مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم


درختان مرکبات سازگاری خوبی با شرایط گرم دارند , اما مانند بیشتر گیاهان در شرایط گرمای شدید تابستان دچار مشکلاتی می شوند. متداول ترین مشکلی که در این زمان از سال مشاهده می شود پیچ خوردن یا لوله شدن برگ ها می باشد.این امر معمولا " ابتدا در برگ های جدیدتر یا برگ های بسیار بیرونی بوجود می آید.این مشکل می تواند در اثر کمبود آب , یا تغذیه حشره بوجود آید.اگر این پیچ خوردگی برگ ها به صورت متمرکز در قسمت جنوب یا غرب درخت ظاهر گردد پس مشکل احتمالا" مربوط به کمبود آب است.اگر پیچ خوردگی در برگ ها در قسمت های مختلف درخت مشاهد ه شود , پس احتمالا"مشکل مربوط به تغذیه حشره می باشد.
تغذیه حشرات مکنده نظیر شته ها و تریپس ها سبب پیچ خوردن برگ های مرکبات می شوند.ترشحات عسلک مانند در اثر تغذیه شته ها موجب سیاه و دوده ای شدن برگ های مرکبات می شوند.
پیچ خوردگی برگ در اثر کمبودآب را میتوان با آبیاری منظم و تامین آب کافی برای درختان این مشکل را رفع نمود.
گاهی برگ های مرکبات دچار آفتاب سوختگی می شوند. اگر برخی از برگها یپچ خوردگی داشته باشندو لکه های سفید و زرد روی برگ ها دیده شوند ,میتواند نشانه وقوع آفتاب سوختگی باشد.سایه اندازی روی درختان و افزایش دفعات آبیاری می تواند به کاهش آفتاب سوختگی کمک نماید.
زرد شدن برگ های مرکبات در تابستان می تواند در اثر کمبود برخی عناصر غذایی بوجود آید.برگ ها ممکن است در اثر ناکافی بودن مقدار ازت , آهن یا روی زرد شوند. کمبود ازت موجب زردی عمومی در برگ های مرکبات می شود. کمبود آهن بیشتر موجب زرد شدن برگ های جوان می گردد.
درختان مرکبات کشت شده در خاک های دارای زهکشی ضعیف به بیماری قارچی پوسیدگی طوقه به نام فیتوفترا حساس است . این بیماری با ایجاد پوسیدگی در طوقه درخت در ابتدا موجب زرد شدن برگ ها و در نهایت سبب مرگ درخت می شود.ازتماس خاک با قسمت تنه و پایه درخت دراثر کشت عمیق یا خاک دهی یا انتقال خاک با آب آبیاری یا بارندگی جلوگیری نمود.مطالب مشابه :


انگور

مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - انگور - شما میتوانید موضوعات مورد علاقه خود را در زمینه های
انگور

ايران به عنوان يكي از مبادي پيدايش وگسترش انگور در كشت درختان بارور انگور ديم
مشکلات و ناهنجاری های تغذیه ای در انگور

به وسيله آن كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات مشکلات و ناهنجاری های
مقاله درباره باغبانی عمومی .......مقاله درباره پرورش انگور

بینی وضعیت سوسک حنایی می باشد که در مناطق خرماخیز جهان می تواند مشکلات درختان انگور
مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم

مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم . تاثیر عناصر مختلف در رشد مرکبات و انگور.
اهمیت وپرورش درختان مثمردرافغانستان

اهمیت وپرورش درختان ولی درکشورما متأ سفانه مشکلات عمده باغداری درعدم انگور. 80. 57.
اصول کاشت نهال درختان میوه در مناطق معتدله

گلکاری علمی وعملی،باغبانی، گیاهان داروئی - اصول کاشت نهال درختان میوه در مناطق معتدله
خانه گوزن زرد باغ انگور می شود ( گزارش کامل خبرگزاری مهر از روند تخریب ها در دشت برم)

خانه گوزن زرد باغ انگور می شود/ درختان دشت یک فعال محیط زیست در خصوص مشکلات محل زندگی
روش های کاشت، داشت وبرداشت محصولات باغبانی در منطقه الموت قزوین

درختان مثمر گیلاس ، انار ، انگور ،به ،سیب بازار مصرف از مشکلات عمده باغداران
درختان میوه پاکوتاه

درختان میوه بهر حال درختان پا کوتاه به آسانی رشد نمی کنند و به طور کلی مشکلات اصلاح انگور.
برچسب :