مسابقه طراحی آموزشی ( طرح درس نویسی )

تقسیم بندی مسایقه طرح درس نویسی دروس عربی اول راهنمایی

ناحیه  /  منطقه

شماره درس

ناحیه  /  منطقه

شماره درس

اشنویه

1

سیلوانا

1

بوکان

2

شوط

2

پلدشت

3

شاهین دژ

3

پیرانشهر

4

میاندوآب

4

تکاب

5

مهاباد

5

چالدران

6

ماکو

6

چایپاره

8

نقده

8

خوی

9

نازلو

9

سردشت

10

ناحیه 2 ارومیه و انزل

10

سلماس

11

ناحیه 1 ارومیه و صومای  برادوست

11


مطالب مشابه :


«رمز عشق»؛ از «ملا پناه واقف» به همراه ترجمه منظوم آن به ترکی

صدا و سیمای مرکز ارومیّـه. ارکستر دل سامانه 118 شرکت مخابرات
مسابقه طراحی آموزشی ( طرح درس نویسی )

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری اطلاعات 118. ناحیه 2 ارومیه و
سامانه رزواسیون مراکز اقامتی

دفتر عطارد - سامانه رزواسیون مراکز اقامتی - پست - پست بانک - همراه اول - مخابرات -مالیات
یارالی مارال « آهوی زخمی »

صدا و سیمای مرکز ارومیّـه. ارکستر دل سامانه 118 شرکت مخابرات
اطلاعیه سامانه مروارید در خصوص پاسخگویی و راهنمایی تلفنی دانشجو معلمان در روز های ثبت نام

وب دانشجویان مجموعه فرهنگیان قزوین - اطلاعیه سامانه مروارید در خصوص پاسخگویی و راهنمایی
آغاز ثبت نام نهضت تامین مسکن برای معلولین

118 استان مازندران سامانه شناسه ملی اشخاص
ماندئلا

صدا و سیمای مرکز ارومیّـه. ارکستر دل سامانه 118 شرکت مخابرات
در جلسه علنی دادگاه قاتل خیابان امام ارومیه چه گذشت!

حقوقدانان جزایی - در جلسه علنی دادگاه قاتل خیابان امام ارومیه چه گذشت! - پایگاه تخصصی حقوق
برچسب :