معاشران ز حریف شبانه یاد آرید - تعبیر فال معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

تعبیر فال معاشران ز حریف شبانه یاد آرید , فال حافظ آکاایران معاشران ز حریف

تعبیر فال معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

فال حافظ معاشران ز حریف شبانه یاد آرید 

 

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید تفسیر , فال حافظ معاشران زحریف شبانه یاد آرید

فال حافظ آکاایران معاشران ز حریف

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق

به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی

ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید

چو در میان مراد آورید دست امید

ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید

سمند دولت اگر چند سرکشیده رود

ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید

نمی​خورید زمانی غم وفاداران

ز بی​وفایی دور زمانه یاد آرید

به وجه م رحم ت ای ساکنان صدر جلال

ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

شما فراموش نشده اید. باز هم عدا هی هستند که قدرتان را بدانند و جواب زحمتتان را بدهند. شما کسی هستید که در عین خوشی و رسیدن به مراد دیگران را هم در شادی و خوشی خود سهیم کرده اید، اما دیگران در حق تان کم لطفی کرده اند ولی باز هم م رحم ت خدا نصیب شما شده و خواهد سد.

تفسیر فال   حافظ  2:

در هنگام سعادت و نیکبختی به یاد دیگران باش و به آنها کمک کن همانطور که انتظار کمک از دوستان داری. از تجربه ی دوستان به خوبی استفاده کن

 

معاشران ز حریف شبانه

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید تفسیر

فال حافظ معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

اختصاصی برگزیده ها


فال حافظ معاشران زحریف شبانه یاد آرید , معاشران ز حریف شبانه