علوم هفتم _ فصل 9


منابع انرژی به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

تجدیدپذیر (منبع انرژی که می تواند به سادگی دوباره استفاده شوند) و تجدیدناپذیر (منبع انرژی که داریم از آن استفاده می کنیم و دوباره نمی تواند بازیابی شود). منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر می توانند برای تولید منابع انرژی ثانویه شامل الکتریسیته و هیدروژن استفاده شوند.

انرژی تجدیدپذیر

* منابع انرژی تجدیدپذیر شامل:

* انرژی خورشیدی به دست آمده از خورشید که می تواند به الکتریسیته و گرما تبدیل شود.

* باد

* انرژی زمین گرمایی که گرمایی است که در درون زمین است.

*زیست توده گیاهان که شامل چوب درختان و مواد دیزل زیستی حاصل شده از روغن گیاهان است

*انرژی آبی به دست آمده از توربین های آبی در سد

انرژی تجدیدناپذیر

ما بیشتر انرژی خود را از منابع انرژی تجدیدناپذیر به دست می آوریم که شامل سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ می باشد. به آنها سوخت فسیلی گفته می شود چون آنها طی میلیون ها سال شکل گرفته اند و میلیون ها سال با عمل گرمای هسته زمین و فشار ناشی از صخره و خاک بر روی بقایا یا فسیل های گیاهان مرده و موجوداتی نظیر آغازیان میکروسکوپی به دست آمده اند. منبع انرژی تجدیدناپذیر دیگر عنصر اورانیوم است که دارای اتم هایی است که شکافته می شوند (از طریق فرآیندی که به آن شکاف هسته ای نامیده می شود) تا گرما و در نهایت برق تولید کنند.

و اما امروزه با وجود قیمت‌های هنگفت سوخت و کم شدن ذخائر انرژی نیاز است که همه به حفظ محیط

زیستمان کمک کنیم و در مصرف آن صرفه جویی کنیم.

ما انسان ها نیز سرشار از منابع انرژی هستیم.منابعی که برای ادامه زندگی ، به بهره گیری به میزان لازم

ودرمحل و زمان مناسب از آن نیازمندیم.برای استفاده از این منابع باید به نکات زیر توجه کنیم.

* شناسایی انرژی های موجود در درون خود

* شناخت روش های استفاده بهینه از آن ها

*آگاهی از گران بها بودن منابع انرژی درونی

*جلوگیری از اتلاف انرژی

* چگونگی تبدیل انرژی های درون انسان و تأثیر آن ها در زندگی

 پس تلاش کنیم :

*ذره ای از انرژی خود را بیهوده مصرف نکنیم.

*انرژی های خود را بشناسیم و درست از آن ها استفاده کنیم.

* به هنگام نیاز از امکان تبدیل انرژی هایمان، استفاده ی صحیح داشته باشیم و قدر این سرمایه ی الهی رابدانیم.

حضرت علی(ع) می فرمایند :

بخشنده باش نه در حد بی چیز کردن خود. میانه رو باش ! نه در حد نظر تنگی و ترس از انفاق


مطالب مشابه :


اوقات شرعی سحر و افطار شهر های مختلف ایران

اوقات شرعی سحر و افطار شهر های مختلف ایران رفسنجان 04:30. زابل (به زبان تركمني:
معرفي سايت جامع رمضان و اوقات شرعي گرگان

گرگاندوست تقویم اوقات شرعی این ماه مبارک به افق گرگان را به سفارش ستاد رفسنجان.
علوم سوم بارویکرد تربیتی ...... دنباله دار هالی

اشاره شده است که وقتی به قومی رسید که ستاره می افق علـــــــــوم / رفسنجان.
علوم هفتم _ فصل 9

منابع انرژی به دو گروه تقسیم بندی می شوند: افق علـــــــــوم / رفسنجان.
صعود کوهنوردان رفسنجانی به قله آرارات ترکیه

12 نفر از کوهنوردان رفسنجان برای صعود به قله اوج‌، افق‌، مهر‌، نسیم
آزمایش جالب برای کلاس علوم

هنگامی که تخم مرغ روی دهانه ی بطری قرار می گیرد، محکم به افق علـــــــــوم / رفسنجان.
فعالیت عملی

اگر چند قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید گدازه های خارج افق علـــــــــوم / رفسنجان.
برچسب :