نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی


نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی     فصل ماه هفته جلسه تاريخ عنوان فعاليت هاي هنري ابزار ومواد مورد نياز پاييز مهر اول 1   ارتباط با طبيعت ( توجه به صداهاي مطبوع و ناموزون، گردش در طبيعت / پارك/ استفاده از محوطه­ی آموزشگاه ،آشنایی با عناصر طبیعی و ...) وسيله نقليه جهت اعزام به مكان مورد نظر- دريافت مجوز و رضايت نامه­ی اوليا، ذره بین، کیسه فریزر   2     دوم 3   قصه گويي ( قصه هاي محلي ‘بومي ‘ ايراني) كتاب قصه   4   نقاشی باموضوع آزاد مداد رنگی/مدادشمعی/ آب رنگ/پاستیل،کاغذ/مقوا   سوم 5   نقاشي با موضوع معين (صورت انسان ) مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا   6   كاردستي (شکل سازی با کاغذ و مقوا) كاغذ رنگي/كاغذهاي باطله،زمينه دلخواه، چسب ‘مدادرنگي ، قیچی نوک گرد   چهارم 7   قصه گويي ( قصه هاي ایرانی ‘بومي ‘محلی) همراه با ايفاي نقش كتاب قصه   8   نقاشي( چاپ انگشتي) آب رنگ/ گواش/ استامپ، كاغذ ضخيم / مقوا   آبان اول 9   نقاشي با موضوع معين(ميوه / حيوان دلخواه) مدادرنگي/ گواش/پاستیل/ آب رنگ‘ كاغذ ضخيم / مقوای اشتنباخ /کاغذA4   10   كاردستي ( نقش آفريني با شكل هاي هندسي دايره ‘سه گوش ‘چهار گوش )     ( دوجلسه) اشكال هندسي ‘چسب ‘ مدادرنگي ‘ زمينه مناسب ،كاغذ / مقوا، قیچی نوک گرد   دوم 11     12   تلفيق قصه گويي با تقليد صدا و حركات، همراه با ابزار مناسب قصه ي مناسب   سوم 13   نقاشي (پيدا كردن تصاويراتفاقي از يك مجموعه­ی خط خطي) مدادرنگي /مدادشمعي/پاستیل ،كاغذ / مقوا   14   كاردستي (شكل سازي با موادطبيعي‘برگ و ...) انواع برگ گياهان / پوسته ميوه ها ، سنگ / مواد دورریختنی/صدف، چسب و...   چهارم 15   آشنايي با صداهاي مطبوع و ناموزون ‘ تقليد صدا ضبط صوت‘ نوار‘CD   16   نقاشي با موضوع معين (گل دل خواه و...) مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا   آذز اول 17   كاردستي ( ساختن پرچم ) همراه با خواندن سرود جمهوری اسلامی كاغذ رنگي‘مقوا ‘چسب ‘ دسته ي پرچم(نی/ چوب)   18   تعريف خاطره و تلفيق حركات و تقليد صدا -   دوم 19   نقاشي براي قصه ( قصه هاي بومي و ايراني ) مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا، قصه­ی مناسب سوم 20   خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران و نقاشي پرجم   / CD نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل نقاشي   21   كاردستي ( ساختن جورچين) تصاوير رنگي از مجلات کودک ‘ مقواي نازك به اندازه تصوير ‘چسب مايع‘ مداد ‘ قيچي نوک گرد‘ كاغذ جهارم 22   نقاشي با موضوع معين ( انسان كامل ) مدادرنگي /پاستیل/ مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ /مقوا   زمستان دي اول 23   تربيت شنوايي ( تمرين و خواندن يكي از شعرهاي نوار بخوانيم پايه­ی اول ابتدایی ) / CD  نوار  ‘ ضبط صوت   24   کاردستی( ساخت پاکت) كاغذ  رنگی/ کاغذ A4  ، قیچی نوک گرد، چسب   دوم 25   تصوير خواني با مشاهده يك تصوير ( درست كردن قصه براي تصوير ) يك تصوير مناسب به تعداد گروه‌ها   26   تربيت شنوايي‘ توليد صدا با ليوان هاي آب و تلفيق آن با شعر كودكان هشت ليوان بلند ويكسان‘2 مداد بلند‘ جوهر رنگی، آب   سوم 27   نقاشي براي قصه مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي، كاغذ   28   تربیت شنوايي‘ آشنايي با ريتم ( قدم رو) سوت براي قدم رو، فضای مناسب (حیاط/ سالن)   چهارم 29   كاردستي ( ساختن کارت  تبريك)    ( دوجلسه) انواع كاغذ رنگي، مقوا ‘ اشیاءدور ریختنی، چسب‘  قيچي‘ موادتزئيني‘  مدادرنگي‘  خط كش و...   30     بهمن اول 31   جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری - زمستان 32   فعالیت کارگاهی (نقاشی، کاردستی با موضوع دست) دست دانش­آموزان، لیوان آب   دوم 33   نمايش ( بازي سوال هاي دقّتي – يافتن يك شي با توجه به شدت صدا) اشیاء مختلف موجود در کلاس   34   نقاشي با موضوع معين ) موضوعات اجتماعی یا مناسبت­های مختلف مثل روز مادر، روز پدر، سفره­ی هفت سین و .....) مدادرنگي / مدادشمعي‘ كاغذ/مقوا....   سوم 35   بازی شناسایی صداها با چشم بسته -   36   کاردستی( تبدیل سطح به حجم) دست دانش­آموز/ کاغذ باطله/ گل سفالگری،گواش، کاغذ A4   جهارم 37   تلفيق قصه و نمايش قصه مناسب /وسايل مورد نياز جهت اجراي نمايش   38   کاردستی ( ساختن کاردستی با اجزای میوه­ها) انواع میوه­ها/ کاغذ A4، مداد رنگی/ آب رنگ/ پاستیل/ گواش، بشقاب ، چاقو   اسفند اول 39   بازی حرکات وصداهای تقلیدی -   40   كاردستي –کار با گل ، حجم دلخواه( ایجاد نقش روی گل) گل رس آماده‘ لباس كار ‘ ظرف آب‘ نايلون /كاغذ بزرگ‘ روزنامه، اشياء براي ايجاد نقش   دوم 41   كامل كردن نقاشي نيمه تمام(توافق و همكاري گروه دو نفري )                   (دوجلسه) مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي ، كاغذ   42     سوم 43   كاردستي (کار با مواد موجود در طبیعت‘ سنگ ،برگ،پوسته­ها، هسته­ها، صدف و.....)   (دوجلسه) انواع سنگ­هاي كوچك ‘ صدف و... چسب ‘مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل / گواش و....   44     چهارم 45   بازی کشیدن صدای مصوت­ها -   46   نقاشي آزاد وسایل نقاشی (مدادرنگي‘مدادشمعي‘كاغذ يا مقواو....)   بهار فروردين سوم 47   چاپ انگشتي براي ايجاد نقش ( تصوير سازي : مثل انگور ‘گل، سيب ‘پروانه و...)            (دوجلسه) آب رنگ /گواش/ مداد رنگی/ مقوا يا كاغذ ضخيم   48     جهارم 49   كاردستي ( ساختن ظرف با روش انگشتی با گل) گل رس آماده‘ لباس كار ‘ظرف آب‘ نايلون يا كاغذ بزرگ‘ اشياء براي ايجاد نقش   50   نقاشی( کشیدن شکل) دست دانش آموز/  کاغذ A4، مداد رنگی   ارديبهشت اول 51   بازي حرکات و صداهای تقلیدی -   52   کار با گل( ساختن حجم دل خواه) گل رس آماده‘ لباس كار ‘ظرف آب‘ نايلون / كاغذ بزرگ‘ اشياء براي ايجاد نقش   دوم 53   نمايش (تلفيق قصه با تقليد صداها و حركات ) قصه مناسب همراه با وسايل نمايشي   54   بازی شناسایی اشیاء با چشم بسته -   سوم 55   كاردستي ( ساختن تاج / سربند ) مقواي رنگی ‘وسايل تزييني ‘قيچي ‘چسب ،کِش‘منگنه   56   بازي زوو... -   چهارم 57   جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری   -   سرگروه آموزشی پایه ی اول ابتدایی شهرستان سراوان: الیاس درزاده بخشانی


مطالب مشابه :


هنر در دوره ی ابتدایی...!؟

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا. 6. كاردستي تلفيق قصه يا خاطره با كاردستي.
اهم فعالیت های هنرپایه دوم

كاردستي با اشياء طبيعي(موش و لاك پشت) درست كردن فضاي طبيعي با كاغذ رنگي(دايوراما)
بودجه بندی درس هنر(اول دوم سوم)

كاردستي ( شكل‌سازي با كاغذ مچاله) كاردستي (كار با گل رس، ساختن ظروف با روش فتيله‌اي)
زنگ تفریح (ساخت كاردستي)

با استفاده از مواد شمعي يا ماركر لباسهاي مترسك را تزئين كنيد . كاغذ كاردستي مشكي .
نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا 6 كاردستي (شکل سازی با کاغذ و مقوا) كاغذ رنگي
برچسب :