری وی دارد.در این راستا تعداد 5 پروژه که به نظر حائز شفافترین نشان ها از نحوه ی نگرش آندو به پروژه های معماری است, مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت نتایج حاصل از پژوهش فوق بیان می گردد.

 ریشه ها و گرایش ها در آثار معماری تادائو آندو:

در مقایسه با معماران خلاقی چون تانگه- ماکی- ایسوزاکی و دیگران , مینیمالیسم شاعرانه ی آندو نمونه ای روشن از ویژگی های پست مدرن را برای ریسیدن به یک معماری مردم وار به نمایش می گذارد واین نقطه مقابل قواعد سر سختانه ی مدرنیسم است .

آندو فرم ساختمان را به ساده ترین  شکل ایجاد می کند, تا بتواند خلوص فضایی آن را افزایش دهد, در نتیجه ارتباط بین فرم ها را ازبین برده و از فرم به صورت مجزا استفاده می کند. این فرم ساده فضای خالصی را ایجاد می کند . بنابر این نقطه دید ما بیشتر به فضا معطوف می شود ,تا بازی فرم, علاوه بر فرم , مصالح و رنگ ها نیز ساده انتخاب می شوند. ساختمانهای آندو حاوی منابع نور بسیار زیاد می باشند,که در نتیجه وجود بازشو ها به فضای آزاد و استفاده زیاد از آجرهای شیشه ای ایجاد شده است.از جمله پیوند های آندو با معماری گذشته ژاپن,استفاده از طرح حیاط های مرکزی موجود در خانه های سنتی , در شهر اوزاکا می باشد,که آندو این طرح را در مقیاس شهری مورد استفاده قرار داده است.استفاده از پلکان بزرگ و پل های ارتباطی در فضای روباز , همه و همه از تمهیداتی است که آندو برای کاستن از فضای بسته و محبوس مسکونی شهری  , به کار برده است.ایده های آندو به خصوص از اواسط دهه 1980 , یعنی هنگامی که استفاده از تراسها و فضاهای روباز و اتصال مجموعه های ساختمانی توسط پل ها ی ارتباطی و همچنین شکل گیری بناها در اطراف حیاط های مرکزی رواج یافت,به سرعت در همه جا مورد استفاده قرار گرفت.در رابطه با معماری آیینی گذشته ژاپن نیز , آندو حائز نگرشی متفاوت و خاص خود می باشد. به طور مثال وی رسوم تجدید ساخت در ایزه را تلاشی بی وقفه در جهت رسیدن به خلوص معنوی دانسته و معتقد است حس خلق کردن به ویژه در معابد ایزه به شکلی زیبا و ابتدایی دیده می شود.در رابطه با مصالح به کار رفته در بناها, به نظر آندومصالح اگر چه ابزاری برای خلق فضاست ,اما به تنهایی برای بیان معماری کافی نیست .وی استفاده از چوب را درایزه بسیار ساده و با خلوص بالا و متفاوت و با استفاده از این مصالح در چایخانه های  ژاپن می داند.در حقیقت خلوص و سادگی کار های این معمار ژاپنی , ریشه در معماری سنتی ژاپن و از جمله معابد ایزه دارد.پیوند این معمار با گذشته به نحوی است که حتی رنگ های معماری خود را نیز بر گرفته از رنگ های مو نو کروم فضا های معماری سنتی ژاپن می داند. از نظر آندو با وجود اینکه در رابطه با جلوه های زیبایی معماری ژاپن ,به ویژه از طریق تحلیل معبد نیکوNikko Toshogu و بناهای قصر کاتسورا بحث های زیادی مطرح گردیده است.اما می توان معماری  ژاپن را به دو قطب متغیر پیرامون سبک ژاپنی Sukia نیز تعبیر نمود. از نظر وی معماری سبک سوکیا را می توان, استفاده هوشمندانه ای از طبیعت دانست. پردازش به فضا های داخلی در معماری چایخانه ها را که به خصوص در نتیجه ی کوچکی فضا تشدید می گردد , یکی از جنبه های سبک سوکیا دانسته و معتقد است که معماری معاصر ژاپن را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. از نظر وی پست مدرنیسمی که در دهه ی 1980 در ژاپن به منصه ی ظهور رسید , بیانی دیگر از ویژ گی های سبک سنتی سو کیا می باشد.

منبع:مهندس پرهام بقایی-آرین امیر خانی -دکتر مجتبی انصاری -علی اکبر تقوایی(تحلیل آثار تادائو آندو)

 ماهنامه هنر ش۱۳۰ -۱۳۸۸

 زهرا رستمی


مطالب مشابه :


پاورپوینت پروژه درس انسان، طبیعت، معماری با موضوع "نور"

دانلود رایگان پروژه درس انسان، طبیعت، معماری با موضوع "نور". نور به ما توانایی دیدن می بخشد
موضوعات پروژه اول(کارشناسی ناپیوسته)

انسان، طبیعت، معماری. موضوعات پروژه اول(کارشناسی ناپیوسته) انسان،آب،معماری فرشادصفایی
عناوین پروژه اول (کارشناسی ناپیوسته)

این قسمت جهت ثبت موضوع پروژه اول درس انسان طبیعت دانشجویان معماری کارشناسی ناپیوسته می باشد.
انسان طبیعت معماری

انسان طبیعت معماری ” بنابراین موضوع زیبائی شناسی لذتی است که از برداشت دیداری
رهیافتی بر تحلیل ریشه ها و گرایش ها در آثار معماری تادائو آندو

مربوط می شود ,به طور اولیه رد کرده و نقد پست مدرنیست ها بر این موضوع طبیعت; انسان و معماری;
دانلود پروژه انسان طبیعت معماری

با سلام به همه دوستان پروژه انسان طبیعت معماری که خودم انجامش دادم موضوع: موزه طبیعت و
برچسب :