فعاليت هاي برگزيده شوراي تربيتي


 
فعاليت هاي برگزيده شوراي تربيتي
(مدرسه ی صیرفیان پور ناحیه ی 4)
1-  اجراي مراسم ويژه مناسبتهاي ماه مهر
2-  برپايي نماز جماعت در آموزشگاه
3-  ايجاد تشكلهاي دانش آموزي
4-  برگزاري اردو – بازديد
5- مراسم آغاز سال تحصيلي، بازگشايي مدارس و گراميداشت هفته دفاع مقدس:
1-  فضا سازي محيط آموزشگاه اعم از سالن، حياط و دفتر مدرسه با تزئينات زيبا شامل تراكتهاي تربيتي و آموزشي و نصب پرده هاي تبريك آغاز سال و خير مقدم به دانش آموزان و همكاران و تزئين مکان اجراي برنامه هاي آغازين و شروع سال تحصيلي با گلهاي زيبا و پذيرايي با شيريني از دانش آموزان
2-  ايجاد جايگاه قرآن در ابتداي درب ورودي آموزشگاه به همراه تزئيناتي جالب جهت اينكه دانش آموزان براي شروع سال تحصيلي از زير قرآن عبور كرده و انشاء الله سال را به لطف و بركت قرآن شروع نمايند.
3-  تشكيل نمايشگاهي از تصاوير شهداي گرانقدر و صحنه هايي از دفاع مقدس در سالن مدرسه و همچنين حياط آموزشگاه قبل از مهرماه توسط مربيان پرورشي و همكاران محترم به طوريكه دانش آموزان در اولين روز مهر با فضايي آماده و زيبا روبرو شوند.
4-اجراي مراسم ويژه اولين روز مهر توسط دانش آموزان شامل: قرائت آياتي چند از كلام الله مجيد - اجراي دكلمه خواني - سرود - صحبت مديريت محترم آموزشگاه و خوش آمد گويي به دبيران محترم و دانش آموزان عزيز و همچنين پخش سرودهايي زيبا از بلندگوي مدرسه جهت ايجاد نشاط و روحيه در بچه ها.
6_امور فوق برنامه و كلاسهاي پرورشي :
 
1-   تقسيم كار ميان مربيان پرورشي
2-   تهيه چارت سازماني مراسم صبحگاه و نصب در سالن مدرسه
3-   تعيين نمايندگان پرورشي براي هر كلاس، نماينده مسابقات، خادمين الصلوه- شناسايي حافظان قرآن و دادن فرمهاي مخصوص جهت شناسايي استعدادها و علايق دانش آموزان در رشته هاي مختلف.
4-   تعيين سرودهاي خاص جهت اجراي گروهي براي هر كلاس به طور جداگانه و تمرين مستمر آن در كلاسهاي پرورشي و فوق برنامه.
5-   اجراي مسابقه درسهايي از قرآن، اعلام شرايط ثبت نام آن و عضوگيري و دادن مسئوليت اجراي آن به يكي از دانش آموزان فعال.
6-   تشكيل گروه سرود مدرسه و شناسايي افراد خوش صدا توسط مربي سرود.
- نحوه انتخاب متن سرود براساس بخشنامه آموزش و پرورش است به عنوان مثال امسال را سال همبستگي و مشاركت ملي نامگذاري كرده اند كه محتواي سرود با اين عنوان همخواني دارد.
مربي سرود از بين 50 نفر تست صدا گرفته و افراد خوش صدا را براي گروه سرود انتخاب كرده است و مربي جهت تمرين سرود از شلفژ (آموزش مقدماتي موسيقي) شروع مي كند و زماني كه بچه ها توانستند كار تقليدي انجام دهند و اصوات هفت گانه را آموختند، شعر را به صورت دكلمه مي خوانند و در مرحلة آخر شعر آهنگين مي شود.
 
نقش فعاليتهاي تربيتي در اصلاح و تكميل برنامه هاي آموزشي
 
فعاليتها يا برنامه هايي كه تحت عنوان فعاليتهاي تربيتي در برنامه ريزي مدارس با نام فوق برنامه يا امور تربيتي اجرا مي گردد از آموزش و برنامه هاي آموزشي جدا نيستند بلكه هر برنامه تربيتي به دليل نقص نظام آموزشي براي تكميل برنامه هاي آموزشي و تحقق تعليم صورت مي پذيرد.
 
برپايي نماز جماعت در آموزشگاه
 ابتدا نمازخانه آماده برپايي نماز مي گردد و با مطالب و تزئينات زيبا فضا سازي مي شود و از بين   دانش آموزان افرادي به عنوان خادمين الصلوه انتخاب شده و كارتهاي زيبايي نيز جهت نصب به سينه اين عزيزان آماده مي گردد. دانش آموزان برتر نيز در اقامه نماز مورد تشويق آموزشگاه قرار مي گيرند.
 
اهداف مربوط به جماعت در نماز
 
1-   ايجادعادت و علاقه به شركت در نماز جماعت 
2-   آشنا كردن و آموزش چگونگي برگزاري نماز جماعت و برنامه ها و احكام مربوط به آن
3-   آشنايي با روحانيت و علماي عامل و رابطه عميق و قلبي با ايشان
4-   آشنايي عملي با امام جماعت و هماهنگي با امام جماعت
5-   آموزش غير مستقيم ارزشها و مفاهيم عبادي از طريق محيط و گروه.
اولين و مهمترين هدف تربيتي برنامه نماز در مدارس بايد ايجاد علاقه به نماز و نماز جماعت باشد و همه چيز بايد تحت الشعاع اين هدف قرار گيرد.
 
برخي از روشهاي ايجاد علاقه به شركت در نماز جماعت عبارتند از:
 
1-   پر جاذبه كردن برنامه نماز جماعت با گنجاندن برنامه هاي جذاب و نيز برخوردهاي شيرين و مناسب.
2-   فعال كردن بچه ها و دادن مسئوليت در امود نماز جماعت به آنها.
3-   خوب و آرام برگزار كردن نماز و ايجاد آرامش خاطر در نمازگزارن.
4-   آموزش چگونگي برگزاري نماز جماعت و برنامه ها و احكام آن.
5-   تدارك فضاي لازم و نظافت محيط و زيبا سازي مسجد از ديگر برنامه هاي برگزاري نماز جماعت است.
6-   تأسيس انتظامات به شكل صميمي و بسيار دوستانه و درعين حال منضبط و منظم، كاري بس مهم است.
برنامه ريزي در زمينه هاي زير، يكي ديگر از امور مربوط به نماز جماعت است:
1- انتخاب مكبر و طرح تربيتي او            2- انتخاب مؤذن 
3- اجراي دعاي بعد از هر نماز               4- انتخاب قاري
5-نماز به منظور آموزش عملي قرائت صحيح نماز
 
اصلي ترين نقش در اجراي برنامه نماز جماعت به عهده مربي پرورشي است و لذا نمونه هاي زير از جمله وظايف مربي تربيتي است.
1-   ايجاد هماهنگي و فراهم كردن زمينه مشورت و تعاون در برگزاري موفق نماز جماعت
2-   دعوت روحاني و برنامه ريزيهاي مربوط
3-   برنامه ريزي براي تعيين نقش اعضاي مدرسه و گزارش ارزشيابي و تهيه طرح تشويق و ارائه آن به مدير، جهت تشويق همكاران
4-   دعوت از انجمن اولياء و مربيان و برنامه ريزي براي مشاركت و شركت ايشان در اجراي مراسم نماز جماعت و امور مربوط به آن
5-   شركت دادن دانش آموزان در نماز جمعه با هماهنگي و همكاري ديگر اعضاي مدرسه
6-   همكاري تنگاتنگ با معاون آموزشي و دبير ديني و آموزگاران مربوطه
فلسفه تربيتي برنامه اردوهاوبردن دانش اموزان به اردوهاي تربيتي:
الف) ايجاد محيط و فضاي لازم براي انتقال مفاهيمي كه فضاي محدود كلاس، مدرسه و برنامه ريزيهاي آموزشي موجود توان انتقال صحيح آن مفاهيم را به مربي ندارد.
ب) تحقق عيني و عملي مفاهيم پرورشي و تربيتي و ارزشي در رفتار و شخصيت دانش آموز (خودسازي)
ج) اجراي برنامه هايي كه به دليل ماهيت آن برنامه ها به تجمع شبانه روزي افراد شركت كننده نياز دارد مانند اردوي مسابقات ورزشي يا اردوي مسابقات قرآن و ...
د) ايجادهماهنگي وفراهم کردن زمينه تعاون در دانش اموزان براي برنامه هاي آتي زندگي
 
اصول تربيتي در اردو
اردوها از نظر برنامه و اهداف متنوع و متفاوتند؛ مانند: اردوي خودكفايي و سازندگي، اردوي زيارتي و ...؛ ليكن اصول تربيتي، معيارهاي ثابتي هستند كه ميزان توفيق مربيان و برنامه ريزان را قابل ارزشيابي مي كنند و لذا رعايت اصول تربيتي در اردوها، دستيابي به اهداف اردو و توفيق برنامه ريزان و مجريان اردو را تضمين مي نمايد.
1-   اصل هدفمندي اردو: اهداف هر اردو مي تواند از ديگري متفاوت باشد ولي هيچ اردويي نميتواند بدون هدف باشد. داشتن هدف در اردو، اجزا و اركان اردو را داراي انضباط و نظم خواهد كرد و زمينه را براي سازمان دهي و محتوابخشي و برنامه ريزي آماده مي نمايد. مكان و موقعيت جغرافيايي، زمان، نوع شركت كنندگان، سازماندهي برنامه ها، همه و همه، بايد متناسب با اهداف اردو انتخاب شوند.
2-   اصل پيام داشتن تمام فعاليتها:  هر فعاليت، حركت، نوشته، محل استراحت و خلاصه هر گونه رفتار مربيان در اردو بايد داراي پيام يا پيامهايي باشد. مربي در اردو  نمي تواند رفتارها و گفتارها و حتي جزئي ترين حركت خود را از پيامهاي اردو مجزا بداند.
3-   اصل هماهنگي و انضباط در اردو:  يكي از اصول مهم تربيتي در اردو اصل هماهنگي و انضباط است كه به انواع آن اشاره مي شود:
3-1- هماهنگي در مورد تهيه وسيله نقليه و حضور بموقع وسيله نقليه و آمادگي به موقع نيروها براي جابجا شدن، هماهنگي و انضباط در موارد فوق يكي از شاخصهاي موفقيت برگزار كنندگان اردو خواهد بود.
3-2- هماهنگي با مسئولين اردوگاه
3-3- هماهنگي و انضباط در برنامه ها
4- اصل سازماندهي مطلوب: سازماندهي در اردو مانند عملکرد اجزا و اندام بدن است كه اگر هر يك به جاي ديگري عمل كند نه تنها ناتوان خواهد بود بلكه از كار و وظيفه خود نيز باز خواهند ماند.
5-اصل تناسب اردو با مراحل رشد و سال تحصيلي و جنسيت
6-اصل نشاط در اردو
7-اصل برنامه ريزي صحيح
8-اصل ايثار و همكاري
9-اصل ابتكار و خلاقيت
آشنايي با بعضي از فعاليتهاي فوق برنامه
الف) ترويج و گسترش تعاوني هاي مدارس
اهميت و ضرورت:
در دنياي كنوني سرعت تحولات اجتماعي به گونه اي است كه ضرورت بازنگري در اهداف توسعه اجتماعي در قالب گسترش فرهنگي برتر و انديشه متعالي تعاوني، امري پذيرفته شده است. ترديدي نيست كه در خلال مشاركت ها است كه نوآوري و خلاقيت ها در ضمير دانش آموزان شكل گرفته و همراه با ارتقاء درك و شناخت مسائل اجتماعي و ايجاد روحيه ايثار و تعاون، زمينة تحول مثبت در بافت شخصيتي آنان فراهم خواهد شد با اين رويكرد تعاوني هاي مدارس از مؤثرترين عوامل تربيت اجتماعي در دانش آموزان است.
اهداف :
1-   پرورش روحيه كمك متقابل، همفكري، همكاري و انجام خدمات گروهي و اجتماعي
2-   ترويج و تحكيم مشاركت عمومي بين اعضاء
3-   آشنايي با مفاهيم اساسي اجتماعي مانند رأي گيري، كانديداتوري و غيره
4-   آشنايي با قوانين و مقررات و اصول دموكراسي، قانون يا اساسنامه و لزوم پيروي از آن
5-    آشنايي با نحوه خريد و فروش و ايجاد رقابت سالم اقتصادي و چگونگي برنامه ريزي آن
6-   تقويت قدرت جلب اعتماد در افراد ديگر و فعاليت و تلاش در جهت رفع مشكلات فردي و اجتماعي در قالب همكاري جمعي
شرح برنامه :
    از آنجا كه اساس تعاونيهاي آموزشگاهي برآموزش استوار است مي توان ادعا كرد كه تعاوني يك مكتب آموزش علمي است و تحقق توسعه اجتماعي در قالب گسترش فرهنگ والاي تعاون امري پذيرفته شده است كه با نظارت و هدايت شوراهاي دانش آموزي در مدارس تشكيل مي شود. براساس توافقنامه وزارت هاي آموزش و پرورش و تعاون با اعلام عمومي در آغاز سال تحصيلي مدارس هر ساله، تعاوني ها با توزيع فرمهاي عضويت دانش آموزان و توجيه آنان تشكيل مي شود. سپس اعضاي هيأت مديره و بازرسان برابر مفاد دستورالعمل اجرايي آغاز به كار مي كنند همچنين عضويت مديرات، معلمان، مربيان و كاركنان در تعاوني هاي آموزشي بلامانع مي باشد.
ب) كيفيت بخشي فعاليتهاي فرهنگي
هنر شالوده و اساس احساسات و ارتباطات در همه جوامع بشري است از طريق هنر مي توان به هويت اجتماعي و شخصي خود پي برد. در فعاليتهاي فرهنگي و هنري به دانش آموزان اين فرصت داده مي شود كه دگرگوني هاي فرهنگي را در جامعه و در سطحي وسيع تر در مفاهيم   بين المللي تشخيص دهند آنها با انواع فرهنگ ها و سنت ها و بخش هايي از ميراث فرهنگي آشنا مي شوند.
در فنون هنري دانش آموزان روشهاي تجربه ، بهره برداري، ارائه و درك نظرات، احساسات، ارزشها و باورهاي فرهنگي را فرا مي گيرند.آنان ياد مي گيرند كه قوة تصور خود را به كار برند ، ارزشهاي متداول را مورد پرسش قرار دهند و راه حل جايگزين را به كار بندند واز سويي آزادانه انتقادهاي هنري مي كنند و از سوي ديگر تكنيكها و شيوه ها را تمرين و مورد بهره برداري قرار مي دهند، نظرات خود را ارائه و گستردگي و تنگناهاي هنري را بيان مي نمايند.
تعريف فعاليتهاي فرهنگي – هنري :
مجموعه فعاليتهايي است كه به منظور كشف، رشد و شكوفايي استعدادهاي فردي دانش آموزان، ايجاد انگيزه و رقابت سالم و هدايت شده و افزايش آگاهي، طرح ريزي و اجرا مي گردد.
اهداف :
1-   شناخت، رشد و پرورش استعداد دانش آموزان
2-   پرورش روحيه تحقيق و پژوهش و ارتقاء سطح آگاهي
3-   آشنايي با هنر، آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن ملي و بين المللي و اسلامي
4-   پرورش روحيه قانون گرايي و نقادي
5-   توجه هدفمند به اوقات فراغت و فراهم كردن زمينه هاي متنوع در برنامه ها
6-   پرورش روحيه مشاركت جويي و فعاليت هاي گروهي و تعاون
7-   تقويت تعامل و همكاري بين دانش آموزان و اولياء مدرسه و مشاركت همه عوامل انساني در برنامه ها
8-   تقويت زمينه فعاليت ها و ابتكار
شرح برنامه :
به منظور پرورش صحيح استعدادها و توانايي ها و با توجه به امکانات مدرسه و توانايي هاي دانش آموزان كلاس هاي آموزشي برگزار مي شود و در مرحله بعد مي توان ميان دانش آموزان مسابقه برگزار كرد.
ج) مسابقات
1-   مسابقات فرهنگي
- مسابقات قرآن (حفظ – ترتيل – قرائت) - ... اذان، احكام، نهج البلاغه، كتابخواني، روزنامه ديواري مسابقات علمي و اطلاعات عمومي، قصه گويي و خاطره نويسي
2-مسابقات هنري
- مسابقه سرود، تئاتر، طراحي، نقاشي، خطاطي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي دستي و ...
3-   مسابقات ورزشي
4-   مسابقه فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتي، تنيس، دو ميداني، فوتسال و بازي هاي محلي
 
د)كيفيت بخشي مراسم ايام ا... و مناسبت ها
اهميت و ضرورت :
    در تاريخ هر ملتي روزها و ايام خاصي وجود دارد و اين ايام يادآور حوادث و وقايع مهم تاريخي است كه از آن با نام روزهاي سرنوشت ساز ياد مي شود همانند مناسبت هاي اسلامي، ملي و بين المللي، مناسبتهاي ويژه كه مهمترين و شاخص ترين مناسبتهاي شمسي و قمري سال تحصيلي بوده و از نظر ما بزرگداشت آنها به جهت اهميت موضوع و ارتباط خاص آنها با مسائل آموزش و پرورش به ويژه معلمين و دانش آموزان اجتناب ناپذير است.
اهداف:
-       تجليل بزرگداشت شخصيت ها، معاصرسازان تاريخ كشور، جامعه اسلامي و  بين المللي
-       تقويت مشاركت دانش آموزان و عوامل انساني مدرسه در برنامه ها
-       آشنايي با فرهنگ اصيل اسلامي و تمدن ايراني و بين المللي
-       ارائه الگوهاي عملي به دانش آموزان
شرح برنامه:
    با عنايت به سياست مدرسه محوري و كاهش تمركز و رعايت موقعيت هاي جغرافيايي،ويژگيها و نيازهاي دانش آموزان، امكانات، توانايي ها و آداب و رسوم توصيه مي شود کميته اي متشكل از نمايندگان دانش آموزان و عوامل انساني مدرسه تشكيل و نسبت به چگونگي برگزاري مراسم مناسبت ها وايام ا...    برنامه ريزي نمايند.
 
انجمن اولياء و مربيان
    وقتي صحبت از انجمن اوليا و مربيان به ميان مي آيد اكثرمردم انجمن هاي مدارس را در روزگار گذشته به ياد مي آورند كه در آن دعوتي از اولياء صورت مي گرفت و پس از مختصر تعارفاتي از آنها درخواست كمك مالي براي سر و سامان دادن مدرسه به عمل مي آمد. در عصر حكومت اسلامي اصل بر اين است كه پدران و مادران با همكاري اولياء مدرسه شيوه اي را اتخاذ كنند كه حاصل آن رشد و پيشرفت همه جانبه دانش آمور باشد. شيوه كار اين است كه در هر مدرسه لااقل چهار نفر از اولياي مؤمن، متعهد به اسلام، كاردان و دلسوز، با سه نفر از اولياي مدرسه هيئتي بنام انجمن اولياء و مربيان آن مدرسه تشكيل مي دهند و با توجه به اصول اسلامي تعاون، مشورت، اخوت، مسئوليت و وحدت به تعليم و تربيت فرزندان خود نظارت مي كنند. يكي از رسالت هاي مهم انجمن اولياء و مربيان اين است كه تا آن جا كه مقدور مي باشد نحوه صحيح تربيت فرزندان را به والدين آموزش داده ، عوامل مخربي را كه تأثيرات منفي در تربيت فرزندان مي گذارند شناسايي نموده و تا حد امكان در رفع آنها و يا بر حذر داشتن دانش آموزان از آن عوامل تلاش نمايند.
تشكيل انجمن
اعضاي انجمن در اولين جلسه خود ضمن بررسي و قرائت دقيق آئين نامه از بين اولياي منتخب افراد زير را  برمي گزينند:
الف) رئيس انجمن                   ب) نائب رئيس انجمن              ج) منشي انجمن
 
1-     با عنايت به اينكه (مدير، معاون، نماينده معلمان و معاون پرورشي) عضو اصلي انجمن هستند در نتيجه در انتخابات هيأت رئيسه حق رأي دارند.
2-     رأي گيري بايد به صورت مخفي و با ورقه باشد ولي شمارش آراء بايد به طور علني انجام گيرد.
3-     اسامي اعضاي هيأت رئيسه در برگه مربوطه به همراه برگه مشخصات اعضاي انجمن اولياء و مربيان به اداره ارسال گردد.
4-     با توجه به آئين نامه اجرايي، فردي به عنوان مسئول امور مالي انتخاب نمي شود.
انجمن مدرسه بايد پس از تشكيل در آغاز هر سال تحصيلي برنامه كار خود را تنظيم كند و آن را حداكثر ظرف مدت يك ماه براي جلب همكاري اولياء در جلسه عمومي به اطلاع آنان برساند. دعوت براي جلسات عادي و فوق العاده به عهده مدير مدرسه است و درصورت ضرورت رئيس انجمن مي تواند از اعضا براي شركت در جلسات دعوت كند. منشي انجمن در تمام جلسات موظف است كه صورت جلسه را در دفتر مخصوص انجمن ثبت كند و پس از قرائت به امضاء حاضران در جلسه برساند و اسامي غائبان را نيز زير صورت جلسه مشخص سازد. هر گاه يكي از اعضاي علي البدل را كه حائز اكثريت آراء بوده است براي بقيه مدت به جانشيني وي بر مي گزيند. همچنين مديرمدرسه براي مربيان غائب جانشين تعيين مي كند. مدير مدرسه موظف است كه كليه اطلاعيه ها ، بخش نامه ها و دستور العمل هاي دفتر مركزي، سازمان آموزش و پرورش استان و منطقه يا شهرستان را كه به منظور اطلاع و اقدام براي انجمن مدرسه ارسال شود، پس از دريافت در اولين جلسه به اطلاع اعضاي انجمن برساند و مراتب را در صورت جلسه ثبت كند.
مدير مدرسه موظف است ظرف مدت 5 روز پس از انجام هر يك از مراحل زير يك نسخه از صورت جلسه مربوطه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال كند.
1-     انتخابات انجمن در ابتداي هر سال تحصيلي
2-     اولين جلسه انجمن و انتخابات هيأت رئيسه همراه فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاي اصلي و علي البدل با نشاني منزل و محل كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و شماره تلفن آنان
3-     هر گونه تغييرات مربوط به اعضاي اصلي و جايگزين اعضاي علي البدل
4-     گزارش عملكرد و فعاليت انجمن
مسئوليت اجراي صحيح و دقيق موارد ذكر شده در آئين نامه با مدير مدرسه و رئيس انجمن اولياء و مربيان مدرسه است نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه بر عهده ادارات آموزش و پرورش مناطق است.
شرايط عضويت اولياء در انجمن
داوطلب عضويت درانجمن مدرسه بايد واجد شرايط زير باشد:
1-     به نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داشته باشد
2-     داراي اوقات فراغت و توانايي كافي براي انجام وظايف محول شده باشد
3-     پدر و مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد
4-     نسبت به مسايل آموزشي و تربيتي علاقمند و آگاه و حتي المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد
اعضاي اصلي انجمن اولياء و مربيان هر مدرسه عبارت از اشخاص زير خواهد بود:
1-     مدير مدرسه كه در تمام جلسات انجمن بايد حضور داشته باشد
2-     يك نفر نماينده معلمان كه از طرف شوراي معلمان حداكثر تا آخر مهرماه انتخاب و كتباً به انجمن معرفي مي شود و بايد در تمام جلسات شركت كند
3-     يك نفر مربي امور تربيتي مدرسه و در صورتيكه متعدد باشند يك نفر از آنان به انتخاب مدير مدرسه با شرط حضور مداوم در جلسات انجمن
4-     اعضاي اصلي منتخب اولياي دانش آموزان
انجمن مي تواند در صورت لزوم از معتمدان، پزشكان، روحانيون متعهد محل، صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت و اعضاي علي البدل براي مشورت و تبادل نظر در جلسات دعوت كند. نماينده دفتر مركزي كارشناس مسئول انجمن استان و مسئول انجمن اولياء و مربيان منطقه مي توانند به هنگام ضرورت در جلسات شركت كنند. مصوبات انجمن با رأي اكثريت اعضاي اصلي حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراست.
حدود وظايف و اختيارات انجمن
در آئين نامه انجمن اولياء و مربيان فصلي بنام وظايف انجمن اولياء و مربيان مدرسه آمده كه اين وظايف در حدود 12 بند به شرح زير است:
1-     برنامه ريزي در تحقق اهداف انجمن
2-     ايجاد امكانات بهداشت جسمي و رواني براي دانش آموزان
3-     تشكيل كلاس هاي آموزش خانواده
4-     برگزاري جلسات عمومي اولياء و رسانيدن پيام هاي مدرسه از طريق سخنراني، فيلم و ... به آنان
5-     برگزاري مراسم اعياد و سوگواري ها، تشويق دانش آموزان كوشا، اوليا تلاشگر و مربيان فعال
6-     تأسيس و تكميل و توسعه فضاهاي آموزشي، ورزشي، نمازخانه، كارگاه، كتابخانه و...
7-     ترتيب گردش هاي علمي و تفريحي و سفرهاي زيارتي، برگزاري اردوهاي دانش آموزي
8-     انجام مسابقات مختلف هنري و .... تشكيل كلاس هاي جبراني، تقويتي، فرهنگي و ورزشي جهت پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان
9-     ارائه پيشنهادها و طرح هاي مفيد به مدير مدرسه و اداره آموزش و پرورش براي بهبود تعليم و تربيت دانش آموزان
10-                        همكاري و همفكري با مدير مدرسه جهت برنامه ريزي و تشكيل كلاس هاي آموزش خانواده و برگزاري ساير جلسات ضروري با شركت اولياي دانش آموزان مانند اوليابه همراه مربيان مربوط
11-                        همكاري و همفكري فعال با مدير مدرسه جهت برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياء حداقل سه ماه يكبار به منظور آگاهي از وضع آموزشي و تربيتي فرزندانشان
12-                        فراهم كردن امكانات تحصيلي و تهيه و تقديم هدايايي مانند پوشاك و لوازم التحرير به دانش آموزانی كه به حد كافي از اين امكانات برخوردار نيستند
13-                        هدايت اولياي بي سواد به كلاس هاي نهضت سوادآموزي
اهداف :
1-  تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اولياء و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه
2-  برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياء و دانش آموزان
3-  برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده
4-  همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه
5-  مشاركت در اجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها
6-   همکاري و مشارکت با مدير مدرسه جهت  اجراي فعاليت هاي پرورشي ،برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي
7-  همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركناني اولياء و دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

8-  جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و همكاري و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه


مطالب مشابه :


گزارش فعاليت‌هاي تربيتي از برگزاري جشن شكوفه‌ها و هفته دفاع مقدس

ماه، جشن بزرگي براي دانش‌آموزان و اجراي برنامه‌هاي شاد اجراي شعر زيبا
ترانه ی سریال هامی و کامی

اجراي سال 85 اين 2 تا شعر زيبا گفته بودند كه سفر براي وطن در برنامه‌ چهره
توليد و اماده سازي برنامه راديويي "سرزمين من" براي پخش از راديو اراك

توليد و اماده سازي برنامه راديويي "سرزمين من" براي اجراي متن و شعر برنامه اجراي
گزارش نخستین سالگرد استاد فرامرز مسرور ماسالی

دوستداران تالش و علاقه مندان هنر و ادب رسيده بود، بنا بر رايزني و برنامه و براي اعتلاي
برنامه های فرهنگی ویژه ایام یادواره شهدا در بالاده

تصاوير زيبا از برف اجراي اين برنامه ها براي ايجاد شور و مجيد ، شعر خواني توسط
دانلود آهنگ بلا ای بلا مردم از اندی

بعد از اجراي قاسمي هم براي او ويدئو هاي زيبا زحمتي كه براي اين برنامه كشيده
فعاليت هاي برگزيده شوراي تربيتي

با تزئينات زيبا شامل اجراي برنامه هايي كه به اموزان براي برنامه
برچسب :