المنه لله که در میکده باز است 40 - ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین صدیق تعریف آواز المنه لله

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین صدیق تعریف آواز المنه لله , المنه لله که در میکده باز است , دانلود آهنگ المنه لله از صدیق تعریف

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین صدیق تعریف آواز المنه لله

فال حافظ المنه لله که در میکده باز است

 

اهنگه ال منتو لله که در می کده باز است , المنه الله , المنة لله که در

المنه لله که در میکده باز است

المنه لله که در میکده باز است

زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم​ها همه در جوش و خروشند ز مستی

وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر

وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایاز است

بردوخته​ام دیده چو باز از همه عالم

تا دیده من بر رخ زیبا ی تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید

از قبله ابروی تو در عین نماز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

خداوند نعمت و رحم ت زیادی به تو ارزانی داشته و آنچه را که احتیاج داری فراهم نموده است، پس مغرور نباش. او از حال تو خئب آگاه است. روزی تو قطع نمی شود. در زندگی به پستی و بلندی اعتقاد داشته باش قبله ی معبود تو فقط و فقط خداوند باشد.

 

المنه لله که درمیکده باز است

دانلود آهنگ المنه لله از صدیق تعریف

فال حافظ المنه لله که در میکده باز است

اختصاصی برگزیده ها


اهنگه ال منتو لله که در می کده باز است , المنه الله