فرسودگی تحصیلی

 

متغیرفرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی[1] نام برده می شود.(سالملا-آرو[2] و همکاران،2008؛ به نقل از نعامی،1388)

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده(کالج)، اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل(خستگی)، داشتن یک حس بدبینانه و بدون علاقه به تکالیف درسی فرد(بی علاقگی)، و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو(کارامدی پایین) دارد(شائوفلی و همکاران،2002a؛به نقل از ژانگ[3] و همکاران،2007).

می توان گفت که موقعیتهای آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می شود، اگرچه فراگیران در موقعیتهای آموزشی به عنوان کارمند، کار نمیکنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه روانشناختی، فعالیتهای آموزشی و درسی آنها را می توان به عنوان یک "کار" در نظر گرفت(سالملا-آرو،2008؛به نقل از نعامی،1388)

آنها در کلاس حضور پیدا می کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می دهند.این موضوع اخیرا مطالعات متعددی را در دانشگاهها به خود اختصاص داده است.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، فرسودگی یک موضوع جدی تحصیلی و اکادمیک است که حوزه پژوهش در حیطه استرس مرتبط با دانش آموزان و دانشجویان و تحصیلی، یا فرسودگی را افزایش می دهد. استرس دانش آموزان یا دانشجویان ممکن است با زمینه اقتصادی-اجتماعی، شرایط خانوادگی، سبک های تدریس معلمان، جو مدرسه یا دانشکده، درگیری و کمک والدین و بسیاری خصیصه های شخصیتی دیگر آنها همبستگی داشته باشد. یک برنامه مداخله جویانه ممکن است ایجاد شود تا از افزایش استرس تحصیلی جلوگیری کند تا آنها را از خستگی هیجانی، فردیت زدایی و ناکارآمدی نجات بخشد.

تعداد زیادی پژوهش در حیطه های فرسودگی شغلی به خصوص فرسودگی معلمان، پرستاران، دکترها، مدیران و غیره وجود دارد. اما پژوهش های بسیار کمی در حیطه فرسودگی دانش آموزان و دانشجویان شناسایی شده اند. بیشتر پژوهش ها در مورد فرسودگی تحصیلی بر دانشجویان دانشکده ها متمرکز هستند. این پژوهش ها باید به حیطه دانش آموزان دبیرستانی هم کشانده شود.

دانش آموزانی که در سنین نوجوانی هستند استرس جدی را در جوامع صنعتی تجربه می کنند. پژوهش های آتی در حیطه استرس دانش آموزان می تواند در جهت مسائل و مشکلات فرسودگی در بین نوجوانان صورت گیرد.

در این قسمت هم پرسشنامه فرسودگی تحصیلی رو قرار میدم. درصورتی که قصد استفاده از این پرسشنامه رو دارید به من اطلاع بدهید تا کلید آن را در اختیار شما قرار دهم.     پرسشنامه فرسودگی تحصیلی


مطالب مشابه :


فرسودگی تحصیلی

متغیرفرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی . mbi-ss. فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده، اشاره به احساس
کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی

کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی نویسنده: مرضیه اصلانی ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به
تکلیف درس روش تحقیق

هدف این پژوهش مقایسه هوش فرهنگی،احساس تنهایی،فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان
چکیده-تحلیل عامل ساختاری مقیاس فرسودگی تحصیلی (MBI-SS)

وبلاگ جامع روانشناسی صنعتی و سازمانی - چکیده-تحلیل عامل ساختاری مقیاس فرسودگی تحصیلی (mbi-ss
رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی

رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
فرسودگی شغلی

ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار و رابطه آن با جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع
مجموعه پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا آرو و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
فرسودگی و مولفه های آن

فرسودگی و مولفه های آن. مقدمه. به طور مرسوم فرسودگی به عنوان یک سندرم سه بعدی مورد توجه قرار
برچسب :