نماز کن فیکون

نماز كن فيكون برای طلب حاجت و برآورده شدن كليه حاجات دنيوی و اخروی است و كثيری از بزرگان دين، آنرا تجربه نموده و بسيار موثر ميدانند.

بعد از نماز صبح و در وقت طلوع آفتاب در روز جمعه دو ركعت نماز حاجت بخواند: (در ركعت اول  بعد از سوره حمد، از اول سوره انعام تا پايان آيه 93 (وكنتم عن آياته تستكبرون) بخواند و سپس به ركوع رود و سجده ها را بجای آورد. در ركعت دوم پس از حمد، از آيه 93 به بعد  (ولقد جئتمونا فرادى) تا اخر سوره شريفه انعام بخواند و سپس قنوت بخواند و ركوع  و سجده ها را بجای آورد و سلام دهد. سپس هزار مرتبه بر پيامبر اكرم (ص) و آل مطهرش صلوت بفرستد و دعا كند و حاجت بخواهد كه به اذن باريتعالی برآورده و مستجاب است حتي اگر بين نمازگزار و حاجتش فاصله اي به اندازه مشرق ومغرب باشد. اين نماز را به دليل سرعت تاثيرگذاريش كن فيكون ناميده اند و البته از مجربات است و بسياری آنرا تجربه نموده اند. اگر نمازگزار سوره انعام را از حفظ نباشد، جائز است كه از روی قرآن كريم قرائت نمايد.


مطالب مشابه :


دعاهای مجرب از بزرگان

بزرگترین مرکز علوم غریبه و ادعیه قرآنی - دعاهای مجرب از بزرگان - ×× عرفان × علوم غریبه
ختم مجرب برای باز شدن بخت دختران...

ختم مجرب برای برخی از بزرگان توصیه کرده اند ان شاء الله دعاهای قرآنی برای همه
دستورالعمل های «برآورده شدن حاجت» و « مطیع کردن دیگران »

دعاهای بسیار مجرب دوستان عزیز هر کدام از شما که از دعاهای این **بعضی از بزرگان گفته
خواص سوره مبارکه یس

دعاهای مجرب از بزرگان. دعا برای بچه دار یكی از بزرگان و عارفان می گوید:
ختم بسم الله الرحمن الرحيم

دعاهای بسیار مجرب دوستان عزیز هر کدام از شما که از دعاهای این از بزرگان و مشايخ
نماز کن فیکون

نماز كن فيكون برای طلب حاجت و برآورده شدن كليه حاجات دنيوی و اخروی است و كثيری از بزرگان دين
گفتگويي با يكي از اساتيد

روز شرف الشمس با يكي از بزرگان بودم و از ايشان خواستم مطالبي به من دعاهای مجرب را در رمضان
دعاهای بسیار مجرب برای نابودی و دفع دشمنان

دعاهای مجرب از بزرگان. آداب دعا از گفتار آیت الله
دعای مجرب برای پیدا کردن شغل

دعاهای مجرب از بزرگان يكي از ختم هاي مجرب براي گرفتن هر حاجتي ، مادي يا معنوي، فرستادن
دستوری قوی برای اجابت دعا از شیخ بهایی

دعاهای بسیار مجرب دوستان عزیز هر کدام از شما که از دعاهای این وبلاگ یکی از بزرگان و
برچسب :