قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی ایران خودرو

با ابزار شرمندگی از این که به خاطر نداشتن خط اینترنت، قول هایی که به شما دوستان داده بودیم، عملی نشد، می توانید نمونه سوالات نیمسال تابستان را از لینک زیر دانلود کنید.

http://rapidshare.com/files/186395953/Mechanisms.doc.html

همچنین دوست عزیزی که تعاریف زاویه بندی های تعلیق را خواسته بود، می تواند از لینک زیر استفاده نماید.

http://rapidshare.com/files/186394887/Suspension.doc.html

با تشکر.


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر فردا علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
قابل توجه همگی دانشجویان دانشگاه آزاد و مرکز علمی کاربردی قدس

و مرکز علمی کاربردی قدس مربوط به دانشگاه آزاد خانه کارگر واحد شهر قدس
نمره های پایانی دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر

نمره های پایانی دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
قابل توجه دانشجویان مرکز علمی کاربردی اسلام شهر و دانشجویان درس هیدرولیک مرکز علمی کاربردی قدس

درس هیدرولیک مرکز علمی کاربردی قدس دانشگاه مازندران. کاربردی خانه کارگر واحد شهر قدس
اطلاعیه در خصوص درس کاربینی

30 در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی ایران خودرو

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
نمونه آزمون های گذشته

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
نحوه رزمه نویسی

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر علمی، دانشگاه خانه کارگر واحد شهر قدس
برچسب :