پرسش مهر رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی

پیام رئیس جمهور به چهارمین کنگره پرسش مهر آمده است:

«دانش آموزان عزیز ایران زمین امیدم به آینده این کشور و این سرزمین بسیار زیاد است و دیگران را نیز به این امید فرا می خوانم از این روست که پیام اندیشه ورزی و نخبه گری و پاسخ های شما به جمله پرسش هایی که بیانگر چالش های زندگی امروز و فردای ما و نسل های آینده هستند، امیدوارم.

مطمئنم که توانمندی های فراوان شما زمینه ساز زندگی بهتر، سربلندی بیشتر و ایفای سهمی شایسته تر برای تمدن نوین ایران در حیات ملل جهان است. من پرسش مهر را نمادی از کمک طلبیدن اندیشه ورزی و نخبگی شما و تمرینی برای گام نهادن در مسیر مسئله محوری، تفکرات بزرگ و دست یافتن به راه حل های مناسب برای بهتر ساختن زندگی ایرانیان می دانم.

بی سبب نگفته اند که بزرگی هر کس به اندازه بزرگی پرسش هایی است که خود را موظف به یافتن پاسخ های آن می داند. از همین رو پیش نهادن پرسش های بزرگ در هر مهر که مقارن با بهار دانایی است، ابزاری برای آشنایی دانش آموزان امروز و اندیشمندان فردا با مهمترین چالش و مشکلات کشور است و امید است اندیشیدن به مسائل بزرگ زمینه ساز بزرگ کردن و پرورش اندیشه های بزرگ در همه دانش آموزان این سرزمین باشد.

امسال پرسشی، نام پرسش مهر به خود گرفته که تداوم تمدن ایرانی و کیفیت زندگی ما به پاسخ آن بستگی دارد.

رئیس جمهور در ادامه این پیام تاکید کردند: آینده حیات ایرانیان وابسته به شیوه مدیریت آب است و شایسته نیست جامعه و تمدنی که قریب به 7000 سال استوار، زاینده، مولد و خلاق در پهنه ایران زیسته در تنگنای شیوه نادرست مدیریت مصرف، توزیع و تقاضای آب قرار گیرد.

پرسش درباره آب را از آن جهت مطرح کردم که شما فرزندان آینده ایران زمین به این بیندیشید که در سرزمینی زیست می کنید که بهره اش از این نعمت فراوان نیست و پیشینیان ما به دلیل درستی تدبیرها بر این کاستی غلبه کرده بودند. متاسفانه چند دهه ای است که از یاد بردیم که در پهنه ای کم آب زیست می کنیم و پنداشتیم طبیعت توان جبران هرگونه رفتار بی حساب و کتاب ما را دارد.

اگر چه دیرهنگام، اما بر آن شدیم راه تدبیر پیش بگیریم و منابع آب را درست مدیریت کنیم. دانش آموزان امروز و نخبگان فردا باید از اکنون بیندیشند و ابزار این عقلانیت را بیابند و جامعه ایرانی را قادر سازند تا از چالش هایی که اشتباهات گذشته پیش روی آنها نهاده فراتر روند. غفلت از این مهم روزهای دشواری را برای ما به ارمغان خواهد آورد و اگر چنین کنیم زندگی بهتر و شایسته تری در انتظار ما خواهد بود.»


مطالب مشابه :


روزی برای فردا

(خانواده ها، سوابق تحصیلی، مدرسه با پشتکار و امید به وب سایت ها و وبلاگ ها
بوی ماه مهر

، دانش آموزان و شیفتگان علم ایران زمین گستراند و بیش از یک صد هزار مدرسه امید ، بر لب
پند و اندرز 2

وبلاگ شخصی امین اسماعیلی دانش اموز مدرسه شهید سایت آموزشی و از امروز،امید به فردا.
معلمان، دیروز،امروز،فردا

معلمان، دیروز،امروز،فردا مدرسه قطعه ای از بهشت است که خدا به زمین سایت رسمی
اهدای بی سوادی به دختران البحایی همزمان با فصل بازگشایی مدارس

معرفی سایت. مدرسه دخترانه محترم با کوله باری از امید و رجا به خانه ها
رقابت حدود هزار دانش آموز ابتدایی رامسر در آزمون نخبگان

رقابت حدود هزار دانش آموز ابتدایی رامسر در آزمون نخبگان بهانه ای برای فردا وب سایت
یاد من باشد از فردا صبح جور دیگر باشم

یاد من باشد از فردا صبح سایت آموزش ارسالی از طرف دانش آموز خوب مدرسه
پرسش مهر رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی

تجربه مربی بهداشت از بوفه مدرسه. به این امید فرا می و نخبگان فردا باید از
چند نمونه آزمون جهت آمادگی مدارس نمونه و تیزهوشان

پاسخ نامه ی آزمون نخبگان سخت کوشان با کلیک روی * ****امید فردا***** مدرسه ی فردا.
درود بر همت عالی مردم فهیم رامسر:تاسیس نخستین انجمن حمایت از بیماران سرطانی غرب مازندران در رامسر

بهانه ای برای فردا وب سایت اطلاع با مشارکت مسولان،خیران و نخبگان و جامعه پزشکی در
برچسب :