گزارش عملکرد آموزش و پرورش شهرستان


7- گردهمايي تمام دانش آموزان طرح پراكنده با حضور مسئول آموزش بنياد شهيد استان طي سه مرحله و تجليل از آنان جمعا به تعداد 62 دانش آموز 8- برگزاري كلاسهاي جبراني وتقويت بنيه علمي حهت دانش آموزان تحت 9- بازديد از مدارس تحت پوشش طرح پراكنده با حضور كارشناس امور شاهد استان و مسئول آموزش ومسئول فرهنگي بنياد شهيد استان و اهداء جوايز به دانش آموزان برتر 11- برگزاري آزمون تقويت بنيه علمي در سه مرحله و کنکور آموزشي 12-برگزاري جلسات مشاوره و هدايت تحصيلي در دو مرحله باحضور مسئول آموزش بنياد شهيد استان 13-برگزاري يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز شهرستان با حضور مسئولين استاني در ارديبهشت ماه 89 و سخنراني آقاي رضائي امام جمعه محترم بيرجند 14-پاسخگويي به موقع به نامه ها و موارد ارجاعي و ارسال به موقع فرمهاي نظارتي و كسب رتبه برتر استان 15- جذب دانش آموزان شاهد و ايثارگر بر طبق مقررات و ضوابط وثبت كليه اطلاعات دانش آموزان طرح پراكنده به همراه نتايج امتحانات در سيتم نكفا و ارسال آن به استان به تعداد 62 دانش آموز 16-برگزاري جلسات ستاد شاهد و شوراي مشاوره شاهدجمعا به ميزان 30 جلسه 17-قبولي صد در صد دانش اموزان در كنكور سراسري سال تحصيلي 88-87 و كسب رتبه هاي زير 100 به تعداد 3 نفر از 7 دانش آموز قبولي در دانشگاه ونيز قبولي 100% دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي در كنكور سراسري سال تحصيلي 89-88 در رشته هاي پزشكي ، دندان پزشكي ، دارو سازي ، و حقوق ((اهم اقدامات انجام شده در کارشناسي ارزيابي عملکرد وپاسخگويي به شکايات وامورحقوقي)) 1- برنامه ريزي جهت بازديدهاي دوره اي از مدارس وانجام آن باهمکاري ديگر مسئولين دواير وارائه گزارش به اداره 2- تشکيل ستاد بازگشايي مدارس ونظارت مستمر برحضور همکاران ودانش آموزان درمدارس 3-شرکت فعال درمراسم بويژه روز شکوفه ها وجوانه ها وبازگشايي مدارس و... 4-نظارت بر چگونگي تنظيم کليه دافتر موجود درآموزشگاهها توسط مديران وديگر عوامل 5-تشکيل جلسات شوراي معاونين وابلاغ مصوبات 6-انجام بازديدهاي موردي ازآموزشگاهها جهت رفع نواقص موجود وپاسخگويي به شکايات 7- برگزاري جلسات توجيهي درارتباط با امور اداري وآموزشي جهت مديران وسرپرستان خوابگاه جهت تبادل نظر 8-فعاليت مستمر ستاد پيش گيري از حوادث احتمالي بويژه آتش سوزي درمدارس ونظارت براقدامات انجام شده و برگزاري يک دوره اطفاي حريق با همکاري آتش نشاني جهت آموزش مديران وسرپرستان خوابگاه 9-تشکيل ستاد ثبت نام وبرگزاري جلسات مکرر باحضور مديران وتنظيم محدوده ثبت نام مدارس 10-بازديد ازمدارس غير انتفاعي وآموزشگاههاي علمي آزاد ونظارت بردفاتر وکيفيت امور اداري وآزمونهاي برگزار شده درآموزشگاهها 11- بازديد مستمر ازامتحانات مدارس قبل ودرحين برگزاري آن 12-تحصيل تاسناد ثبتي مربوط به مدارس شهرستان 13-تنظيم اسناد اجاره مدارسي که تماما يا درفرصتهاي غير آموزشي به اجاره داده مي شود 14-شرکت درجلسات دادگاه واوقاف وشهرداري وثبت جهت حل مشکلات مربوط به ساختمانهاي آموزش وپرورش 15-پيگيري جهت تامين زمين براي ساخت آموزشگاه 16-عضويت درشوراي حل اختلاف فرهنگيان ومشاوره حقوقي به متقاضيان ((اهم اقدامات انجام شده در کارشناسي روابط عمومي – انجمن اوليا ومربيان– امور شوراهاو مشارکت ها )) ا – تشکيل 7ورد جلسه شوراي آموزش وپرورش وپيگيري مصوبات آن وتشکيل جلسات کارگروهها 2-تشکيل کلاسهاي آموزش خانواده د تمام آموزشگاههاي سطح شهر وروستاهاي ممکن و صدور گواهينامه براي اوليا ءمحترم 3-تبليغ جهت افزايش مشترکين نشريه پيوند در سال جاري 4-همکاري در برگزاري همايش خيرين مد رسه ساز ومدرسه يار 5- همکاري در برگزاري همايش استاني نماز وشهر نماز شهرستان بشرويه 6- برگزاري کلاسهاي آموزش خانواده (جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ومبارزه با مواد مخدر )7مورد 7- برگزاري کلاسهاي آموزش خانواده( معرفت ديني ونشت نمازو بهداشت جسم وروان و.. -15مورد در سطح شهر وروستا - با حضور حجه الاسلام حاج آقا واعظ موسوي کارشناس برجسته آسيب هاي اجتماعي 8-توزيع کمک هاي خيرين از استان ومرکز 9-مشارکت فعال در مراسم جشن عاطفه ها –نيکوکاري – زنگ محبت اهل بيت (ع)وکمک به عتبات عاليات با همکاري کميته محترم امداد امام خميني (ره)وستاد محترم بازسازي عتبات عاليا ت 10-برگزاري مراسم تجليل از پيسشکوتان فرهنگي و خانواده محترم آنان با حضور امام جمعه محترم 11-برگزاري نشست هاي تخصصي اوليا ومربيان 12-دعوت از آقاي دکتر درويش جهت ارائه راهکار هاي وروش مطالعه وتست زني کنکور براي دانش آموزان پيش دانشگاهي 13-همکاري در ستاد اسکان نوروزي بخش تبليغات وراهنمايي زائرين 14-باز ديد هاي مکرر جهت حسن اجراي کلاسهاي آموزش خانواده 15-برگزاري جلسات دوستانه در جهت همدلي واستفاده از تجربيات همکاران بازنشسته و همکاران فرهنگي در امامزاده علي شهرستان طبس وامامزاده سيد محمد عابد بخش کاخک گناباد وروستاي هوگند واداره 16- فراهم آوردن حضور فعال اوليا به مناسبت ها ي مختلف مثل هفته پيوند –خانواده –شورا و..در مراسم با شکوه نماز جمعه 17-شرکت در مراسم اعياد هفته غدير –هفته بصيرت وولايت –مراسم جمع آوري کمک هاي عاليات 18-بررسي عملکرد انجمن ها با حضور هيئت بازرسي وتقاضا تشويق انجمن هاي برتر 19-برنامه ريزي جهت شرکت فعال اوليا ودانش آموزان در هفته پيوند وخانواده وازدواج وشورا و..در مراسم نماز جمعه واستفاده از بيانات امام جمعه محترم در اين موضوعات وبيا ن اهميت آن 20-برگزاري مسابقات هفته منابع طبيعي وزکات و در خت کاري با همکاري اداره منابع طبيعي وکميته امداد حضرت امام (ره) 21-بازديد از آموزشگاههابا اعضاي محترم شوراي آ. پ در جهت آشنايي با مشکلات واستفاده از نظرات همکاران 22-دعوت از پيشکسوتان فرهنگي واعضاي شورا وشوراي انجمن ومعتمدين وخانواده شهداي فرهنگي در مراسم افتتاحيه يا کلنگ زني طرح هاي آموزش وپرورش شهرستان 23- همکاري در برگزاري يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز با حضور امام جمعه محترم بيرجند ارديبهشت 89 24-مشارکت فعال و تبليغ گسترده جهت شرکت در جشنواره هاي تجارب اوليا 25-فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت برگزاري با شکوه مراسم اعياد ،مواليد ائمه(ع)،يوم ا000 ها و عزاداري ها 26-تهيه گزارش ها و ارسال آنها به جرايد و سايت هاي خبري به ويژه سايت خبري اداره کل(روابط عمومي) 27-جمع اوري کمک هاي 14 ميليون توماني اوليا و خيرين آموزشگاه ها 28-برگزاري کلاس آموزش خانواده با حضور آقاي دکتر غفراني از دانشگاه تهران(موضوع آسيب اجتماعي) 29-شرکت مستمر در جلسات ستاد عتبات عاليات ،شوراي کتابخانه و... ((اهم اقدامات انجام شده در کارشناسي آموزش عمومي )) ((گزارش فعاليت هاي انجام شده در حوزه ي کارشناسي ابتدايي سال89-88)) الف-برنامه خدمات راهنمايي ومشاوره دانش آموزا ن شامل 1-برگزاري منظم جلسات هسته ي مشاوره 2-برگزاري و ارجاع مواردي که نياز به خدمات مشاوره اي دارند ب-برنامه بهبود مديريت آموزشگاهي 1-برگزاري کارگاه آموزشي(مربوط به آئين نامه ارزشيابي دوره ابتدايي) 2-برگزاري آزمون مديران و معاونين (از آئين نامه ها) 3-بازديد مديران از مدارس استان فارس 4-برگزاري کارگاه آموزشي فعال سازي شوراي معلمان 5-بازديد دوره اي مديران و مجامع عمومي آنهاوکارشناسان ج- برنامه کيفيت بخشي ارزشيابي تحصيلي (کاهش افت تحصيلي)……. 1-برگزاري جلسه ي توجيهي با مديران 2-فراخوان ارائه ي راهکارهاي کاهش افت تحصيلي 3-بررسي راهکارهاي ارائه شده در جلسه ي مديران به صورت کارگاهي 4-تعيين موضوع ارزشيابي تحصيلي درجلسات شوراي دبيران مدارس د- برنامه فوق برنامه علمي آموزشي- تشکيل کلاسهاي جبراني 1-نياز سنجي و برآورد دروسي که دانش آموزان داراي ضعف بيشتر هستند 2-تبادل نظر با مديران در رابطه با تشکيل کلاس ها 4-اختصاص زمان به بازديد هاي علمي آموزشي اکثر مدارس 5-بازديد هاي دوره اي ازمدارس توسط کارشناس راهنمايي و معاونت محترم ه-کمک به پژوهش وطرح هاي نو آورانه 1-برگزاري کارگاه آموزشي افدام پژوهي (جهت همکاران) سایر موارد 1-برگزاری جلسه ی توجیهی طرح آداب ومهارت هاي زندگي اسلامي 2-برگزاری کارگاه آموزشی همیار پلیس در مدارس باهمکاری راهنمایی ورانندگی 3-اجرای طرح آداب و مهارت های زندگی در مدارس ابتدايي 4-برگزاری کارگاه آموزشی اطفاي حریق 5-برگزاري کارگاه آموزشي ارزشيابي توصيفي 6-برگزاري کارگاه آموزشي فعاليت هاي مکمل وفوق برنامه به تفکيک جنسيت در مدارس 17شهريور وشهيد محمد منتظري 7- برگزاري جلسات توجيهي آموزشي ارزشيابي توصيفي ويژه اوليا 8- برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه معلمين چندپايه ومديرآموزگاران در حوزه ي مأموريتي معلمان راهنما 9- برگزاري کارگاه آموزشي اصول ارزشيابي 10-برگزاري جشن قرآن پايه اول ابتدايي 11-برگزاري جشنواره روشهاي برتر تدريس 12-برگزاري جشنواره قصه گويي 13-کيفيت بخشي به کلاسهاي چند پايه 14-برگزاري کارگاه آموزشي تکليف شب 15-برگزاري کارگاه آموزشي روشهاي نوين تدريس 16-برگزاري کارگاه آموزشي طرح آموزش آداب ومهارتهاي زندگي 17-برگزاري کارگاه آموزشي کيت رياضي وعلوم 18-برگزاري کارگاه آموزشي ارزشيابي توصيفي 19-جذب 100درصد دانش آموزان لازم التعليم ((برنامه های اجرا شده ی کارشناسی راهنمایی تحصیلی در سال89-88 )) الف-برنامه خدمات راهنمايي ومشاوره دانش آموزا ن شامل 1-برگزاري منظم جلسات هسته ي مشاوره 2-برگزاري و ارجاع مواردي که نياز به خدمات مشاوره اي دارند ب-برنامه بهبود مديريت آموزشگاهي 1-برگزاري کارگاه آموزشي(مربوط به آئين نامه ارزشيابي دوره ي راهنمايي 2-بازديد از مدارس استان فارس 3-بازديد دوره اي مديران و مجامع عمومي آنهاوکارشناسان ب- برنامه کيفيت بخشي ارزشيابي تحصيلي (کاهش افت تحصيلي)……. 1-برگزاري جلسه ي توجيهي با مديران 2-اخذ 5 درس که کمترين نمره را دانش آموزان داشته اند 3-فراخوان ارائه ي راهکارهاي کاهش افت تحصيلي 4-بررسي راهکارهاي ارائه شده در جلسه ي مديران 5-مديريت پنجره ي باز کلاس ها ( برنامه درسي) مدارس 6-تعيين موضوع ارزشيابي تحصيلي درجلسات شوراي دبيران مدارس ج- برنامه فوق برنامه علمي آموزشي- تشکيل کلاسهاي جبراني 1-نياز سنجي و برآورد دروسي که دانش آموزان داراي ضعف بيشتر هستند 2-تبادل نظر با مديران در اربطه با تشکيل کلاس ها 3-اختصاص اعتبار جهت کلاس هاي جبراني 4-درخواست برنامه ي زمانبندي شده ي کلاسها از مدارس 5-درخواست نحوه ي هزينه کرد اعتبار اختصاص داده شده 6-اختصاص زمان به بازديد هاي علمي آموزشي اکثر مدارس 7-بازديد هاي دوره اي ازمدارس توسط کارشناس راهنمايي و معاونت محترم د-کمک به پژوهش وطرح هاي نو آورانه 1-اجراي طرح مطالعاتي 2-برگزاري کارگاه آموزش پژوهش 3-برگزاري نمايشگاه آثار و دست ساخته هاي دانش آموزان 4-برگزاری جلسه ی توجیهی طرح کرامت راه سعادت 5-برگزاری کارگاه آموزشی همیار پلیس در مدارس باهمکاری راهنمایی ورانندگی 6-اجرای طرح مهارت های زندگی در مدارس راهنمایی 7-برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق 8-برگزاری کارگاه آموزشی روشهای تدریس مبتنی برIT 9- برگزاری جشنواره روشهای تدریس مبتنی برIT ساير موارد 1-جراي طرح همگام باقرآن درمدارس سطح شهر بشرويه 2-اجراي طرح مهارتهاي زندگي وآداب اجتماعي درمدارس منتخب 3-افزايش پوشش تحصيلي وجذب بازماندگان ازتحصيل 4-اجراي طرح خود اتکايي درمدارس شبانه روزي 5-برگزاري جشنواره روشهاي ياددهي ويادگيري مبتني برit 6-اجراي طرح غني سازي تجارب يادگيري دروس علوم تجربي ورياضي 7-اجراي طرح مشارکت عملي دانش آموزان درامور مدرسه درمدارس منتخب 8-برگزاري کلاسهاي جبراني ضمن سال درمدارس راهنمايي 9-ارتقاي خدمات راهنمايي ومشاوره اي 10- بهبود مديريت آموزشگاهي مدارس 11- اجراي طرح کرامت راه سعادت 12- تشکيل کلاسهاي موضوعي 13-برگزاري کارگاههاي آموزشي ((گزارش اهم اقدامات انجام شده درکارشناسي آموزش متوسطه)) 1-برگزاري کارگاه آموزشي اطفاء حريق ويژه سرپرستان خوابگاه 2-تشکيل کارگروه مديران به منظوربحث وتبادل نظر پيرامون نحوه هدايت تحصيلي دانش آموزان 3-برگزاري وحضور مستمر درجلسات هسته مشاوره 4-تشکيل جلسه هم انديشي وهفکري پيرامون مسائل ومشکلات خوابگاهها ونحوه برخورد با آن با حضور سرپرستان خوابگاه دردو نوبت. 5-برگزاري اردوي آموزشي مديران در بندر عباس جهت بازديد از مراکز آموزشي موفق آن شهرستان. 6-برگزاري جلسات مديران مدارس متوسطه درمراکز آموزشي مختلف حداقل هرماه يک جلسه. 7-برگزاري مراسم تجليل از دانش آموز منتخب کشوري درمسابقات علمي کاربردي کاردانش. 8-تشکيل گروه هم انديشي پيرامون تشويق وترغيب دانش آموزان به شرکت در جشنواره خوارزمي. 9-تجليل ازدانش آموزان ممتاز درسطح مدارس متوسطه با همکاري وهماهنگي اداره. 10-اعزام22نفرازدانش آموزان با رتبه هاي زير هزاردرمراسم تجليل استانداري . 11-برگزاري کلاس جهت دانش آموزان درشرف اردواج با همکاري بهزيستي ومشاوره استان. 12-نياز سنجي بابت دوره هاي ضمن خدمت مورد نياز دبيران. 13-برگزاري جلسه مشترک مديران ومشاوران جهت هم انديشي درباره هدايت تحصيلي . 14-تشکيل پايگاه انتخاب رشته جهت داوطلبان ورود به دانشگاه. 15-هماهنگي با ادارات ومراکز صنعتي جهت بازديد دانش آموزان درهفته مشاغل 16- شرکت درجلسات شوراي دبيران مدارس . ((گزارش فعاليتهاي انجام شده توسط کارشناسي تکنولوژي وگروه هاي آموزشي سال 89-88 1-برگزاري کارگاه آموزشي درپايه اول باموضوع ارزشيابي توصيفي 2- // // // دوم // هنر 3- // // // سوم // هديه هاي آسمان 4- // // // چهارم // علوم 5- // // // پنجم // بخوانيم وبنويسيم بادبيران ادبيات راهنمايي 6- // // // پيش دبستاني بازيهاوچگونگي کار باکتاب کار دانش آموز 7- // کارگاه اقدام پژوهي درکليه مقاطع تحصيلي 8- بازديد بطورمستمرازآموزشگاههاوکلاسهاي درس همراه باسرگروه هاي آموزشي درهرسه مقطع تحصيلي 9-برگزاري کارگاه آموزشي روشهاي برترتدريس 10- // جشنواره الگوهاي برترتدريس دوره متوسطه دردرسهاي شيمي وزبان انگليسي 11-برگزاري کارگاه وجشنواره الگوهاي برترتدريس دوره راهنمايي درسهاي زبان انگليسي وحرفه وفن مبتني برآي تي 12-برگزاري مجامع عمومي درتمامي دروس راهنمايي ودبيرستان وابتدايي جهت بررسي کتب واشکالات معلمين ودانش آموزان 13-تکثيرسي دي هاي آموزشي جهت دانش آموزان ومعلمين درکليه مقاطع تحصيلي 14-جشنواره قصه گويي پيش دبستاني دربين دانش آموزان دبستانهاي شهرستان 15-طراحي سئوالات پايه پنجم ابتدايي درخردادوپيش دانشگاهي درشهريور ماه 16-اجراي فراخوانهاي دبيرخانه هاي ديني وقرآن وعلوم و..........پيک هاي بهاري ومحتواي الکترونيکي ومقالات 17-همکاران جهت درج درفصلنامه هاي فيزيک ،رياضي و......... 18-برگزاري مسابقات آزمايشگاهي دردرسهاي فيزيک،زيست شناسي،رايانه،شيمي دردبيرستانهاي شهرستان وانتخاب دانش آموزان برگزيده جهت شرکت درمرحله استاني وکسب رتبه چهارم استاني 19-برگزاري اردوي درس آمادگي دفاعي دردبيرستانهاي شهرستان 20- مشارکت همکاران درفراخوان همايش جايگاه مصرف درقرآن وروايات وکسب رتبه منتخب استاني ((گزارش فعاليتهاي انجام شده توسط کارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي )). دريافت اطلاعات اوليه دانش آموزان در آغازسال تحصيلي وثبت درسيستمهاي دانش آموزي چاپ دفاتر آمار سال تحصيلي جاري ودفاترامتحانات سال تحصيلي گذشته مدارس ابتدايي وراهنمايي تحصيلي وارسال به مدارس جهت بررسي وتاييدوانسداد توسط مامورين مربوطه بستن وپلمپ دفاتر امتحاني سال گذشته کليه مقاطع تحصيلي چاپ گواهينامه هاي پايان دوره متوسطه وپيش دانشگاهي وتاييد نهايي آن توسط کارشناسي سنجش ومديريت پس از بررسي وتاييد مدرسه برگزاري امتحانات نهايي وهماهنگ دوره هاي متوسطه نظري ، فني وحرفه اي ، کاردانش وپيش دانشگاهي در سه مقطع زماني خرداد ، شهريور ودي ماه چاپ وصدور کارنامه هاي تحصيلي دوره هاي ابتدايي وراهنمايي وگواهينامه پايان دوره سه ساله راهنمايي برگزاري دو مرحله کنکور سراسري در تيرماه وکنکورجامع علمي کاربردي در اسفند ماه 88 برگزاري هشت مرحله کنکورهاي آزمايشي سازمان سنجش از آغاز سال تحصيلي تا خرداد ماه برگزاري آزمونهاي مختلف آينده سازان اعم ازکنکورآزمايشي ، مسابقات علمي ، آزمونهاي پيشرفت زبان ، رياضي و..... صدور تاييديه هاي تحصيلي دوره هاي مختلف تحصيلي اعم ازاداره وشخصي وارسال به مقاصد مورد نظر ثبت نام و برگزاري امتحانات داوطلبان آزاد وصدور مدارک تحصيلي آنان ارسال اطلاعات سيستمهاي مختلف دانش آموزي به سازمان آموزش وپرورش در موعد مقرر برگزاري المپيادهاي علمي مختلف مرحله اول در موعد مقرر ((اهم فعاليتهاي کارشناسي فن آوري اطلاعات وارتباطات وارتقاي علمي منابع انساني )) 1-راه اندازي شبکه اينترانت مدارس راهنمايي – متوسطه وپيش دانشگاهي هاي سطح شهر 2-پيگيري ،نصب وراه اندازي سايت رايانه دردبيرستان امام رضا (ع) 3-همکاري درصدور احکام جذب مناطق محروم وپرداخت پاداش مناطق محروم همکاران 4-نصب وراه اندازي «سيستم خزانه» دردايره حسابداري 5-پشتيباني سيستم هاي دانش آموزي مدارس منطقه 6- ارسال ماهيانه ي اطلاعات کليه ي سيستم هاي رايانه اي (شامل سيستم هاي دانش آموزي-حسابداري-اموراداري- کارپردازي-ارتقائ علمي- دبيرخانه-)به اداره کل 7-اجراي طرح ثبت نام اينترنتي(تحويل کد ثبت نام اينترنتي به کليه ي مدارس – پشتيباني سيستم –بررسي ورفع خطاي عدم تاييد اطلاعات برخي دانش آموزان توسط ثبت احوال و...) 8-نصب واجراي سيستم توصيفي ابتدايي درکليه ي مدارس داراي سيستم رايانه اي 9-نصب واجراي برنامه فوق الذکرويژه ي مدارس فاقد رايانه بصورت متمرکز و ورود اطلاعات وچاپ کارنامه توصيفي 10-همکاري در صدور ابلاغ همکاران ورفع مشکلات سيستم ها (( فعاليت هاي انجام شده توسط کارشناسي آمار و بودجه)) (طرح وبرنامه) 1-راهنمايي مديران مدارس جهت ثبت فرم هاي 600 در سيستم بکفا . 2-تهيه ي گزارشات آماري مورد نياز دواير يا سازمان پس از تغذيه ي آمار مدارس. 3-ارسال 20مورد درخواست مجوز از گروه طرح وبرنامه در مورد ساماندهي نيروي انساني وآموزشگاهها. 4-ارسال25مورد ليست پيشنهادات در مورد ساماندهي نيروي انساني. 5-مکاتبات مربوط به طرح هجرت. 6-مورد مکاتبه با مدارس جهت دريافت اطلاعات مدارس . 7-ارسال جداول مربوط به مدارس تجميع شده و مدارس منحل شده سال 87. 8-شرکت در جلسه مربوط به بستن قرارداد نيروي انساني.. 9-درخواست 16مورد کد بکفا و ثبت در سيستم بکفا. 10- دريافت دفاتر آماراز آموزشگاهها و شماره گزاري صفحات آن و پلمپ آن. 11-ارسال جداول ميزان حق التدريس آموزش و پرورش . 12-شرکت در جلسات استان در مورد ساماندهي نيروي انساني. 13-دريافت همه ماهه آمار ماهيانه مدارس و کنترل آن و پيگيري علت تغييرات آماري. (بودجه و تشکيلات) 1-درخواست اعتبارات مورد نياز مربوط به پاداش پايان خدمت ،مرخصي ذخيره وصندوق ذخيره بازنشستگان. 2-تکميل فرم هاي مشخصات مربوط به باز نشستگان 3 مورد. 3-تنظيم جدول عملکرد سرانه هاي دانش آموزي مدارس از فصل 1و 2 و ارسال به بودجه استان. 4-برآورد اعتبارات مورد نياز براي پرداخت اجاره بها اماکن اجاره اي آموزش و پرورش . 5-ارسال برگهاي نماينده سند جهت تخصيص اعتبارات مورد نياز. 6-درخواست اعتبارات مورد نياز بيمه وسايل نقليه آموزش و پرورش . 7-شرکت در کلاسهاي آموزشي بودجه اي در سازمان. 8-ارسال جداول مربوط به حق التدريس 9-درخواست کسري اعتبارات فصل ششم سه مرحله . 10-تنظيم ليست افراد بازنشسته عادي و پيش از موعد سال 89 11-دريافت نامه هاي سايت بودجه و تکميل جداول پيوستي آن وارسال آن حد اقل 20مورد. ((گزارش خلاصه فعاليت هاي اموراداري مديريت آموزش وپرورش شهرستان بشرويه )) 1-تشکيل پرونده وتکميل پرونده وبررسي سوابق هفت نفر از پرسنل حق التدريس وصدرو احکام آنان تا مهلت تعيين شده از طرف اداره کل 2- ثبت نام 225نفر از متقاضيان استخدام از طريق آزمون 3-انجام مراحل استخدام(بررسي مدارک ،تکميل پرونده ) نيروهاي اختصاص داده شده به شهرستان ازمحل مجوز معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور 4-صدوراحکام افزايش سنواتي کل پرسنل شهرستان در مرکز استان در تاريخ تعيين شده از طرف اداره کل 5- بررسي مدارک وصدور ابلاغ هاي مالي پرداخت کمک هزينه ازدواج وفوت شاغلين وبازنشستگان 6-بررسي مدارک متقاضيان جابجايي داخلي مقاطع متوسطه، راهنمايي وابتدايي 7- صدور ابلاغ محل خدمت پرسنل شهرستان وصدرو احکام مربوطه در مدت تعيين شده از طرف وزارت آموزش وپرورش 8-بررسي مدارک وتاييد فرمهاي وانجام امورمربوط به نقل وانتقالات دائم واضطراري داخل استان وخارج استان در برنامه زمانبندي از طرف وزارت آموزش وپرورش 9- برسي مدارک ارزشيابي سالانه مدارس 10-تشکيل پرونده وبرآورد حقوق بازنشستگان وارسال پروندها به اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبي وپيگيري احکام آنان در سازمان بازنشستگي 11- دريافت احکام 89 بازنشستگان ازسايت وتوزيع آنها 12- انجام امور مربوط به کارت منزلت بازنسشتگان 13 -ثبت سوابق مديريتي بازنشستگان در سايت مربوط در تاريخ تعيين شده از طرف سازمان بازنستگان 14- برآورد پاداش پايان خدمت ومرخصي بازنشستگان 15- صدور مرخصي استحقاقي ،استعلاجي وبدون حقوق پرسنل اداري وآموزشي برابر ضوابط ومقررات 16-صدور حدود 500برگ تشويقي همکاران با تاييد ستاد تشويق وپيشنهادهاي رسيده از مدارس ،ادارت و بخشنامه ها ((اقدامات انجام شده در حوزه مالي)) 1-پرداخت ديون سنوات گذشته ومرخصي مناطق محروم روستايي سالهاي87و86 2-پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان 88وپاداش بازنشستگان قبل از 78 3-جذب 100%اعتبارات تخصيصي ابلاغي وپرداخت کليه هزينه هاي پرسنلي وغير پرسنلي تاکنون 4-برگزاري دوره هاي ضمن خدمت در زمينه امورمالي جهت مديران سال88 5-ارتباط وتعامل با ساير بخش هاي مرتبط با امور مالي ازجمله بودجه وساير حوزه ها 6-معرفي همکاران جهت دريافت وام ازبانکها وساير مراجع ذيربط وکسر اقساط وامهاي دريافتي به منظور رفاه حال همکاران 7- پرداخت وام ضروري به کارکنان شاغل وبازنشسته 8- پرداخت خسارات بيمه تکميلي،حوادث،مکمل عمر وبيمه عمر 9-تنظيم اسناد پرسنلي وغير پرسنلي وتسويه حساب تنخواه دريافتي از ذيحسابي درسال 88عنوان اولين منطقه 10-تنظيم اسناد حقوق شاغلين ،بازنشستگان وموظفين دراسرع وقت 11-برقراري حقوق بازنشستگان سال گذشته وسال جاري 12- پيگيري مطالبات همکاران از طريق مبادي ذيربط 13-پرداخت به موقع سرانه هاي آموزشي ،غذايي ومجتمع هاي آموزشي تاکنون 14-نظارت برامور مالي واحدهاي آموزشي ((اقدامات انجام شده دايره اموال)) 1-تهيه وتنظيم سياهه اموال اداره و آموزشگاهها در 6ماهه دوم 88 و 6ماهه اول 89 2-ايجاد پايگاه اطلاعاتي توسط دايره اموال و ارسال آن به واحد آموزشي وتکميل وبرگشت فرمت فوق توسط آموزشگاه وتطبيق آن توسط دايره اموال با دفاتر موجود آموزشگاهها دراداره 4-جمع آوري وسايل اسقاطي ازمدارس 5-صدور 125 مورد حواله و تحويل تحول اموال مدارس منحل شده يا ادغامي ((گزارش اقدامات انجام شده دردايره کارپردازي وتغذيه رايگان )) 1-احداث و نکميل و افتتاح سه آمزشگاه توسط موسسه برکت 2-تحويل دو دستگاه موتور ال 90 کامل و پژو405 کامل و قطعات جانبي از ايران خودرو جهت هنرستان امام سجاد(ع)(حواله پيک) 3- پيگيري جهت اخذ زمين براي احداث سه آموزشگاه و سالن ورزشي 4-مقاوم سازي يکي از دبيرستان هاي اين شهرستان در برابر زلزله 5-اسکان بيش از 6هزار نفر مسافر و زائر در نوروز و تابستان 89 6-برگزاري مراسم تجليل از خيرين مدرسه ساز و مدرسه يار و ايجاد نمايشگاه 7-تحويل يک دستگاه ميني بوس و سه دستگاه وانت پيکان 8-توزيع لوازم التحرير بين دانش آموزان به هرنفر 10 دفتر 9-توزيع البسه بين دانش آموزان فقير و مستمند 10-خارج شدن دو آموزشگاه از شيفت 11-تخريب و باز سازي ديوار دبيرستان امام خميني(ره) 12-تعمير تعداد 150عدد ميز و صندلي کلاسي 13-رنگ آميزي (طرح هجرت)و انجام تعميرات مدارس به تعداد 20 آموزشگاه 14-تجهيز تعدادي از مدارس ((اهم فعالیتهای حوزه معاونت پرورشی وتربیت بدنی )) اقامه نماز :  اقامه نماز جماعت در کلیه واحدهای آموزشی توسط 70 امام جماعت  اهداء لوح تقدیر و هدیه یاد بود به اماما ن جماعت مدارس - 46 مورد توسط سازمان و 23 مورد توسط اداره (خرداد ماه 88)  افتتاح وراه اندازی 4 باب نماز خانه آموزشگاهی  اهداء 250 متر موکت به مدارس جهت مفروش نمودن نمازخانه ها  برگزاری طرح معنوی مسابقه «پله پله تا خدا » ویژه دانش آموزان راهنمایی ومتوسطه روستا در 6 آموزشگاه و انجام 9 مرحله با شرکت 350 نفردانش آموز  اجرای طرح معنوی «نسیم انس »  برگزاری طرح عملی « انس با نماز » در مقطع در مقطع ابتدائی  اجرای طرح «درسهایی از قرآن » در مقاطع راهنمایی ومتوسطه – در 30 آموزشگاه با شرکت 2423 نفر  برگزاری جشن عبادت (تکلیف ) 88 برای تعداد 450 نفر در اردیبهشت 88 جلسات ، همايش ها و گردهمائي ها :  برگزاری کلاس ودوره های ارتقاء سطح آموزش مربیان  برگزاری جلسات آشنایی با آسیب های اجتماعی وراههای مقابله با آن  برگزاری نشست وگرد همایی مربیان پرورشی –بهداشت وتربیت بدنی در سه مرحله  برگزاری مراسم همایش تجلیل از منتخبین مسابقات در مرحله دوم به تعداد 400 نفر واهداء لوح تقدیر ویاد بود (29 و30بهمن ماه 87) بازديد ها و اردوها :  اعزام 15 نفر به عمره دانش آموزی در مقطع متوسطه ( فروردین ومرداد 88)  شرکت دانش آموزان برجسته در مقطع متوسطه در اردوهای کشوری به تعداد 9 نفر  برگزاری 60 اردوی دانش آموزی برای 3265 نفر دانش آموز  شامل : 9 اردوی خارج از استان 34 اردوی داخل استان و17 اردوی بازدیدی نصف روز ه  اعزام تعدادی از دانش آموزان به سرزمین راهیان نور (مناطق جنگی جنوب اسفند 87»   اعزام 3 نفر از همکاران فعال به اردوي کشوري در بحث اقامه نماز و قرآن مسابقات فرهنگي هنري :  برگزاری مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر تحت عناوین :ادبی هنری –معارف وبا 26 زیر شاخه –با شرکت 7500 «نفر رشته » دانش آموز وهمکار  راهیابی 400 نفر از منتخبین مسابقات به مرحله دوم (سطح شهرستان )  معرفی 145 نفر و اثر برگزیده به سازمان جهت شرکت در مرحله سوم (استان )  ( 88 دانش آموز + 57 اثر همکار ) ساير مسابقات :  اجرای مسابقات سرود همگانی در سطح آموزشگاه ها و تقدیر از 35 نفر عوامل اجرائي در 9 آموزشگاه برتر(6 تقديرنامه از سوي رياست محترم سازمان و 29 مورد از سوي مديريت اداره )  برگزاری مسابقه «حماسه حسینی با شرکت 430 نفر از همکاران فرهنگی وتقدیر از 30 نفربرگزیده بمناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب  برگزاری مسابقه حضرت یوسف ع»بین دانش آموزان پسر مقاطع راهنمایی متوسطه  برگزاری مسابقه« یاران امام حسین ع»بین همکران فرهنگی وتقدیر از 16 برگزیده  برگزاری مسابقه دانش آموزی «ما می توانیم » مسابقه عاشوراپژوهی  اجرای مسابقه لحظه به لحظه از واقعه غدیر » با 20 برنده  اجرای مسابقه «بیان احساس غدیر »کسب رتبه ممتاز کشوری در رشته شعر ایثار گران اجراي ساير طرح هاي ابلاغي از سوي وزارت و سازمان:  اجرای طرح «کتابت قرآن کریم »بین مدارس متوسطه  اجرای طرح معنوی «عفاف وحجاب»  اجراي طرح 1443  اجرای طرح های آموزشی «کرامت »و«مهارت های زندگی »  اجرای طرح «هجرت 3» با شرکت 580 دانش آموز و نقاشي و رنگ آميزي 5034 متر مربع افتخارات :  کسب رتبه ممتاز کشوری در فعالیت های قرآني و معارف توسط دار القرآن اميرالمؤمنين (ع)  احراز 83 رتبه استانی در مسابقات فرهنگي هنري توسط 114نفر دانش آموز وهمکار  کسب رتبه اول تيمي استان در رشته هاي مفاهيم قرآن راهنمايي ، تئاتر عروسکي راهنمايي و نهج البلاغه متوسطه  کسب رتبه اول کشوری توسط دانش آموز :خانم علوی در رشته نهج البلا غه  موفقيت 7 نفر از دانش آموزان عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اين شهرستان در مسابقات بین المللی نقاشی تهران توسط دانش آموزان عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان که منجر به کسب مقام چهارمي خراسان جنوبي در اين رقابت ها شد .  احراز رتبه ممتاز استانی در مسابقه منابع طبیعی وبیابان زدایی »توسط دانش آموز : آخوند زاده  دريافت لوح تقدير از مؤسسه درسهايي از قرآن توسط 20 نفر از همکاران فرهنگي  کسب رتبه سوم کشوري توسط 14 نفر از همکاران در مسابقه مقالات درس هايي از قرآن و دريافت « تقديرنامه » از سوي حجه الاسلام و المسلمين قرائتي  دريافت لوح تقدير از سوي وزارت متبوع توسط 2 نفر دانش آموز دبيرستاني در رشته وبلاگ ساير موارد :  نواختن زنگ های «مهر»«عاطفه»«عاطفه»«پدافند غیر عامل»«انقلاب»«محبت اهل بیت ع »«پیوند» «ولایت »«نماز » با حضور امام جمعه و فرماندار و ساير مقامات محلي  برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در 56 آموزشگاه ورتق وفتق امور آنها .  اهداء 1300 کتاب غیر درسی به مدارس در اجرای طرح تجهیز کتا بخانه ها  اجرای طرح کمک به توسعه و بازسازی «عتبات و عالیات » با مبلغ 9155250 تومان توسط دانش آموزان و مبلغ 4944400 تومان توسط همکاران فرهنگي  اطعام در ماه محرم و افطاري در ماه رمضان در قالب هیئت های قرآنی به تعداد 3500 نفر  شرکت در مراسم نماز جمعه با پلاکارد و علائم مخصوص  اعزام روحانیان به مدارس با همکاري دفتر امام جمعه محترم  توزیع هزاران مورد سلفون بسته بندی در اعياد و جشن ها  برگزاری کلاسهای اوقات فراغت در تابستان 88 در 5 پایگاه با رشته هاي متنوع  برگزاری مراسم ایام الله شمسی وقمری با انجام برنامه های متنوع وفعالیت هایی از قبیل :  نوشتن پارچه –تهیه پلاکارد –عصر شعر –شبی باقرآن –ايجاد نمایشگاه -نشریه دیواری –بیان خاطرات -مسابقات تفریحی ورزشی –دیوار نویسی –پخش سرود وآهنگ هاي حماسي و انقلابي ((اهم فعاليتهاي كانون فرهنگي و تربيتي انديشه –شهرستان بشرويه))  1-تشكيل انجمنهاي طبيعت ياران،جوانه ها،قرآن وعترت،راهيان حج،علمي،ميراث فرهنگي و گردشگري،ورزشي وعضوگيري به تعداد180دانش آموز در ترمهاي پاييز وزمستان  2-اجراي طرح جوانه ها با حضور14واحدآموزشي (450دانش آموز در طول دوره)  3-بلوكه زني بين سكوها (حدود 60 متر مربع)  4-تشكيل كلاس قرآن در شيفت مخالف فعاليت دبستان به تعداد 72 جلسه در طول سال تحصيلي  5-تهيه و تكثير نشريه گلبرگ تربيت در 9شماره و 700نسخه  6-برگزاري و اجراي طرح متمركز جوانه ها در سالن شهيد مفتح به مناسبت دهه فجر با حضور 110 دانش آموز از 7 آموزشگاه  7-برگزاري ايستگاه نقاشي روي پارچه به مناسبت ايام ا... دهه فجر  8- حضور و همكاري در برپايي غرفه آموزش و پرورش در نمايشگاه هاي:  9- دستاوردهاي 30 سال انقلاب اسلامي  10-توانمنديهاي شهرستان بشرويه  11-جشنواره خيرين مدرسه ساز  12-همكاري با سازمان دانش آموزي در كتابت قرآن كريم توسط انجمن قرآن  13-كاشت بيش از 300 نهال در كانون و اردوگاه (انجمن طبيعت ياران)  14-برگزاري كلاس معرق و نقاشي روي شيشه در ترم پاييز و زمستان با حضور 53 دانش آموز علاقه مند  15-ثبت نام بيش از 450 دانش آموز براي كلاس هاي تابستاني در رشته هاي كامپيوتر مقدماتي ، كامپيوتر تكميلي،زبان انگليسي،سفالگري،طراحي،تنيس روي ميز،خط تحريري، قرآن،معرق ونقاشي روي شيشه به ميزان 260 ساعت در طول دوره  16-برگزاري اردوي تفريحي براي شركت كنندگان در كلاسها  17-برگزاري جلسات و كارگروه هاي آموزشي (بهداشت،تربيت بدني و پرورشي)به تعداد 6 كارگاه  18-برگزاري مراسم در مناسبت هاي مختلف:  19-شركت كليه اعضا كانون و انجمن ها در مراسم عزاداري امام حسين(ع)و پذيرايي از عزيزان به تعداد800نفر در روز هشتم محرم توسط انجمن محبان اهل البيت  20-شركت در مراسم عزاداري امام جعفر صادق(ع)و پذيرايي از عزاداران به تعداد 300 نفر  21-شركت در مراسم عزاداري حضرت فاطمه زهرا(س)  22-برگزاري مراسم سالگرد رحلت امام خميني (ره)  23-تهيه ملزومات (بسته بندي شيريني )جهت توزيع در اعياد غدير و قربان و مبعث  24-فراخواني اعضا جهت شركت در مراسم گراميداشت 13 آبان و 22 بهمن  25-برگزاري مانور چادر زني و اسكان اضطراري (خواهران)  26-برنامه ريزي و يرگزاري كلاس هاي جبراني و امتحانات مربوطه در مرداد ماه( مقطع تحصيلي راهنمايي ) تعداد شركت كننده در امتحانات پاياني:140مورد  27-برگزاري امتحانات طرح جامع (بزرگسالان)  28-رنگ آميزي بلوكه و جدولهاي كانون به ميزان 80 متر مربع ((گزارش عملكرد برنامه هاي گذشته و در حال اجرا و پيش بيني شده كانون فرهنگي، تربيتي كوثر)) 1-ارسال اطلاعيه به مدارس و شروع ثبت نام جهت برگزاري كلاسهاي پاييزه 2-برگزاري دوره قرآن در ماه مبارك رمضان با حضور دانش آموزان و گروهي از بانوان 3-تجهيز كتابخانه به كتب جديد و مرتب كردن كتابخانه جهت استفاده دانش آموزان 4-برنامه ريزي جهت برگزاري برنامه‌ي جوانه‌ها و ارسال برنامه زمان‌بندي به مدارس 5-برگزاري نمايشگاه كتاب در كانون و بازديد توسط دانش‌آموزان و همكاران 6-برگزاري مسابقه جدول ضامن آهو به مناسبت تولد امام رضا(ع) و شركت بيش از 100 نفر تهيه و اهداء جوايز به برگزيدگان اين مسابقه 7-برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان امام مهدي(عج) و زندگي آينده به مناسبت هفته‌ي كتاب باشركت بيش از 120 نفر از دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه تهيه و اهداء جوايز به برگزيدگان اين مسابقه 8-برگزاري عصر شعر غدير در سالن كانون توسط انجمن ادبي با شركت دانش‌آموزان شاعر و ساير افراد با حضور حدود 100 نفر 9-برنامه ريزي وپذيرايي از شرکت کنندگان درمراسم عيد غدير وروز جشن ارتقاي بشرويه به شهرستان 10-برگزاري جنگ شادي به مناسبت اعياد قربان و غدير و ارائه برنامه‌هاي مختلف شامل: سخنراني، ايراد مقاله، نمايش‌نامه و ... با حضور حدود 100 نفر 11-برگزاري روزانه‌ي ختم قرآن با حضور 120 نفر قاري با همكاري هيئت حضرت رقيه(س) و برگزاري جشن قرآن پس از اتمام دوره‌ي 120 روزه با حضور قاريان و دانش‌آموزان و اهداء‌جوايز به قاريان به قيد قرعه 12-برگزاري برنامه‌ي جوانه‌ها با حضور بيش از 200 نفر از دانش‌آموزان سوم، چهارم و پنجم ابتدايي 13-برگزاري نمايشگاهي از آثار دانش‌آموزان شامل: نقاشي، كاردستي، كلاژ و ... 14-برنامه‌ريزي به مناسبت ماه محرم و همكاري با خواهران هيئت حضرت رقيه(س) 15-برگزاري مراسم مشترك در دوازده روز اول محرم در حسينيه آقاي نجفي با شركت روزانه بيش از 200 نفر از خواهران 16-برگزاري مسابقه حفظ و ترجمه زيارت عاشورا با شركت بيش از 50 نفر 17-برگزاري مسابقه حفظ و ترجمه سوره واقعه با شركت بيش از 50 نفر توسط انجمن قرآن 18-برگزاري مراسم اربعين حسيني و قرائت زيارت عاشورا همرا باپذيرايي ازميهمانان 19-برگزاري عصر شعر انقلاب به مناسبت ايام دهه‌ي فجر در محل سالن شهيد مفتح با دعوت از شاعران و دعوت از جناب آقاي صولتي فرماندار شهرستان و با حضور معاونت پرورشي شهرستان جناب آقاي فيروزي و رئيس شوراي شهر جناب آقاي حسيني با حضور بيش از 300 نفر همراه با پذيرايي و اهداء جايزه 20-برگزاري نمايشگاهي از عكس شهداي دانش‌آموز 21-برگزاري نمايشگاهي از نوشته‌ها و نقاشي‌هاي دانش‌آموزان در مورد انقلاب و محرم 22-برگزاري مسابقه حفظ و ترجمه دعاي عهد در روز به امامت رسيدن امام زمان(عج) و شركت بيش از 400 نفر از دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه 23-برگزاري نمايشگاهي با عنوان «اگر من رئيس سازمان ملل بودم ...» (پس از حوادث غزه) و شركت بيش از 70 نفر از دانش‌آموزان 24-برگزاري نمايشگاهي از نقاشي دانش‌آموزان در مورد حوادث غزه با شركت بيش از 70 نفر 25-برگزاري برنامه‌ي ختم قرآن در روز آخر سال به مناسبت سلامتي امام زمان(عج) 26-برگزاري بيش از 15 كلاس در 15 رشته با حضور بيش از 160 نفر از دانش‌آموزان درقالب کلاسهاي:‌ خياطي مقدماتي و پيشرفته،‌ نقاشي مقدماتي و پيشرفته، نقاشي رنگ روغن،‌ كامپيوتر مقدماتي و پيشرفته، سفالگري، هويه‌كاري، قصه‌هاي كودكانه، قرآن، زبان ابتدايي، سازهاي كودكانه، ورزش ابتدايي، گلسازي ((فعاليتهاي انجام شده توسط كارشناس بهداشت وتربيت بدني مدارس در سال 89-88)) 1- برگزاري كارگاه آموزشي جهت مديران- رابطين بهداشت و مربيان بهداشت باهمکاري شبکه بهداشت ودرمان 2- برگزاري مراسم ويژه به مناسبتهاي مختلف بهداشتي 3- فعال نمودن كميته شير شهرستان 4- توزيع قرص آهن در كليه آموزشگاه هاي دخترانه راهنمايي و دبيرستان 5- اجراي طرح سلامت نوجوان به طور آزمايشي در آموزشگاه حضرت نرجس 6- بازديد مداوم از آموزشگاه در معيت كاركنان بهداشت و درمان 7- اجراي طرح ترميم دندان شماره 6 دايمي در آموزشگاهها 8- خريد كليه ملزومات بهداشتي- كمكهاي اوليه و مايع دستشويي وتوزيع بين مدارس 9- برگزاري كارگاه آموزشي براي نيروهاي خدمات و آشپزخانه ها 10- برگزاري كارگاه آموزشي جهت آنفولانزاي نوع A در شهرستان 11- اجراي طرحهاي مروج سلامت- اجتماع محور و والدين هوشيار در مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان 12- توزيع دهان شويه بين دانش آموزان ابتدايي 13 –برگزاري مانور زلزله در کليه مدارس 14 اجراي زنگ سلامت در مدارس واجراي مراسم ويژه به مناسبت هفته ي بهداشت مدارس 15-فعال نمودن کانونها و انجمن هاي ورزشي در بخش پسران و دختران 16-برگزاري مسابقات آموزشگاه هاي شهرستان 17-برگزاري جسنواره بازي هاي بومي- محلي در شهرستان 18-برگزاري کارگاه هاي آموزشي جهت بالابردن سطح ارتقائ علمي مربيان تربيت بدني 19-برگزاري مسابقات فوتسال-واليبال-تنيس روي ميز بين همکاران فرهنگي 20-تعمير و نصب کفپوش سالن ورزشي امام رضا (ع)ارسک با هزينه 120000000ريال 21-تجهيز مدارس به وسايل و تجهيزات درس تربيت بدني 22-برگزاري جشنواره الکوهاي برتر تدريس و کسب دو رتبه استاني


مطالب مشابه :


كسب رتبه دوم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بشرویه در بين مراكز علمي كاربردي كشور

در مرکز علمي کاربردي بشرويه تعداد 405 دانشجوي در حال حاضر دانشگاه داراي دو خوابگاه
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

دانشگاه جامع علمی-کاربردى . داوطلبي‌ كه‌ در آزمون‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ 418)، بشرويه
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

دانشگاه جامع علمی-کاربردى آزمون سال 1388 دانشگاه جامع علمي- كاربردي بشرويه (1810)
مفاخربشرویه

اوعلاوه برتدريس مدت زيادي پست معاونت وسپس رياست دانشگاه بشرويه ي علمي کاربردي.
گزارش عملکرد آموزش و پرورش شهرستان

فارس نيوز بشرويه قبولي در دانشگاه ونيز قبولي وکنکورجامع علمي کاربردي در اسفند
۱۵ کتابخانه جالب و عجیب و البته زیبای دنیا را بشناسید

كتابخانه‌هاي عمومي بشرويه علمي کاربردي بشرويه از بشرويه دانشگاه پيام
برگزاری جشنوازه سبزه آرایی در کتابخانه عمومی ملا عبدالله بشرویه

كتابخانه‌هاي عمومي بشرويه علمي کاربردي بشرويه از بشرويه دانشگاه پيام
آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي پیوسته و ناپیوسته ترمی علمي كاربردي

وي با اشاره به شرايط شركت در آزمون كارشناسي دوره ترمي دانشگاه علمي كاربردي گفت:
«بصائر الدرجات في علوم آل‌محمد (ص)»

كتابخانه‌هاي عمومي بشرويه علمي کاربردي بشرويه از بشرويه دانشگاه پيام
برچسب :