وظایف کارکرد روابط عمومی در سازمان و ارتباط رسانه

به نام خدا

 

خلاصه تحقیق کلاسی

عنوان:وظایف کارکرد روابط عمومی در سازمان و ارتباط رسانه و روابط عمومی

تهیه و تنظیم: جواد بستانچی-رامین خیری-مریم حقیقی

تاریخ ارایه تیرماه سال 92

روابط عمومی درسازمان

کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند، عامل اساسی در تحقق اهداف سازمان و ارتقاء جایگاه آن است. بر این اساس، سازمان را مرزهایش تعریف نمی کنند، بلکه سازمان توسط شبکه ذینفعان و مخاطبانش تعریف می شود. سرمایه اجتماعی ، کلید موفقیت روابط عمومی و یک سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان و سازمانهاست. تلاش برای شکل دهی به مجموعه ای هماهنگ که بتواند سازمان را به اهداف خود برساند از وظایف عمده روابط عمومی است. این هماهنگی می بایست بتواند در سطوح مختلف سازمان، در درون هر زیر سیستم، در تعامل میان زیر سیستم ها با یکدیگر، در تعامل سیستم ها با سیستم هایی که محیط آنها را تشکیل می دهند بطور موفقیت آمیزی برقرار شود. تنها در این شرایط است که می توان به شکل گیری یک کل واحد که از عهده ی انتظارات و اهداف گوناگون سازمان در جهت ارتقاء تعالی جایگاه آن برآید، امیدوار بود

رسانه و روابط عمومی

با نگاه واكاوانه به رابطه دوسوية رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها به نتايج زير دست خواهيم يافت:

1) روابط عمومي‌ها و رسانه‌ها با يك رويكرد مشترك اطلاع‌رساني در جهت ارتقاي سطح آگاهي مردم و مخاطبان، همواره نياز به تعامل و پويايي بيشتر در حوزه‌هاي اطلاع‌رساني مشترك دارند، به گونه‌اي كه روابط عمومي به عنوان منبع پيام و تأمين ‌كننده اطلاعات براي رسانه‌ها و رسانه‌ها نيز انعكاس‌دهنده حوزه فعاليت و عملكرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانه‌ها هستند.

2) يكي از وظايف مهم و در عين حال اصلي روابط عمومي‌ها انعكاس اخبار و وريدادهاي سازماني به مخاطبان از طريق رسانه‌ها مي‌باشد، كه با توجه به حساسيت و اهميت اين امر معمولاً روابط عمومي‌ها در چارت خود واحدي را تحت عنوان مديريت ارتباط با رسانه‌ها يا شخصي را به عنوان مسئول ارتباط با رسانه‌ها در چارت سازماني خود دارند.

3) متوليان ارتباط با رسانه‌ها به تبع نقش جديد رسانه‌ها بايد به عنوان تحليل‌گر قابل و آگاه به مسايل و رويدادهاي مرتبط با آن سازمان همواره نقش خود را در مواجهه با پديده‌هاي بحراني يا در آستانه موضوع بحراني به خوبي ايفا كنند و هدايت رسانه‌ها را در مسير طبيعي و منطقي رويداد، از طريق تعامل و همكاري با خبرنگاران برعهده گيرند كه حضور بموقع و استفاده از كارشناسان زبده و تحليل‌گر در ارتباط موضوع ذي‌ربط براي انجام مصاحبه‌ها و گفت و گوهاي رسانه‌اي شيوه مناسبي مي‌باشد.

4)ايجاد تعامل منطقي و سازنده اداره ارتباط با رسانه‌ها با رسانه‌ها به منظور شناسايي بيشتر از حوزه عملكرد وتبادل اطلاعات از ديگر وظايف اين واحد مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد براي تحقق اين امر علاوه بر تبادل اطلاعات و برگزاري كنفرانس خبري، برگزاري سفرهاي مطبوعاتي با هدف معرفي ميداني حوزه عملكرد سازمانها و وزارتخانه‌ها مي‌باشد.

5)ارزيابي عملكرد رسانه‌ها يا تحليل محتواي رسانه‌ها يكي از زمينه‌هايي است كه مي‌تواند ارتباط نظاممند و انتظارات منطقي رسانه‌ها را در ارتباط با حوزه فعاليتشان در مجموعه سازمانها و وزارتخانه‌ها تعيين كند. ارزيابي تأثير اجتماعي پيام، آخرين مرحله ارتباطي است يعني شناسايي آثار و نتايج اجتماعي و كاركرد وسايل ارتباطي در زندگي جمعي انسانها.

6)بررسي تأثير مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي از جهت تغييراتي كه در رفتار و كردار اجتماي و تصميمات گروهي ايجاد مي‌كنند، داراي اهميت خاص مي‌باشد


مطالب مشابه :


معرفی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر ارومیه

مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ دانشگاه جامع علمی كاربردي فرهنگ و هنر ارومیه.
گزارش اجمالی از فعالیت های مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر ارومیه

عالی فرهنگ و هنر ارومیه علمی و کاربردی خود را موجود در دانشگاه ها و مراکز
نمونه سئوالات درس رسانه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه مختلف از یک پیام رسانه ای واحد ، متفاوت
اعلام نتایج آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی در نيمه دوم بهمن ماه

عبدالعزيز ابراهيم زاده رئيس واحد استاني و فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

ارومیه. واحد دانشگاه جامع علمی- کاربردی در مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک
اثر بخشی تبلیغات در عصر جديد

واحدبازرگاني و فرهنگ هنر ارومیه . دانشگاه علمی کاربردی با واحد تجاری (و سرازیر
وظایف کارکرد روابط عمومی در سازمان و ارتباط رسانه

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه فرهنگ و هنر یک کل واحد که از
تبلیغات مفید چگونه صورت می گیرد؟

و فرهنگ هنر ارومیه دانشگاه علمی کاربردی بار واحد صنعتی و یا کار با
بازاریابی حسی چیست؟

واحدبازرگاني و فرهنگ هنر ارومیه عمومی واحد فرهنگ هنر) دانشگاه علمی کاربردی
نمونه گیری (از سرفصل درس نظر سنجی)

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه در نمونه گیری خوشه ای واحد اندازه گیری فرد
برچسب :