تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه در کارگاههای عمرانی جزء اولین کارهایی است که آغاز می شود.تجربه ثابت کرده است کسانی می توانند در این قسمت از پروژه موفق باشند که با نوع کاری که قرار است در آن پروژه استارت بخورد کاملاآشنا باشند.

تهیه نقشه های مربوط به برپا کردن کارگاه که درقالب نقشه تجهیز کارگاه ارائه می شود در این زمینه راهگشا می باشد. معمولا احداث راههای دسترسی ـانبارهاـمحل اسکان کارکنان پیمانکارـدفاتر مربوط به کارفرما و مشاور وپیمانکارجزء کارهای با اولویت می باشد . در کارگاههای بزرگ نیز  احداث آشپزخانه و سالن غذا خوری از ضروریات می باشد که مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نیاز پروژه نیز فونداسیون ماشین آلات ساخت بتن (بچینگ)ـسنگ شکن جهت تولید مصالح و سایر موار د مورد لزوم طراحی و احداث می گردد.

نکته قابل توجه این مطلب می باشد که در طراحی نقشه مربوط به تجهیز کارگاه باید چیدمان و استقرار دفاتر وماشین آلات به نحوی باشد که بتوان بیشترین بهره را از فضا و زمان بدست آورد و تأسیسات احداثی به گونه ای باشند که در روند احداث پروژه نه تنها به  مانع تبدیل نشوند بلکه در صورت امکان بتوان در مدت بهره برداری نیز از آنها استفاده کرد


مطالب مشابه :


تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه در کارگاههای عمرانی جزء اولین کارهایی است که آغاز می شود.تجربه ثابت کرده است
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه. عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرای
تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه. روش های تجهیز کارگاه : 1- ساختمانهای پیش ساخته و کانکس. 2- تهیه ساختمان های موقت
تجهیز کارگاه

تعاریف. تجهیز کارگاه : عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره
تجهیز و راه اندازی کارگاه

وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - تجهیز و راه اندازی کارگاه - مرجع تخصصی مهندسان و دانشجویان عمران
تجهیز واداره کارگاه

تجهیز واداره کارگاه. انواع کار: 1) مالی ، یعنی (چه حجم ازمنابع پولی برای انجام
تجهيز كارگاه

یکی از مباحث مهم و اثر گذار در پیشرفت کار و کیفیت اجرای پروژه تجهیز کارگاه می باشد.این موضوع
تجهیز و راه اندازی کارگاه ...

تعاریف . تجهیز کارگاه : عبارت از عملیات اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره
تجهیز و راه اندازی کارگاه

مهندسی عمران - تجهیز و راه اندازی کارگاه - - مهندسی عمران
برچسب :