نرم افزار و دیکشنری به همراه کتاب - 504 Essential Words

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی ( به همراه چندین لغت نامه دیگر )

 Download - Win XP/Windows 7

حجم برنامه : 6.12 مگابایت

 Download - Windows 10 - 8

حجم برنامه : 6.17 مگابایت 

بروز رسانی در 1393.8.14 - نسخه 14.8

 Pre Install Files For Win 10-8

حجم فایل : 2.2 مگابایت

+ All Dictionaries

+ Public Dictionary 

+ User Dictionaries

+ فایلهای صوتی مربوط به تلفظ لغات : Sounds - 504 Essential Words  - حجم فایل 3 مگابایت

+ کتاب الکترونیکی مربوطه :  E-Book - 504 Essential Words - حجم فایل 9 مگابایت

+ راهنمای نرم افزار و فایلهای مورد نیاز برای تبدیل انواع پایگاه داده برای استفاده در لغت نامه : دانلود


مطالب مشابه :


تشريح ساختار رزومه + دانلود يک نمونه رزومه کاري

1.نمونه اي از رزومه يک مهندس نرم افزار ۲.نمونه اي از رزومه يک
نمونه رزومه جهت آشنایی هر چه بیشتر کارجویان گرامی با فن رزومه نویسی، نمونه هایی از رزومه های مختلف

نمونه اي از رزومه يک مهندس نرم افزار; نمونه اي از رزومه يک فارغ نرم افزارهای مورد نیاز
نمونه رزومه جهت آشنایی هر چه بیشتر کارجویان گرامی با فن رزومه نویسی، نمونه هایی از رزومه های مختلف

نمونه رزومه جهت آشنایی هر چه بیشتر کارجویان گرامی با فن رزومه نویسی، نمونه هایی از
دانلودنمونه رزومه

نمونه اي از رزومه يک مهندس نرم افزار; نمونه اي از رزومه يک
رزومه چیست ! تشریح ساختار رزومه ! دانلود نمونه ای از یک رزومه

نمونه اي از رزومه يک مهندس نرم افزار; نمونه اي از رزومه يک
رزومه چیست؟

نمونه اي از رزومه يک مهندس نرم افزار. 2.نمونه اي از رزومه يک
نمونه ای از رزومه يک فارغ التحصيل

نمونه ای از رزومه يک مــهــنـــدس پروژه هاي مهندسي نرم افزار
نکاتي درباره نگارش رزومه مؤثر

يک رزومه مؤثر و کارا رزومه را با نرم افزار جهان در دستان مهندسان است و مهندس کسي است که
آیا داشتن رزومه مطلوب علمی و نرم افزاری مرتبط می‌تواند کمکی به ورود به بازار کار باشد؟

تشريح ساختار رزومه + دانلود يک نمونه رزومه که زبان، نرم افزار و و مهندس کسي است
نرم افزار و دیکشنری به همراه کتاب - 504 Essential Words

نرم افزار و تشريح ساختار رزومه + دانلود يک جهان در دستان مهندسان است و مهندس کسي
برچسب :