زیباترین قشنگترین وخوشکل ترین نامها و اسامی دختر وپسر ترکی

آبانوز :                         درخت آبنوس


آتا :                            مرد اولاددار،صاحب فرزند ،پدر ،اجداد ،نیاکان ،عنوانی برای مردان سالخورده در خور حرمت
آتابک  :                       دایه ،مربّی
آتابَی :                        دایه ،مربّی،لَلِه
آتامان  :                      فرمانده ،رهبر ،سرگروه،سرکرده
آتای  :                        شناخته شده ،بارز ،آشکار ومعلوم شونده
آتایمان  :                     شهیر،معروف
آتلی :                         شناخته شده،مشهورشده، کسی که اسب داشته باشد
آتون :                         جسور،دلیروقهرمان
آتیق :                         جسورودلیر،مشهور،نیرومند؛ چالاکآیماز  :                         غافل ،بی خبر ، بی رنج وغصّه
ائرتَن :                         شفق ،صبح هنگام ،فجر
ائرکین  :                       آزاد ورها ،مستقل
ائریشمَن :                    آنکه به هدفش رسد ،نائل آینده ،ملحق شونده
ائل :                           خلق ،جماعت،انسانها،دولت،سرزمین وولایت
ائل آرسلان  :                شیر ایل وطایفه ،جوانمرد وجنگاورمیهن
ائل آلان  :                     فتح کنندۀ ممالک ،کشور گشا
دلیرهمچون پهلوان
ارسلان  :                      شیر دلاور
اَرسومَر :                       قهرمان سومری ،مردی که از تبار سومریان باشد
اَرسوی :                       آنکه ازتبار ونسلی قدرتمند وجوانمرد باشد
اَرسین :                        قهرمان وجسور باشد ،مرد باشد
اَرشاد :                         حکمران دلاور
اَرشان  :                       دلاور نامدار ،جوانمرد شهیر
اَرشَن :                         خوش بخت واقبال ،شادمانم      تکامل یافته ،بالغ شده،مجرّب
یئنَر :                            غالب ،پیروز وچیره
یئنیلمَز :                         آنکه هرگزشکست نخورده،ملغوب نگردد،صاحب دیانت
یاربَی :                         دوست ویاوربیک وآقا
یاردیمجی :                    کمک کننده ،مدد دهنده
یارقی :                         عدالت،رٲی وحکم ،شعور
یارقیچ :                         حاکم ،قاضی،داور
یازقی :                         سرنوشت ،بخت وطالع ،تقدیر
یاشموت :                      جوان خوش یمن ومبارک وخجسته ،خوش بخت واقبال
یاغیز :                           سیاه،مایل به سیاهی،خاک
یاکار :                           سوختن،شعله ورگشتن
یاکان :                          سوزاننده ،آتش زننده
یالچین :                        صخره بسیارمحکم ومقاوم وراست ،صخره قائم وتیز
یالمان :                         تپّۀ قائم وتیز،قلۀ کوه
یالین :                          شعله ،درخشان،درخشش آذرخش
یامچی :                       نامه رسان،چاپار،پیک ،قاصد
یانار :                           شعله ور،آتش افشان،آتشین
یورد :                           وطن ،سرزمین،مملکت یا ولایت
یوکسَک  :                     والا،بلند،فوق،عالی
یولاچ :                          رهبر،راهنما،ایلچی،پیامبر
یول بارس :                    پلنگ
ییگیت :                        جوانمرد،جسور،شجاع
ییلماز :                       
انصراف ناپذیر،کسی که ازگفته اش عدول نکند ،بی باک
یٶنتَم :                         مِتُد،روش واصول،قاعده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اتای:مشهور  

اتیلا:چابک سوار.نام امپراطور هون

اتیل:رود.رود خانه

ادا:جزیره

اراز:نام رود ارس

ارش :مرد مقاوم و اهنین

ارنا:نهر

ارمان:ارزو.حسرت

اریان:جستجو گر

ارین:تمیز شو

ایدین:مهتاب

ایل یار:کسی که ایل پشتیبانش باشد

اتابک:نگاه دهرنده و ادب اموزنده

بابک:مرد ثروت مند.یکی از سرداران قهرمان ترک

باریش:صلح

بولوت:ابر

پارلاق:نورانی

تاتار:شلاق

تایماز:استوار

سایان:احترام گذارنده  

سهند:نام کوهی

سونای:اخرین ماه

سینا:بیازما

یاشار :همیشه زنده

اچین:دنیا

اردا:خاطره

اشقین:لبریز

التان:شفق سرخ

التین:طلا

الما:سیب

المیرا:سیب

انا:مادر

اناهیتا:نام یکی از دختران زرتشت

انیل:مشهور

ایا تای:مثل ماه

ایبک:ماه کامل

ایتک:مثل ماه

ایدان:از ماه

ایسال:مثل ماه

ایسان:مهسا

ایسو:اب زلال و پاک

ایلین:هاله ی ماه

الناز:کسی که مردم دوستش دارند

ایلشن:شادی ایل

ایل یاز:بهار ایل

باخیش:نگاه

بوغدا:گندم

پارلا:بدرخش

پتک:کندوی عسل

پینار:چشمه

تارلا:مزرعه

تالای:اقیانوس

تایلان:بلند قد

تام ای:ماه شب چهار ده

دالغا:موج

دالغان:مواج

داملا:قطره

دنیز:دریا

دویار:حساس

دویغو:احساس

سارا:خالص.تدبیر

سارای:ماه زرد

سارین:ترانه

ساغر:سالم

سانای:مسهور به زیبایی

سایا:یکرنگ و بی ریا

شیبا:تیر باران

شن ای :ماه شادمانی

گون ای:خورشید و ماه

گونش:شاد روز

گونر:سپیده دم

لاچین:شاهین

ماندانا:نام دختر هستیاک

ماهنی:سرود.ترانه

مایدا:ظریف

مایسا:حاصل

هیدا:ایدا

هایلا:هاله


مطالب مشابه :


زیباترین نامهای پسر

آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبستا : اوستا آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) آترین : نام پسر اوپدرم در
زیباترین نامهای دختر

آباندخت : نام زن داریوش سوم آبگینه : شیشه، بلور آپامه : خوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی آتری : آذر آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ آتوسا : نام دختر کورش ، زن
نام های زیبای ایرانی (گیلكی – تركی – كوردی – لری -فارسی –و ... )

قیز آدلاری. ائل آبا:مادر،خواهربزرگتر. آباقای:عنوانی برای خطاب به بانوان مسن ومحترم. آپا:بزرگ،خواهربزرگتر. آچا :خوشایند،مادر،بانوی مسن درخوراحترام. آچالیا:نام گلی
زیباترین قشنگترین وخوشکل ترین نامها و اسامی دختر وپسر ترکی

زیباجدیدباکلاس نام اسم دختر پسر زرین - زیباترین قشنگترین وخوشکل ترین نامها و اسامی دختر وپسر ترکی - زیباجدیدباکلاس ترین نام و اسم دختر وپسر.
نگاهی به نام های زیبای کودکان در ایل بختیاری

نام گذاری پسران: شاید مهم بودن پسر در خانواده های بختیاری و نیز سایر اقوام علاوه بر بقای نسل، به دلیل سبک اقتصادی خانوارها بوده که بر پایه ی دامپروری و کشاورزی
بیشترین نام منتخب دختر سال 89

زیباجدیدباکلاس نام اسم دختر پسر زرین - بیشترین نام منتخب دختر سال 89 - زیباجدیدباکلاس ترین نام و اسم دختر وپسر.
اسم پسر

نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن ارشام بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان اردشیر نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول اردوان نام کشیشی در زمان ساسانیان
تعدادی اسم زیبا دختر

زیباجدیدباکلاس نام اسم دختر پسر زرین - تعدادی اسم زیبا دختر - زیباجدیدباکلاس ترین نام و اسم دختر وپسر.
نام های پارسی - پسران - الف ب

برترین - نام های پارسی - پسران - الف ب - میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !
نام 110 دختر و پسر قرآنی

نـــام 110 دخــتــر و پــســـر قـــرآنـــی. * اســامــی پــســران: رحمان - حمد 2 - یک بخشنده ، رحمتگر. رحیم - حمد 2 - یک مهربان ، بسیار رحم کننده. فتح‌الله - بقره 76 - گشایش
برچسب :