روزهای قمر در عقرب سال 93

 قمر در عقرب چیست ، روزهای قمر در عقرب سال 93

زمانی که کره ماه (قمر) برابر صورت فلکی عقرب قرار گیرد میگوییم که قمر در عقرب است و این البته برای محاسبات ما زمینی هاست.
برجهای صورتهای فلکی نیز دوازده است که عبارتند از:
حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

قمر در عقرب میتواند به دو عنوان تعبیر شود:
1- قمر در صورت فلکی عقرب
2- قمر در برج عقرب
روزهای قمر در عقرب هر سال با سال قبل و بعد متفاوت است و باید با شیوه های خاص خود محاسبه گردد.
طول مدت قمر در عقرب در حدود شصت ساعت و به عبارتی دو روز و نیم است. ولی بخاطر عمل به احتیاط بهتر است که دو روز دیگر به آن اضافه شود.
علت اصلی این اضافه نمودن ایام این است که ما دقیقا نمیدانیم آنچه که در روایات و احادیث به عنوان قمر در عقرب ذکر شده مقصودش قمر در صورت فلکی عقرب است یا منظور قمر در برج عقرب است. به این خاطر بهتر است که دو روز احتیاطا به این محاسبات بیفزاییم. به هر حال عمل به احتیاط وجه عقلی و شرعی برای رعایت ایام قمر در عقرب است. اما این رعایت کردن نباید به گونه ای باشد که کل زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت تصمیم گیری و انجام کارهای مهم را برای ما صعب و دشوار و غیر ممکن نماید. البته منجمین و ستاره شناسان و به قول دیگر استرولوژیستها معترفند که محاسبات و نظرات و برداشتهایی که از حالات نجومی دارند، تقریبی و غیر قطعی و احتمالی است.
آنچه که از روایات برمی آید این است که وجود تاثیرات مربوط قمر در عقرب بر زندگی ما قطعی، واقعی و مسلم است و بهتر است از کارهای مهمی مثل:
مسافرت ، انعقاد نطفه و بچه دار شدن، عقد ازدواج ،شروع به کار تجاری خاص ، تعیین و تغییر نام ، شروع کارهای مهم و اساسی و از این قبیل کارها خودداری شود.
در کتاب الکافی جلد هشتم مرحوم کلینی (ره) از قول حضرت امام صادق علیه السلام روایت ذیل آمده است:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: (هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد مسافرت یا ازدواج نماید ، خیری نمی بیند).
در پایان لازم است بدانیم که بهترین راه حل برای دفع و رفع نحسی ایام قمر در عقرب این است که در این ایام (پنج روز و نیم قمر در عقرب) صدقه داده شود و هر روزه آیه الکرسی خوانده شود.
ساعات و ایام قمر در عقرب مربوط به سال 93 و زمان ورود و خروج از آن، بر اساس محاسبات آسترولوژی، مطابق با جدول ترسیم شده زیر است:

 

قمر در عقرب چیست ، روزهای قمر در عقرب سال 93روزهای قمر در عقرب سال 93

(بهتر است چند ساعتی قبل و بعد از قمر در عقرب جهت عمل به احتیاط رعایت گردد).

 


مطالب مشابه :


جدول قمر در عقرب سال 1391

جدول قمر در عقرب سال 1391. تاریخ و ساعات زیر با روزهای قمر در عقرب نوشته شده در تقویمهای نجومی
روزهای قمر در عقرب , معنی قمر در عقرب

مفهوم قمر در عقرب , جدول قمر در عقرب 94 , جدول روزهای قمر در عقرب 94 , روزهای نحس سال 94 ,
روزهای قمر در عقرب سال ۹۳

آن شدیم تا روزهای قمر در عقرب سال ۹۳ را جهت جدول بطور کامل ایام قمر در عقرب تمام
روزهای قمر در عقرب سال 93

قمر در عقرب 93 و زمان ورود و خروج از آن، بر اساس محاسبات آسترولوژی، مطابق با جدول
ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب و...

به عرض دوستان برسانيم که اين مطلب را به همراه ايام هفته و مبحث قمر در عقرب و در جدول زير
نحوه ی حساب کردن قمر در عقرب

شاید تا بهحال شنیده باشید که می گویند فلانی کارش نگرفت چون در برج قمر در عقرب در جدول ذکر
معرفي يك تقويم نجومي مرتب روزهای قمر در عقرب سال 1393

كه عموم مردم از تقويم نجومي مي خواهند اين است كه بتوانند روزهاي قمر در عقرب را اما جدول
دعای رفع چشم زخم

قمر در عقرب 93 و زمان ورود و خروج از آن، بر اساس محاسبات آسترولوژی، مطابق با جدول
برچسب :