پخش زنده تلویزیون

شبکه های سراسری و برون مرزی سیما

پرونده:لوگو شبکه یک.png      //www.bargozideha.com/static/portal/90/906023-202459.jpg     http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/2/2f/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D9%87_3.png      //www.bargozideha.com/static/portal/82/823340-125986.png     //www.bargozideha.com/static/portal/53/530030-281185.jpg

http://uploadax.com/images/174x187x87510932583377529848.png.pagespeed.ic.6wiKxESOpk.jpg       http://uploadax.com/images/97049394385980885328.jpg     //www.bargozideha.com/static/portal/44/445584-847157.png     http://uploadax.com/images/51500602445240573606.jpg      http://uploadax.com/images/50841795430549048827.jpg

      //www.bargozideha.com/static/portal/48/488603-199786.gif   //www.bargozideha.com/static/portal/37/378603-462209.gif   //www.bargozideha.com/static/portal/95/957338-975281.gif     http://uploadax.com/images/44014291408872097086.png   //www.bargozideha.com/static/portal/45/459077-731185.png   //www.bargozideha.com/static/portal/68/681720-778970.png         http://uploadax.com/images/48707485564309279800.png

//www.bargozideha.com/static/portal/78/780564-152365.png    http://uploadax.com/images/402x201x82889721383389387804.jpg.pagespeed.ic.dPaTC-APNj.jpg     http://uploadax.com/images/402x201x82889721383389387804.jpg.pagespeed.ic.dPaTC-APNj.jpg    http://uploadax.com/images/48648510221847647307.png

//www.bargozideha.com/static/portal/74/743086-427555.png     //www.bargozideha.com/static/portal/74/743086-427555.png      http://uploadax.com/images/09481512673793423218.png     //www.bargozideha.com/static/portal/43/436948-247682.png

//www.bargozideha.com/static/portal/30/307279-759020.gif           http://uploadax.com/images/03424917147996040286.png


  شبکه های استانی سیما

     //www.bargozideha.com/static/portal/53/530030-281185.jpg   //www.bargozideha.com/static/portal/28/285335-822868.png  //www.bargozideha.com/static/portal/96/966652-284591.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/76/765243-150938.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/36/364676-649633.jpg      

//www.bargozideha.com/static/portal/18/182892-896676.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/88/886485-248218.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/46/463789-789365.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/65/651118-150882.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/69/691607-444319.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/56/564556-701273.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/29/293281-746950.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/50/507566-711309.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/18/189273-324037.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/74/746744-883305.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/90/905291-140981.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/48/489648-623588.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/79/792550-803062.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/86/868803-555797.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/74/748192-444428.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/82/824464-323443.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/35/354679-692164.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/54/546927-178457.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/12/128958-918384.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/82/826514-912143.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/44/446777-333990.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/16/163334-120409.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/69/694087-121534.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/78/782814-409051.jpg      //www.bargozideha.com/static/portal/76/767833-133682.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/28/280314-680287.jpg      15978003264605268854.png   //www.bargozideha.com/static/portal/52/525518-926312.png  http://www.uploadax.com/images/02394466755564930530.png


 شبکه های اینترنتی

   12.jpg   10.jpg     

//www.bargozideha.com/static/portal/48/486264-171414.jpg     //www.bargozideha.com/static/portal/63/635604-319344.jpg        //www.bargozideha.com/static/portal/10/104543-822024.jpg

     //www.bargozideha.com/static/portal/23/230214-771957.jpg          

                   

               //www.bargozideha.com/static/portal/45/454301-139592.png


 اماکن مقدس

1.jpg    2.jpg    3.jpg    5.jpg

7.jpg   8.jpg   8.jpg   8.jpg

                                            ضریح منوره           صحن انقلاب         صحن جمهوری اسلامی

6.jpg   14.jpg   9.jpg   13.jpg

4.jpg   11.jpg

« پخش زنده تلویزیون و رادیوبرای موبایل »


مطالب مشابه :


مجموعه تلویزیونی فاصله ها در مرکز سروش سیما

کانون هواداران بهاره افشاری - مجموعه تلویزیونی فاصله ها در مرکز سروش سیما - هنرمند خوش سیمای
تاريخچه صدا و سيمای مراکز - (قسمت1) - استانهای شمالی

اخبار شبکه های صدا و سیما - تاريخچه صدا و سيمای مراکز - (قسمت1) - استانهای شمالی - TV and Radio News Network
معرفی استودیو های صدا برداری مجاز در تهران

آدرس: شهرک غرب سروش مدیریت: سازمان صدا و سیما آدرس:
پخش زنده تلویزیون

لطفاً برای ورود به رسانه و ورزش از آدرس www انتشارات سروش. مرزی سیما
از : سروش سلیمی

آدرس پستی دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان : سروش سلیمی. خواب گر به خوابم صداو سیما نیست .
موسیقی کودک (ارف) ـ ۲

هر کلاس ۹۰ دقیقه طول می­کشد و دی­روز "سروش" را به آدرس تهران صدا­و­سیما، انجام و
فرکانسهای ماهواره ای شبکه ها بر روی بدر 5

آدرس رسانه و سروش. سيما فيلم فرکانسهای ماهواره ای شبکه های استانی و سراسری صدا و سیما.
سروش ایمان 2

سروش ایمان و خرید و فعال سازی برنامه به سایت برنامه در آدرس زیر مراجعه و معارف سیما
برچسب :