تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر مادران

در مورخ 27/10/90 ساعت 11 جلسه  بررسی علل مرگ مادر باردار خانم گنج ملک بارانزهی در دفتر رئیس مرکز بهداشت با حضور دکتر زرین ، مدیر محترم شبکه و دکتر امینی ، ریاست محترم مرکز بهداشت ، دکتر ستوده ، مسئول محترم واحد نظارت بر امور درمان ، احمد دادپیشه ، کارشناس نظارت بر امور درمان ، دکتر هاشم زهی ، متخصص داخلی و رئیس محترم بیمارستان ایران ، خانم برنایون ، مترون بیمارستان ایران ، دکتر بزرگزاده ، متخصص محترم زنان  خانم آرمون ، مسئول سلامت خانواده و خانم بامری ، مسئول بخش زایمان تشکیل گردید .

لازم به ذکر است نظام کشوری مراقبت مرگ مادران باردار از سال 1380 به صورت رسمی در سراسر کشور باهدف کلی کاهش مرگ و میر مادران تا سال 1394 به میزان 22-18 درصد هزار تولد زنده درحال اجرا میباشدو از اهم اقدامات این نظام ، شناسایی به موقع زنان باردار پر خطر جلوگیری از تاخیر در تصمیم گیری و ارجاع بموقع موارد پرخطر  را می توان نام برد .

تعریف مرگ مادری براساس ( 9- ICD ) :

مرگ هنگام حاملگی تا 42 روز پس از ختم بارداری یا بعلت مراقبت های ارائه شده طی آن به غیر از حادثه یا تصادف .

تعریف مرگ مادری براساس ( 10- ICD  ) :

مرگ بعلت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به بارداری در مدت بیش از 42 روز و کمتر از یکسال پس از ختم بارداری  یا مرگ حین یا تا 42 روز پس از ختم بارداری صرف نظر از علت مرگ .

راهکارهای کشوری

1-   بررسی تمام موارد مرگ مادری از نظر کیفیت – کمیت و سهولت دسترسی به خدمات .

2-  خدمات خارج بیمارستانی شامل ( تنظیم خانواده – مراقبت های دوران بارداری – خدمات اورژانس بین راهی 115) .

3- خدمات بیمارستانی ( خدمات اورژانس بیمارستانی – خدمات بیمارستانی شامل اتاق عمل – جراحی – ریکاوری

مداخلات شهرستانی

1-   شناسایی فعال مادران ( شناسایی زنانی که نباید حامله شوند ) .

2-  ارائه خدمات فعال تنظیم خانواده به زنان واجد شرایطی که نباید حامله شوند .

3- درصورت حاملگی زنان فوق انجام مراقبت های بارداری به صورت فعال تا رفع خطر .

4- انتقال فعال مادران ( بررسی و رفع موانع موجود بر سرراه انتقال مادر به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها از نظر خودرو – انسداد راهها – بیمه – فقره و ... ) .

5-  توسعه رابطین بهداشتی در شهرها – روستاها و تیم های سیاری .

6- آموزش کامل به ارائه دهندگان خدمات .

 

 گردآوری و تهیه : احمد دادپیشه / کارشناس نظارت بر اموردرمان و عضو کمیته مرگ و میر مادران باردار


مطالب مشابه :


تحصن در بیمارستان خاتم ایرانشهر ، تایید یا تکذیب؟

ارتباط ایرانشهر - تحصن در بیمارستان خاتم ایرانشهر ، تایید یا تکذیب؟ ایران سلامت رهشون
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر آغاز به کار کرد

اخبار بلوچ و بلوچستان - دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر آغاز به کار کرد -
سمینار نقش شیر مادر در سلامت کودک - ۷ تا ۹ مهر ۹۳ - بیمارستان ایرانشهر تهران

بیمارستان ایرانشهر علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران در بیمارستان ایرانشهر تهران
معارفه آقای دکتر معین بعنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دهکلای ایرانشهر در شهرستان های دلگان و سرباز،عملیاتی کردن بال دوم بیمارستان ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر پرید؟!!!!!

ارتباط ایرانشهر ایران سلامت رهشون جلسه ایی جای خود را به دکتر هاشمزهی ریاست بیمارستان
14.مشخصات بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان

سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران این بیمارستان در شهرستان ایرانشهر واقع شده
تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر مادران

مرکز بهداشت ایرانشهر داخلی و رئیس محترم بیمارستان ایران ، خانم برنایون ، مترون
تاريخچه بيمارستان در ايران

ولی بزرگترین بیمارستان ایران در سده های هفتم و هشتم را رشیدالدین فضل ( ایرانشهر ، ج 2، ص
لیست بیمارستان های تهران ، آدرسهای بیمارستانهای تهران ، Tehran's Hospitals

طرفداران i من - لیست بیمارستان های تهران ، آدرسهای بیمارستانهای تهران ، Tehran's Hospitals -
برچسب :