پروژه تحلیل ریشه ای RCA

پروژه تحلیل ریشه ای RCA


بنا به تعریف  انیستیتوی پزشکی آمریکا خطا عبارت است از کوتاهی در اجرای کامل اقدامات برنامه ریزی شده یا استفاده از روش اشتباه برای رسیدن به یک هدف.هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری تامین بهبودی و سلامت بشریت است و تحقیق این امر نه تنها از طریق دستورالعمل های علمی ،بلکه با بکارگیری روش های صحیح اخلاق حرفه ای امکان پذیر و قابل دسترسی است. خطاهای پرستاری مانند خطاهایی که حین دارو دادن و یا مراقبت از بیماران رخ می دهند،از مشکلات شناخته شده ای است که در سیستم بهداشتی و درمانی وجود داشته و ممکن است نتایج جبران ناپذیری در پی داشته باشد.علی رغم پیشرفت های قابل توجه در تکنولوژی و مهار های مراقبت سلامت،بسیاری از بیماران در اثر خطاهای پزشکی که بخش قابل ملاحظه ای از انها توسط کادر پرستاری و در هنگام ارائه خدمات مراقبت به وقوع می پیوندد.هر چند در ایران به دلیل نبود سیستم معتبر ثبت خطاهای پزشکی - پرستاری امار دقیقی از این گونه خطاها در دسترس نیست ،ولیکن به نظر نمی رسد که رخ داد این گونه خطاها وضعیت مطلوب تری از نمونه آمارهای جهانی داشته باشد.خطاهای کاری در مراقبت های بهداشتی مانند تمام حرفه های دیگر اجتناب ناپذیر است و صددرصد نمی توان از آنها پیشگیری نمود ولی این امکان وجود دارد که بتوانیم سیستمی طراحی کنیم که علاوه بر کاهش احتمال وقوع خطا،از اثرات منفی آن پس از وقوع نیز بکاهد.بنابراین هر چند ایده ای مطلوب تر از آن است که تا سرحدامکان از وقوع اشتباه و خطا در خدمات سلامت پیش گیری نمود لیکن در صورت رخ داد ،نوع مواجهه و برخورد با خطا دارای اهمیت است.به راستی زمانی که خطایی در مراقبت از بیماران رخ می دهد وظیفه اخلاقی کدام است؟زمانی که افراد و سازمانها قادر به حرکت از فرهنگ تقصیر و سرزنش فردی به سوی یک فرهنگ ایمنی باشند،یعنی جایی که تقصیر و سرزنش و شرمنده کردن فردی،حذف ،گزارش و اظهار خطا تشویق می شود،و نیز جایی که آسیب ها و ترس های باقی مانده در ذهن ارائه کنندگان خدمات سلامت با تلاشهای تشویق کننده خطا در محیطی ایمن و غیرمجازات کننده،جایگزین می گردد.گزارشات خطاها می توانند راهی برای مدیریت بهتر خطاهای ایجاد شده و پیشگیری از بروز آن در آینده باشند.مدیران اجرایی و مربیان نباید در برابر این گونه گزارشات نتایج نامطلوب منفی را در نظر بگیرند و در مقام تنبیه و اجرای قانون برآیند بلکه باید توان خود را در رفع موانع گزارش صرف نمایند و از نظر اخلاقی و قانونی خسارت و عوارض ناشی از خطای پرستاری را به هر نحو ممکن جبران کنند.

در قدم اول تیم متشکل از اعضای کمیته حاکمیت بالینی که دارای شناخت در حوزه بالینی بودند ومهارت تحقیق وبررسی را داشتند تشکیل شدند.این افراد از کسانی انتخاب شدند که در سیستم بالین مشغول ونزدیک مسئله بودند.

رويداد ناگوار : (Adverse event): خطاي دارويي كه منجر به ايست قلبي وتنفسي بيمار گرديد.

علت مستقيم:خطاي انساني

هدف:حذف يا كاهش ميزان احتمال بروز خطاهاي دارويي

شرح حادثه :

·       در تاریخ 15/4/90 ساعت12 ظهر بیمار(کودک 7ماهه)با مشکل سرفه هاي پروداكتيو وويزينگ در تنفس  به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کرد.

·       ساعت  12:10 توسط پزشک اورژانس معاینه وتشخیص سپسيس برای وی داده ودر بخش اطفال  بستری گردید. 

·       بيمار به مدت سه روز در بخش بستري وتحت درمان بود

·       درصبح روز 17/4/90 به دليل بهبودي نسبي حاصله خانواده بيمار خواهان ترخيص بيمار شدند.بيمار توسط پزشك متخصص ويزيت شد ولي جهت ادامه درمان وبهبودي كامل تا روز بعد با دستور پزشك معالج در بخش بستري ماند.

·        در ساعت 20 بعد از تحول وراند شيفت توسط پرسنل شب كار،سرم هاي شب توسط پرستاران آماده وبر بالين بيماران جهت انفوزيون برده شد .

·       سرم بيمار فوق الذكر حاوي 5 سي سي  ويال kcl  بوده است.كه پرستار شيفت شب هنگام آماده سازي سرم ها kcl  موجود را در داخل سرم بيمار ريخته بود.

·       متاسفانه به دليل شلوغي بخش كار به صورت تيمي انجام شده و دوپرستار مسئول ريختن KCL سرم ها شدند. در سرم بيمار به جاي 5 سي سي 10 سي سي  kcl  ريخته شد.

·       در ساعت 20:30 سرم ها بر بالين بيماران برده شد ،بيمار فوق خواب بوده است هنگامي كه پرستار براي باز كردن سرم وي اقدام كرده است بدون بيدار كردن بيمار به يكباره مقداري از سرم را به صورت مستقيم جهت باز كردن مسير رگ تزريق كرده است

·       لازم به ذكر است سرنگ استفاده شده همان سرنگي مي باشدكه با آن kcl سرم كشيده شده بود.وويال هاي KCL كنار داروهاي ديگر در قسمت دارويي بوده است وپرسنل آموزش لازم را در خصوص اهميت داروي KCL كه به وفور در بخش استفاده مي شد را نداشتند.

·       بلافاصله بعد از تزريق بيمار با جيغ بلندي بيدار شده ودچار ايست قلبي وتنفسي مي گردد.

·       در ساعت 20:40 عمليات CPR  براي بيمار انجام مي گردد.

·       احياي قلبي به مدت 30 دقيقه به طول انجاميد كه موفقيت آميز بوده است.

·       بيمار جهت تنفس با ونتيلاتور در ساعت 21:30 به بخش NICU  منتقل مي گردد.

·       در ساعت 8 صبح روز 16/4/90 بيمار دوباره به بخش منتقل گرديدد.

·       در حال حاضر وضعيت عمومي بيمار خوب است .بيمار بعد يك هفته بستري دربيمارستان مرخص گرديد ولي با بي اعتمادی به عملکرد کادر پرستاری

انتخاب اشتباه بیمار جهت ترانسفوزیون خون

 

15/4/90

ساعت 12

17/4/90

ساعت9

17/4/90

20 ساعت

 

17/4/90

20:30

چه اتفاقی افتاده است؟

چه کاری انجام شده است؟

 

بیمار وارد بیمارستان شد.

به دليل بهبودي نسبي حاصله خانواده بيمار خواهان ترخيص بيمار شدند.

شروع آماده سازي داروها وسرم ها برا ي بيماران در بخش

سرم حاوي 2 برابر ميزان KCL به بيمار وصل شد

اطلاعات اضافی

 

 

 

 

 

بيمار توسط پزشك متخصص ويزيت شد ولي جهت ادامه درمان وبهبودي كامل تا روز بعد با دستور پزشك معالج در بخش بستري ماند

طبق روتين KCL ها در اتاق تريتمنت توسط دو پرستار براي همه سرم ها ريخته شد

 

چه کار درستی انجام شد؟

چه چیزی به خوبی عمل کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

عمليات احياي قلبي-تنفسي به خوبي صورت گرفت

چه کار اشتباهی انجام شد؟چه چیزی به درستی عمل نکرد؟

 

 

عدم مشخص كردن سرم هاي حاوي KCL

مشخص نكردن داروي KCL به عنوان داروي خطرناك در بخش

سرم حاوي 2 برابر ميزان KCL به بيمار وصل شد=

بيمار دچار است قلبي ،تنفسي شد

 

 

 

چگونه اتفاق افتاده است:

در ساعت  20:30به دلیل حواس پرتی و عدم نظارت پرستار  ونبودن آگاهي لازم از داروهاي خطرناك موجود در بخش  هنگام آماده سازي سرم ها ،سرم ها با يكديگر جابجا شدندو سرم حاوي 2 برابر ميزان KCL به بيمار وصل شد. در نتيجه بمار دچار ايست قلبي تنفسي شد.

 

چرا اتفاق افتاده است:

SDP   سيستمي

CDP  شخصي

عدم نشان دار بودن داروي خطرناك وپر مصرف دربخش

آماده كردن تمامي سرم ها باهم بدون مشخص كردن اتيكت

نحوه دسترسي به داروها

عدم آشنايي با KCL به عنوان داروي خطرناك

نبود فرهنگ ايمني

عدم برقراري ارتباط لازم با بيمار

كمبود نيرو

استفادهاز سرنگ حاوي داروي خطرناك براي باز كردن مسير رگ

نبودآموزش وگادلاين مناسب جهت اقدامات لازم جهت آماده سازي سرم هاي حاوي KCL

عدم استفاده از آب مقطر يا هپارينه كردن رگ براي بازكردن وجلوگيري از لخته شدن مسير رگ

نظارت ناكافي در اجراي فرآيند دارو دادن

عدم نظارت پرستار بر بيمار

 

چرا به درستي عمل نشد؟

آماده كردن تمامي سرم ها باهم بدون مشخص كردن اتيكت. infuential

عدم آشنايي با KCL به عنوان داروي خطرناك در نتيجه پرستاري كه مسئول بيمار بودبه دليل آموزش ناكافي به اشتباه سرم حاوي 2 برابر ميزان KCL به بيمار وصل كرد.causal

 

تكنيك اسمي (پيدا كردن مسائل مربوطه) :

رويداد ناگوار : (Adverse event):  خطاي دارويي كه منجر به ايست قلبي وتنفسي بيمار گرديد.         

                                                                                                                            

                                                                                                                                                             امتياز

     عدم نشان دار بودن داروي خطرناك وپر مصرف دربخش                                    90                       

     عدم آشنايي با KCL به عنوان داروي خطرناك                                               85

     نحوه دسترسي به داروها                                                                          80

     نبود فرهنگ ايمني                                                                                 80

     کمبود نیرو                                                                                          75

     نبودآموزش وگادلاين مناسب جهت اقدامات لازم جهت آماده سازي سرم              70

     آماده كردن تمامي سرم ها باهم بدون مشخص كردن اتيكت                             65

     استفاده از سرنگ حاوي داروي خطرناك براي باز كردن مسير رگ                      68

     عدم استفاده از آب مقطر يا هپارينه كردن رگ براي بازكردن وجلوگيري از لخته شدن مسير رگ      65

     عدم نظارت پرستار بر بيمار                                                                  60

     عدم برقراري ارتباط لازم با بيمار                                                             59

 

 

 

 

ابزار تحليل تحليل مانع آينده نگر:

خطرت

كنترل مانع موجود

اهميت در عملكرد باليني

اثر بخشي

ارتقا\ وموانع كنترل هاي ديگر

هزينه

فرد مسئول

خطاي دارويي كه منجر به ايست قلبي وتنفسي بيمار

چك داروهاونشان دار كردن داروي خطرناك

 

جلوگيري از خطاهاي دارويي

حفظ امنيت بيمار

فاصله زماني بين برداشتن دارو ،چك آن ودادن آن به بيمار

خرید باکس های جداگانه ومخصوص جهت داروهای خطرناک

كميته مديريت خطر وايمني بيمار

 

 

 

ابزار تحليل تحليل مانع گذشته نگر:

حادثه يا رويدادمورد نظر:   خطای دارویی  منجر به ایست قلبی وتنفسی بیمار

 

شخص يا شي تحت تاثير: بيمار

 

موانع پيشگيري فعلي

آيا به درستي عمل كرده است

بله/خير

اگر مانع به درستي عمل كرده علت آن چيست؟

اگر مانع به درستي عمل نكرده نتيجه وپيامدآن چه  بوده است؟

عدم نشان دار بودن داروي خطرناك وپر مصرف دربخش                                   

 

خير

عدم آشنايي پرسنل با KCL به عنوان داروي خطرناك                                              

 

خطاي دارويي كه منجر به ايست قلبي وتنفسي بيمارگردید

 

ارائه راهكارها وپيشنهادات:

پس از بررسي ريشه اي حادثه رخ داده وراه حلهاي SDP,CDP بر اساس امتياز دهي توسط تيم RCA به قرار زير است:

برداشتن داروهاي شبيه به هم از قفسه ها

اجتناب از نگهداري داروهاي مرگبار با غلظت بالا در بخش

نشان دار كردن داروي با ريسك بالا

مديريت استرس وخستگي پرسنل:استفاده از نيرو بر اساس استانداردهاي پرستاران وجلوگيري از خستگي پرسنل با ساعات كاري وبار كاري زياد

آموزش كافي به پرسنل در مورد داروها

كاهش تعداد افراد در زنجيره عمل

برچسب كد بندي (كد قرمز)براي فرايندهاي خطرناك

چك داروهاي حياتي توسط دو پرستار


مطالب مشابه :


تجزیه و تحلیل پذیرش بیمارستان با Vb - نمودار Dfd سطح 0 و 1 و 2 منطقی و فیزیکی و Er با Rational Rose

پروژه و مقالات دانشجویی - تجزیه و تحلیل پذیرش بیمارستان با Vb - نمودار Dfd سطح 0 و 1 و 2 منطقی و
پروژه ی تجزیه و تحلیل طراحی بیمارستان

طنز و سوتی (Archiman) - پروژه ی تجزیه و تحلیل طراحی بیمارستان - ♥ هر چی بخوای اینجا پیدا میشه ♥
دانلود تحلیل بیمارستان

خانه معمار - دانلود تحلیل بیمارستان - دانلود پروژه پاورپوینت با موضوع معماری پایدار .
رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری ,رساله پایان نامه ,دانلود رساله بیمارستان کلیه

پروژه معماری | - رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری ,رساله پایان نامه ,دانلود
رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق ,رساله پایان نامه ,دانلود رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

پروژه معماری | - رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق ,رساله پایان نامه ,دانلود رساله بیمارستان
تجزیه تحلیل سیستم بیمارستان

در این مبحث که در حقیقت تحقیق و پروژه درس تجزیه و تحلیل سیستم هاست هیئت رییسه بیمارستان
پروژه پاورپوینت معماری طراحی بیمارستان

پروژه پاورپوینت معماری طراحی بیمارستان - معماری تجزیه و تحلیل سبک دیکانستراکشن .
مطالعات بیمارستان تخصصی قلب

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - مطالعات بیمارستان تخصصی قلب - بزرگترین مرجع پروژه های
پروژه تحلیل ریشه ای RCA

حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت) - پروژه تحلیل ریشه ای rca - پرستاران بیمار وارد بیمارستان شد.
برچسب :