منابع کارشناسی ارشد مهندسی معدن 93

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف و استخراج و مکانیک سنگ
 
  زبان 30 سؤال ـ با ضریب 2

  منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان عمومی کارشناسی ارشد رشته معدن:
  · زبان عمومی ـ 15 سؤال
    کتاب 504(البته بیش تر رتبه های بالا می گن که ساختار این کتاب با تست های کنکور خیلی تفاوت داره و این کتاب رو حداقل برای کنکور معدن توصیه نمی کنند.)
 
   منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان تخصصی کارشناسی ارشد رشته معدن:
 · زبان تخصصی ـ 15 سؤال
    کتاب زبان تخصصی اکتشاف و استخراج (انتشارات سمت)( فراموش نکنین که سؤالات ما با بچه های استخراج مشترک است.)

    ریاضی ـ 20 سؤال ـ با ضریب 4

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات ریاضی عمومی 1 و 2 کارشناسی ارشد رشته معدن:
· ریاضی عمومی 1 و 2 ـ 10 سؤال
    با پایه ی ضعیف ـ کتاب های پوران پژوهش
    با پایه ی قوی ـ کتاب های مدرسان شریف
    البته کتاب های مسعود نیکوکار نیز در این زمینه موجود است که خیلی توصیه نمی گردد.

   منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد رشته معدن:
 · معادلات دیفرانسیل ـ 5 سؤال
    کتاب مسعود نیکوکار

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی ارشد رشته معدن:

· آمار و احتمالات مهندسی ـ 5 سؤال
    کتاب مدرسان شریف
    کتاب نعمت اللهی
    ( کسایی که برای اکتشاف می خونن معمولا ً پایه ی آمار و احتمالی ضعیف دارن و با توجه به دروس ارشد ، می بایست این درس رو درست حسابی مطالعه کنن.)

    دروس مهندسی ـ 20 سؤال ـ با ضریب 3

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات استاتیک کارشناسی ارشد رشته معدن:

    با پایه ی ضعیف کتاب جی .ال . مریام
    با پایه ی قوی مدرسان شریف

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مقاومت مصالح کارشناسی ارشد رشته معدن:

    باپایه ی ضعیف کتاب جانسون
    با پایه ی قوی کتاب مدرسان شریف

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مکانیک سیالات کارشناسی ارشد رشته معدن:

    با پایه ی ضعیف کتاب ام. وایت
    با پایه ی قوی کتاب راهیان ارشد

    دروس زمین شناسی ـ 15 سؤال ـ با ضریب 2 برای اکتشاف و استخراج و ضریب 1برای سایر

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات کانی شناسی کارشناسی ارشد رشته معدن:

    جزوه ی مهندس مهران

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات سنگ شناسی کارشناسی ارشد رشته معدن:

    آذرین و دگرگونی جزوات مهران و فتوحی و رسوبی جزوه ی فتوحی
    (البته مطالعه ی جداول و نمودارها برای شناخت سنگ ها ارجحیت دارد)

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زمین شناسی ساختمانی کارشناسی ارشد رشته معدن:

    کتاب حسن مدنی
    کتاب راهیان ارشد

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد رشته معدن:
·
    کتاب کریم پور (برای درک موضوع)
    جداول کتاب شهاب پور
    (نام معادن مهم جهان و کانه ی استخراجی و تیپ آن ها مهم است)    دروس تخصصی مشترک ـ 15 سؤال با ضریب 2 برای اکتشاف و استخراج و ضریب 1 برای سایر

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات  کانه آرایی کارشناسی ارشد رشته معدن:
·کانه آرایی ـ 7،8 سؤال
    جزوه ی دکتر مسینایی و کتاب دکتر بنیسی برای سؤالات محاسباتی
    کتاب نعمت اللهی ، 2جلد اول برای سؤالات مفهومی
    قابل توجه که در چند سال اخیر سؤالات مفهومی اهمیت بیش تری پیدا کرده اند.

    منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مکانیک سنگ کارشناسی ارشد رشته معدن:
· مکانیک سنگ ـ 7،8 سؤال
    جزوه ی دکتر نوفرستی و کتاب راهیان ارشد برای سؤالات محاسباتی
    کتاب فاروق حسینی

    دروس تخصصی اکتشاف ـ 40 سؤال ـ با ضریب 7 برای اکتشاف و ضریب 2 برای سایر


· ژئوفیزیک1و2 ـ 9 سؤال
    کتاب جدیدالانتشارغلامحسین نوروزی که تنها شامل لرزه, گرانی و مغناطیس هست. جلد دوم اون دردست انتشار هست که به جای اون می تونید از جزوه دست نویس خود دکتر غلامحسین استفاده کنید (ژئوالکتریک, ای پی, اس پی و ...)
    جزوه ی دکتر غلامحسین نوروزی
    کتاب علی اصغر کلاگری

· ژئوشیمی1و2 ـ 9 سؤال
    کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی دکتر حسنی پاک
    کتاب راهیان ارشد

· چاه پیمایی ـ 4،5 سؤال
    کتاب دانشگاه شاهرود
    کتاب انتشارات دانشگاه یزد
    ابتدای کتاب کلاگری
    کتاب و جزوه ی دکتر نوروزی

· حفاری اکتشافی ـ 4سؤآل
    کتاب راهیان ارشد رشته ی نفت
    البته اگر برای درصد بالای اکتشاف فکر می کنین لازمه ی پاسخ به سؤالات حفاری مطالعه ی کتاب عادل زادس

· اصول استخراج معدن ـ 4سؤال
    کتاب هارتمن ترجمه ی یاوری
    کتاب حسن مدنی
    کتاب عطایی پور از انتشارات دانشگاه شاهرود (جداول روش ها توصیه می گردد)

· ارزیابی ذخایر معدنی ـ 4،5 سؤال
    کتاب حسن مدنی
    کتاب راهیان ارشد

· زمین شناسی اقتصادی ـ 5،6 سؤال
    ذکر گردید

    دروس تخصصی فرآوری ـ 40 سؤال با ضریب 7

    · کانه آرایی ـ 14، 15 سؤال
    جزوه ی دکتر مسینایی و کتاب راهیان ارشد برای سؤالات محاسباتی
    کتاب نعمت اللهی ، 2جلد اول برای سؤالات مفهومی

    · کانی شناسی ـ 7،8 سؤال
    جزوه ی مهندس مهران

    · فلوتاسیون ـ 7،8 سؤال
    بخش فلوتاسیون کتاب نعمت اللهی
    کتاب بهرام رضایی
    کتاب شیمی فلوتاسیون محمود عبداللهی

    · شیمی فیزیک ـ 7،8 سؤال
    کتاب اتکینز
    کتاب راهیان ارشد
    می توان از تستهای مباحث مشترک با درس ترمودینامیک رشته ی مکانیک نیز استفاده نمود

    دروس تخصصی مکانیک سنگ ـ 40 سؤال ـ با ضریب7

    · مکانیک سنگ
    جزوه ی دکتر نوفرستی و کتاب راهیان ارشد
    کتاب فاروق حسینی

    · ژئوتکنیک
    جزوه ی دکتر نوفرستی
    کتاب ژئوتکنیک نوشته ی داس
    کتاب راهیان ارشد
    کتابهای تست مکانیک خاک عمران

    · چالزنی و آتشباری
    کتاب رحمت ا... استوار
    کتاب راهیان ارشد

    · نگهداری
    کتاب همتیان (زرد رنگ)
    کتاب راهیان ارشد


مطالب مشابه :


حل تمرین آمار نعمت اللهی

دانلود کتاب آمار و احتمالات اللهی, دانلود , کتاب آمار مهندسی نعمت
حل تمرین

کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نعمت اللهی. این تمرین ها توسط استاد یعقوب نیا پیشنهاد شد
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

۱۵ - حل تمرینات کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی: کتاب آمار و احتمال
دانلود مجموعه ای از کتابهای ریاضی عمومی ، مهندسی و...

رشته ریاضی و فیزیک; دانلود نمونه کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی:
دانلود رایگان کتاب آمار و احتمالات مهندسی(نادر نعمت الهی)(مهندس حسن فراهانی)

آمار و احتمالات مهندسی دانلود رایگان کتاب آمار و مهندسی نادر نعمت اللهی
كليه كتابهاي مهم احتمال

دانلود کتاب و نرم امار واحتمال مهند سی دکتر نادر نعمت اللهی آمار و احتمالات کاربردی
منابع کارشناسی ارشد ریاضی

دانلود کتاب و ۳- آمار و احتمالات: *.آمارواحتمالات مهندسی نویسنده دکتر نعمت اللهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی معدن

کتاب نعمت اللهی دانلود کتاب های مهندسی آمار و احتمالات مهندسی.
منابع کارشناسی ارشد مهندسی معدن 93

به سوالات آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی کتاب نعمت اللهی دانلود جزوات و
دانلود کتاب کانه آرایی آقای ابریشمی فر

دانلود کتاب های مهندسی آمار و احتمالات مهندسی. بازدید زمین شناسی
برچسب :