حسابداري

حسابداري

 

تعريف و شناسايي شغل

حسابداري عبارتست از فن طبقه بندي ، ثبت ، خلاصه، و تجزيه و تحليل ارقام درآمد و هزينه منطبق با نيازهاي موسسه. به عبارت ديگر، حسابداري عبارت است از ثبت، طبقه بندي و خلاصه كردن حسابها و اسناد مالي.

 

نمونه وظايف و مسئوليتهاي شغلي

تنظيم سند براي هر يك از فعاليتهاي موسسه، طبقه بندي حسابها و ثبت آنها در دفاتر كل و روزنامه ، و تهيه ترازنامه و بيلان در پايان هر دوره مالي از جمله وظايف مربوط به اين شغل است.

 

خصوصيات جسماني و توانايي ذهني لازم براي احراز شغل

حسابدار بايد برخوردار از سلامت كامل رواني ، داراي قدرت تشخيص در حد بالا، و با حوصله باشد تا بتواند موارد مبهم در امور حسابرسي و حسابداري را سريع بفهمد. كساني كه بجز از ناحيه چشم و دست نقص عضو دارند گرچه مي توانند در اين شغل مشغول شوند. ولي سرعت لازم را نخواهند داشت.

 

مدارك تحصيلي و دوره هاي آموزشي لازم براي احراز شغل

دارندگان ديپلم متوسطه، در صورت قبولي در كنكور سراسري ، مي توانند در اين رشته در سطوح فوق ديپلم، ليسانس و حتي دكترا ادامه تحصيل دهند.

مدت دوره اموزش ، محل آن و هزينه هاي احتمالي

مدت دوره آموزش تا مرحله فوق ديپلم 2 سال، ليسانس 4 سال، و فوق ليسانس 6 سال مي باشد. محل تحصيل دانشكده هاي علوم اداري دانشگاههاست. چنانچه دانشجويي تعهد خدمت سپرده باشد، از تحصيل رايگان و كمك هزينه تحصيلي استفاده مي كند.

 

 

شرايط محيط كار، محل استخدام و وسايل كار

محيط ساكت و آرام، مناسبترين محل براي كار دقيق حسابداري است. ضمناً نور، دما، و روشنايي مناسب و كافي در بهتر انجام شدن كارها بي تاثير نيست. محلهاي احتمالي استخدام وزارت دارايي، بانكها، ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي است. از جمله وسايل لازم براي كار حسابداري عبارتند از خودكار، مداد، مدادپاك كن، مدادتراش، خط كش، ماشين دوخت، و وسايل تخصصي مانند ماشين حساب، ماشين پرفراژ چك، ماشين شماره زني و كامپيوتر.

 

حقوق و مزايا و شرايط ارتقاي شغل

حقوق حسابداران بستگي به عنوان شغل، محل كار و اعتبار سازمان دارد. حقوق كارمندان دولتي ، طبق جدول تنظيمي از طرف سازمان امور استخدامي كشور تعيين مي شود. شرايط ارتقاء در سازمانهاي دولتي و خصوصي تابع ميزان تحصيلات و تجربه است.

 

 

روابط انساني حاكم بر محيط كار

در شغل حسابداري، روابط انساني بيشتر از روابط اداري ، يعني رئيس و مرئوسي، حكومت مي كند.چون حسابداري كاري گروهي است و به همكاري و تشريك مساعي همكاران محتاج است. خصوصاً در مواردي كه اشتباه در حسابي روي دهد اين همكاري بيشتر احساس مي شود.

 

آينده نگري درباره شغل با توجه شرايط اجتماعي

هر موسسه اي كه به نحوي داراي دريافت و پرداخت منظم و دائمي باشد نيازمند حسابدار است. در سالهاي اخير صاحبان موسسات به اين نتيجه رسيده اند كه وجود حسابدار و بخش حسابداري در ادارات، براي نگهداري حسابها، برنامه ريزي ، تعيين خط مشي، تهيه بودجه و نظاير آن ضروري است. بنابراين حسابداري شغلي است مورد نياز جامعه، و به نظر نمي رسد حسابداران هيچگاه بيكار بمانند.

 

محل كسب اطلاعات بيشتر درباره شغل

مي توان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت دارايي ، دانشكده هاي علوم اداري و بازرگاني و همچنين حسابداران شاغل در موسسات مختلف مراجعه كرد.

 


مطالب مشابه :


آماده به کار | به صورت نیمه وقت

با سلام و احترام فوق ديپلم حسابداري دارم 2 سال هم هست كه معلم حسابداري در آموزش و پرورشم 27
13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك

★★ܓܨتکاپوܓܨ★★ - 13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك - انجمن علمی حسابداری و مدیریت
استخدام حسابدار و کمک حسابدار

فوق ديپلم حسابداري + نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 18:10 توسط مرتضي
نگاهی کوتاه به تعدادی از ورزشکاران،دانشجویان و فرهیختگان روستای لیچا

آقاي حيدر فرح بخش دانشجوي فوق ديپلم حسابداري. 21. آقاي رسول آقاجاني
حسابداري

حسابداري تعريف و مدت دوره آموزش تا مرحله فوق ديپلم 2 سال، ليسانس 4 سال، و فوق ليسانس 6 سال
خیـــلی مهـــم

فوق ديپلم يا ليسانس حسابداري: زير ۵ ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري: ۱۰
برچسب :