مشکلات مدیران دوره متوسطه اول
مشكلات مديران دوره متوسطه اول

در کشور ما ایران نهادی که به امر آموزش و پرورش است که نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است و هر چند که ما رشد عظیمی در توسعه و آموزش و پرورش ما وجود دارد که رسیدن به چشم انداز بیست ساله نیازمند نگاهی جدی و عمیق به آموزش و پرورش هستم بنابر این تحول در آموزش و پروش امری اجتناب ناپذیر می باشد و این تحول نه مقطعی و نه یک بار بلکه برای همیشه باید باشد.

در حوزه مدیریت

اهم مشکلات

1.      عدم تثبیت مدیران و نداشتن امنیت شغلی          
راهکارپیشنهادی
الف-فراهم نمودن امنیت شغلی (ثبیت جایگاه) و حمایت از مدیران وارج نهادن به کارمدیران.
ب-ایجاد احساس تعلق در مدیران.
ج-اصلاح دید مسئولین سطوح عالی و مبانی آموزش و پرورش نسبت به پست و جایگاه مدریت و حفظ نگهداری نیروی متخصص و مجرب.
د-استفاده از افراد مورد اعتماد و توانمند در پست های مدیریتی.

2.      نداشتن انگیزه کافی مدیران و عدم حمایت مسئولین از مدیران.

راهکار

الف-تفویض اختیار به مدیران که بتوانند کار زیر مجموعه خودش را انتخاب نماید.
ب-حمایت از مدیران در ارائه ایده های جدید و نوین.
ج-ذخیره نمودن مرخصی های استفاده نشده آنان.
د-در کنار اجرای سیستم صحیح ارزشیابی پرداختهای مناسب؛حق کارانه اضافه کار؛فوق العاده سختی کار و ... به نسبت معلمان برای مدیران بلحاظ جبرانی از زحمات مدیر می تواند انگیزش مدیران  را در تحقق اهداف چند برابر نماید.
و-در نظر داشتن سلامت روحی و روانی مدیران.
ی-ایجاد یک رابطه معنادار بین کار و زندگی مدیر.
ر-مشارکت مدیران در تصمیم گیریها استفاده از عوامل ایجاد انگیزه (مادی و معنوی).
ز- افزایش حق مدیریت ها بر مبنای حق التدریس.

حوزه ساختار آموزشی و اهداف آموزشی


مشکل : حاکم بودن شیوه سنتی تدریس در مدارس استفاده ناچیز از شیوه های جدید در مدارس در مقایسه با دنیا.

راهکار پیشنهادی:
الف- استفاده حداکثر پتانسیل هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد.
ب- تغییر نگرش به آموزش و پرورش از نگاه مصرفی به سرمایه گذاری.

مشکل:

1.عدم وجود مشاور و مربی بهداشت در مدارس راهنمایی با توجه به سن بلوغ دانش آموزان در این مرحله.

2. کمبود متصدی کامپیوتر؛کتابدار؛متصدی آزمایشگاه در مدارس راهنمایی.

 

راهکار پیشنهادی:

تخصیص پست های مشاور؛متصدی کامپیوتر و آزمایشگاه؛کتابدار؛ مربی بهداشت در مدارس راهنمایی.

 

 

در حوزه منابع مالی

 

1.غیر واقعی بودن سرانه مدارس که با تحقق رایگان مطابقت ندارد و در این امر باعث شده که مدیران ما به مدیران خدماتی تبدیل شوند.

 

راهکار پیشنهادی:

 

1.      اختصاص سرانه کافی به مدارس با توجه به شرایط روز و در صورت عدم توانایی تامین سرانه کافی حداقل سوء تبلیغات از طریق رسانه ها صورت نگیرد.

2.      با تامین بوجه مورد نیاز مدیران می تواند به امر آموزش بپردازد نه فقط به امر خدماتی و کارپردازی.


مشکل:نا برابر بودن امکانات رفاهی در همه استانها.

راهکارپیشنهادی:

 

1.      ایجاد امکانات رفاهی در استانها با توجه به مشکلات و نیاز های آن استان.

2.      اصلاح قوامین مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان.


مشکل:سودبری بانکها از وجوه واریزی مدارس در صورتی که از این وجوه مدارس می توانند سود خوبی از بانکها دریافت نمایند.

راهکار پیشنهادی:

الف- سودی به مبالغ واریزی مدارس در حسابها یشان تعلق گیرد.

ب- امکانات رفاهی از طریق بانک برای این مدارس در نظر گرفته شود.

مشکل:

کمبود بودجه آموزش و پرورش با توجه به اینکه کلید توسعه پایدار و مبنای رشد و پیشرفت هر جامعه ای می باشد.

 

راهکار پیشنهادی:

1.      اختصاص بودجه کافی از طریق دولت به آموزش و پرورش.

 

مشکل:

عدم وجود پست سازمانی متصدی کامپیوتر در مدارس.

 

راهکار:

اختصاص پست سازمانی متصدی سایت در مدارس.

 

مشکل:

 

عدم وجود تجهیزات لازم و کافی در این زمینه.

 

راهکار پیشنهادی:تهیه و تجهیز امکانات از طریق کانالهای که مورد تایید آموزش و پرورش است.

بنابر این اگر آموزش و پرورش را به طور جدی و با سرعت با فناوری همسو نکنیم به سرعت دچار آسیب می شویم که این شکاف دیجیتالی است.

 

منابع انسانی(سازمان دهی)

مشکل:

اصلاح سازمان دهی منابع انسانی بار ویکرد مدرسه محوری.

 

راهکار پیشنهادی:

1.تثبیت پست های مدارس و تخصیص منابع انسانی به این پست ها.

2. تغییر نگرش سلیقه ای به نگاه جامع و حرفه ای.

3. اصلاح درجه بندی مدارس با توجه به موقعیت جدید.

 

مشکل:

1.به کارگیری نیروهای ناکار آمد و مواففت با بازنشستگی نیروهای کارآمد.

2. عدم توجه به کیفی شدن انسانی.

 

راهکار پیشنهادی:

الف- عدم جذب نیروهای کارآمد.

ب- جذب نیروها به آموزش و پرورش از طریق یک سیستم خاص.

ج- عدم اشتغال نیروهای ناکارآمد در پست های کلیدی.

 

مشکل:

فعالیت های موازی نهادها و ارگان ها با آموزش و پرورش به دلیل اینکه آموزش و پرورش نمی تواند از پتانسیل های خودش استفاده نماید.

 

در حوزه پرورشی:

 

مشکل:

عقب بودن کشور عزیزمان ایران از استانداردهای جهانی در امر آموزش مثلا در زمینه کسب مهارتهای زندگی آموزش آموزش و پرورش ما دارای کاستی هایی است و بچه ها متناسب با شرایط اجتماعی شان آموزش نمی بینند و هم سن و سالهای بچه های ما در دیگر کشورها از دوران مدرسه چیزهایی آموخته اند که ما به آنها دسترسی نداشته و نداریم.

 

راهکار پیشنهادی:

سعی در استاندارد ساز نمودن آموزش و پرورش و ابتدا تبدیل نمودن مدارس به مدرسه زندگی و قبل از اینکه مهارتهای تحصیلی را به آنان آموزش دهیم مهارتهای زندگی را آموزش ببینند که این کار مستلزم برنامه ریزی ؛ آموزش ؛ پیگیری و ... تمام عوامل دست کار آموزشی می باشد باید نگاهی به تاثیر گذاری کتابهای دینی داشته باشیم و اینکه چقدر بچه های مارادینی و مذهبی بار آورده است و یا کتاب زبان چقدر آنها از آموزشی بیرون از مدرسه بی نیاز کرده است.

در کشور ما ایران نهادی که امر آموزش و پرورش است که نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است و هر چند که ما رشد عظیمی در توسعه و آموزش و پرورش ما وجود دارد که رسیدن به چشم انداز بیست ساله نیازمند نگاهی جدی و عمیق به آموزش و پرورش امری اجتناب ناپذیر می باشد .


مطالب مشابه :


بروجرد، الشتر و ناحيه2 برترين‌هاي آمادگي‌جسماني پسران

معاونت‌تربيت‌بدني‌و‌سلامت‌آموزشوپرورش بروجرد، الشتر و ناحيه2 برترين‌هاي آمادگي
آدرس وشماره تماس وزارت آموزش وپرورش

مرشدعلیزاده الشتر - آدرس وشماره تماس وزارت آموزش وپرورش دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش
سند ملی توسعه آموزش وپرورش

وظایف، ویژگی‌ها و ساختار کلی بخش آموزش و پرورش عمومی . تعلیم و تربیت در ا یران، قدمت و
الشتر قهرمان هندبال متوسطه لرستان

معاونت‌تربيت‌بدني‌و‌سلامت‌آموزش‌و‌پرورش - الشتر قهرمان هندبال متوسطه لرستان - مقالات
مسابقات واليبال دانش‌آموزان پسر استان با قهرماني كوهدشت و الشتر به پايان رسيد

رئيس اداره تربيت‌بدني آموزش و پرورش ناحيه‌يك خرم‌آباد و الشتر به ترتيب
مشکلات مدیران دوره متوسطه اول

در کشور ما ایران نهادی که به امر آموزش و پرورش است که نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران را تحت
استانداردسازی منابع انسانی در آموزش وپرورش

مطالعات اجتماعی الشتر فلسفه اسلام رافلسفه آموزش و پرورش تشکيل می دهد.تکنيکهای
زاغه قهرمان كوه‌پيمايي دانش‌آموزان استان

معاونت‌تربيت‌بدني‌و‌سلامت‌آموزشوپرورش زاغه، الشتر، چگني، اليگودرز و چغلوندي
آموزش و پرورش

گروه ریاضی شهرستان الشتر(لرستان) - آموزش و پرورش - نگاهی به علوم اجتماعی و علوم مربوط به
اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

تکنولوژی وگروه های آموزشی شهرستان الشتر - اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان
برچسب :