نمونه سوالات پايه چهارم

سوالات امتحانات مدارس سال چهارم

 آزمون در خانه کلیه دروس
آزمون پیشرفت تحصیلی دبستان شهد هاشمی نژاد مرحله ی اول آبان ماه 93 پیک هفته ویژه محرم دبستان شهید بهشتی  
تکالیف هفتگی شهرستان دشتستان-مهر93  پیک آدینه شماره 3 -مهر 93 پیک آدینه فارسی و عربی شهید هاشمی نژاد-مهر 93
تکلیف هفتگی مهر 93 دبستان شهید بهشتی  پیک آدینه هفته سوم مهر93 شهید بهشتی  پیک آدینه شماره 2 مهر93  دبستان سعیدی  
پیک آدینه شماره 1 هفته اول مهر93-دبستان سعیدی  پیک آدینه شماره 2 مهر93-دبستان سعیدی  پیک آدینه شماره 3 مهر93-دبستان سعیدی 
پیک هفته شماره 1-مهر93  پیک هفته شماره 2-مهر93
فعالیت هفته دبستان شهدای کربلا-مهرماه 93 
 ریــــــاضیات
آزمون مدادکاغذی فصل اول - آبان 93    
نمونه چک لیست ارزشیابی فصل اول آزمون عملکردی دبستان درخشان -مهر93-شماره 1 آزمون عملکردی دبستان درخشان -مهر93-شماره 2
سری چهارم سوالات خانم رستمی صبح و عصر-تیزهوشان علوم و فنون پیک آدینه درس چهارم فصل اول سوالات الگوها و اعداد-مهر 93
آزمون تیزهوشان علوم و فنون-خانم رستمی نوبت صبح وعصر آزمون تیزهوشان علوم و فنون-نوبت صبح وعصر آزمون تیزهوشان علوم و فنون خانم رستمی نوبت صبح
آزمون ریاضی آزمون دبستان هاشمی نژاد آبان ماه 93 شماره 1 آزمون تیزهوشان علوم و فنون خانم رستمی نوبت عصر
آزمون دبستان هاشمی نژاد آبان ماه 93 شماره 2 جدول ضرب آسان ریاضی(جدول تمرین) ازمون مداد کاغذی فصل اول و دوم
نمونه سوال فصل دوم نمونه سوال تستی فصل اول و دوم آزمون دبستان هاشمی نژاد آبان ماه 93 شماره 1
آزمون مداد و کاغذی دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93-شماره 1 آزمون تا پایان فصل اوّل دبستان هاشمی نژاد- آبان 93 آزمون مداد کاغذی فصل دوم سری اول
آزمون مداد و کاغذی(الگوها و اعداد-2) دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93 آزمون مداد و کاغذی(الگوها و اعداد-3) دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93 آزمون مداد و کاغذی(الگوها و اعداد-4) دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93
آزمون مداد و کاغذی دبستان هیئت امنایی سلمه- مهر 93-شماره 1 آزمون مداد و کاغذی دبستان هیئت امنایی سلمه- مهر 93-شماره 2 آزمون مداد و کاغذی(الگوها و اعداد-1) دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93
پیک آدینه دبستان هاشمی نژاد خوی مهر93- الگو ها هندسی و عددی آزمون مستمری دبستان هاشمی نژاد خوی- مهر ماه 93 آزمون مداد کاغذی دبستان مصطفی خمینی نائین-آبان 93
نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-7  نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-8  آزمون مداد کاغذی شماره 2- فصل اول سری دوم-مهر 93
نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-4  نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-5  نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-6 
نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-1  نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-2

نمونه سوال شماره 2 دبستان حکیم نظامی-3 
سوالات امتحانی دبستان نبوت آزمون مدادکاغذی فصل اول دبستان مهدیه-مهر93  سوالات دبستان حکیم نظامی-مهرماه 93 
آزمون مداد کاغذی(الگوها و اعداد) شماره 1 دبستان سلمه-مهر 93  آزمون مداد کاغذی (الگوها و اعداد) شماره 2 دبستان سلمه-مهر 93  پیک آدینه هفته دوم مهرماه-یادآوری عددنویسی
آزمون مدادکاغذی شماره 2-مهر93  آزمون ریاضی فارسی مهر93-دبستان سعیدی   آزمون دبستان فرزین فر مبحث عددنویسی- مهر93 
تمرین عددنویسی-مهر 93  آزمون مدادکاغذی فصل اول-سال93  سوال های تستی تیزهوشان
آزمون ریاضی بخش اول  ارزیابی ریاضی-مبحث الگوها  ارزشیابی ورودی ریاضی-مهر 93 
آزمون الگوها-شهید هاشمی نژاد-مهر ماه 93 آزمون شماره 1 -مهرماه 93 (شماره 5) آزمون شماره 1 -مهرماه 93 (شماره 4) 
آزمون شماره 1 -مهرماه 93 (شماره 1)  آزمون شماره 1 -مهرماه 93 (شماره 2)
آزمون شماره 1 -مهرماه 93 (شماره 3)

 علــــــــوم تجربــــی
آزمون بخش اول - آبان 93    
آزمون ورودی به پایه ی چهارم ابتدایی فعالیت آخرهفته و سوالات درس اول سوالات ارزشیابی فصل 1و2 -مهر 93
نمونه سوال دبستان مهدیه آبان ماه آزمون مفهومی از درس اول دبستان هاشمی نژاد مهر 93 آزمون تستی بخش اول دبستان هاشمی نژاد مهرماه 93
ارزشیابی مدادکاغذی دبستان مهدیه-مهر93  آزمون عملکرد شناسایی دبستان هاشمی نژاد از بخش اوّل- مهر ماه 93 آزمون مستمری دبستان هاشمی نژاد خوی بخش اول بدن موجودات زنده-مهر 93
آزمون درس چه بوی خوبی- مهر93-شهید هاشمی نژاد نمونه سوالات علوم   

  فارسی
کلمات هم آوا ( متشابه ) درس سوم آزمون مداد و کاغذی دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93  
آزمون درس دوم املای دبستان فرزین فر آزمون مدادکاغذی دبستان مهدیه اسلام اباد - مهر 93 تمرین املای درس اول 
آزمون مستمری دبستان هاشمی نژاد خوی تا درس دوم کوچ پرستوها-سال 93 معنی لغات درس ستایش ص 6-شهید هاشمی نژاد-مهر93 نمونه سوال مهر93 (شماره 1)
تمرین املای درس اول -مهرماه  فعالیت تقویت املا شهرستان دشتستان-مهر 93  آزمون مستمری دبستان هاشمی نژاد خوی درس سوم راز نشانه ها-سال 93
آزمون شهید هاشمی نژاد-مهر93  آزمون خوانداری درس اوّل آفریدگار زیبایی ص 10-شهید هاشمی نژاد-مهر93 تمرین املای درس اول- مهر 93   مطالعات اجتماعی  
نمونه سوال دبستان درخشان (4 درس اول )ابان ماه    
سوالات دروس 1 و2 آزمون سه درس اول دبستان مصطفی خمینی نائین-مهر 93 آزمون مداد و کاغذی جغرافیا دبستان هیئت امنایی سلمه- آبان 93
سوالات با پاسخ درس سوم -93
سوالات با پاسخ درس چهارم -93
سوالات با پاسخ درس دوم -93
نمونه سوال های درس اول مطالعات اجتماعی-مهر 93     
  هدیه های آسمان  

آزمون اول قرآن دبستان هاشمی نژاد- مهر ماه 93


مطالب مشابه :


اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی 93-92

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی ذخيره مدارس نمونه دولتي بعد از
مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد

تاریخچه . معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1371 بر اساس قانون ایجاد مدارس غیر
نمونه سوالات پايه چهارم

مشهد - نمونه سوالات دبستان پسرانه غیر دولتی سما 1 - مشهد سوالات امتحانات مدارس
دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و پس از جمع آوری کلیه لیست های ثبت نام شدگان
لیست هنرستان های فنی حرفه ای نمونه دولتی مشهد مقدس

مدارس هوشمند لیست هنرستان های فنی حرفه ای نمونه دولتی مشهد
نمونه سوالات نمونه دولتی ورودی مدارس راهنمایی

نمونه سوالات نمونه دولتی ورودی مدارس اولین آکادمی والیبال پیکان در مشهد لیست تمام
لیست بعضی از مدارس تیز هوشان کشور

لیست بعضی از مدارس تیز شهيد هاشمي نژاد 1 مشهد جشن تلاش مدرسه نمونه دولتی سید
فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد مقدس

آشنایی با مدارس و مراکز غیر دولتی. فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد دبیرستان نمونه دولتی
آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی 93-1392

آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال اکنون در شهر مقدس مشهد
برچسب :