دفتر های پستی تهران


   رديف منطقه تلفن آدرس
1 منطقه ۱۱ 66703088 خيابان امام خمينی خيام
2 منطقه ۱۳ 66499240 چهارراه لشگر
3 منطقه ۱۴ 88900173-6 ميدان وليعصر
4 منطقه ۱۵ 88828384 مفتح، بالاتر از ميدان مطهری
5 منطقه ۱۶ 77861607 رسالت خيابان نيروی دريايی
6 منطقه ۱۷ 33124100 ميدان خراسان خيابان صفاری
7 منطقه ۱۸ 55900946 ميدان شهرداری
8 منطقه ۱۹ 22007366 تقاطع شريعتی بزرگراه صدر
9 اداره كل گمرك امانات پستي  ٦٦٩٥٧١٠١, ٦٦٤٦٧٢٨٨ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - نبش خيابان كمالي - اداره كل امانات پستي - ط. سوم
10 البرز - منطقه پستي ١٥ - كد ١٠٥٦  88743483 تهران - منطقه ٧ - خ. شهيدمفتح شمالي - روبروي دانشگاه الهيات - اداره پست منطقه ١٥
11 امام صادق (ع)  88072122 تهران - منطقه ٢ - پل مديريت - جنب دانشگاه امام صادق (ع)
12 شركت پست  ٨٨٤٦٣٠٨٢, ٨٨١١١ تهران - منطقه ٧ - خ. شريعتي - نرسيده به پل سيدخندان - ساختمان شماره ٢
13 پيشتاز  77490754 تهران - منطقه ٤ - م. رسالت - بالاتر از نيروي هوائي - منطقه پستي ١٦
14 خدمات سريع فرادرياها - پست بين المللي  ٢٢٠٤٤٢٧٣, ٢٢٠١٠١٥٨ تهران - منطقه ٣ - خ. آفريقا - خ. ايرج - ش. ٤٠
15 دبيرخانه مركزي وزارتخانه جهاد كشاورزي  ٦٦١٢٢٠٤٢, ٨٨٩٦٤٦٤٢ تهران - منطقه ٦ - بلوار كشاورز - خ. دهكده - داخل ساختمان وزارت كشاورزی
16 ملي - شعبه مركز مبادلات پستي - كد ٢٦١  66491168 تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر - چهارراه لشگر
17 دي. اچ. ال (D. H. L)  ٨٨٧١٩١٧٠- ٤, ٨٨٧١٥٩٠٦-١٠ تهران - منطقه ٦ - خ. شهيدبهشتي - نرسيده به خيابان ولي عصر - پ. ٣٥٣
18 منطقه ١١ - كد ٥١١٠٤  33964453 تهران - منطقه ١٢ - خ. باب همايون - ك. جناب - پ. ٩٢
19 منطقه ١١ - كد ٥١١١٨  55605596 تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - خ. پاچنار - پ. ٧٠٧
20 منطقه ١٦ - آژانس پستي ٦٢٠  22521413 تهران - منطقه ٤ - رسالت - نبش ١٦ متري دوم - پ. ٢٥
21 منطقه پستي ١١  ٣٣٩٥٢٩١١ الی ٣ تهران - منطقه ١٢ - ناصرخسرو - خ. سعدي جنوبي - جنب مخابرات
22 منطقه پستي ١١  ٣٣٩٥٣٦٢٣ الی ٦ تهران - منطقه ١٢ - خ. اميركبير - نرسيده به ميدان امام خميني - خ. سعدي جديد - نبش كوچه ماهور
23 منطقه پستي ١١ - آژانس ١١٨  33957254 تهران - منطقه ١٢ - خ. جمهوري - چهارراه اسلامبول - بازار حافظ - ط. زيرزمين - پ. ٣٩
24 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢١  33917499 تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد - روبروي بازار - ك. تكيه دولت
25 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٥  33121879 تهران - منطقه ١٢ - خ. سرچشمه - جنب مسجد محمودي - پ. ١٧٠
26 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٦  33559488 تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش شرقي - چهارراه تيردوقلو - جنب بانك صادرات
27 منطقه پستي ١١ - آژانس ١٢٩  55607320 تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - پاچنار - نبش كوچه لباسچي ٢ - پ. ٢٢
28 منطقه پستي ١١ - آژانس استانبول  33116384 تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسي - پاساژ كويتي ها - ط. اول - پ. ١٠٩
29 منطقه پستي ١١ - آژانس برنامه و بودجه  ٣٣١١٩٠١٩, ٣٣٢٧٤٨٣٥ تهران - منطقه ١٢ - م. بهارستان - ساختمان برنامه و بودجه
30 منطقه پستي ١١ - آژانس بيمه  33913353 تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدي شمالي - بالاتر از خيابان جمهوري - ك. بيمه - پ. ٤
31 منطقه پستي ١١ - آژانس دارايي  33116042 تهران - منطقه ١٢ - صوراسرافيل - خ. داور - وزارت امور اقتصاد و دارايي
32 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي ١٥خرداد  33110168 تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٥ خرداد شرقي - روبروي بازار آهنگرها - پ. ٥١٢
33 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي آبسردار  33121218 تهران - منطقه ١٢ - خ. مجاهدين اسلام - چهارراه آبسردار
34 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي استادنجات الهي  66727165 تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروي خيابان استادنجات الهي - نبش كوچه كندوان - پ. ٣
35 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي بانك ملي  ٦٦٩٦٥٦٤٧, ٦٦٩٦٥٥٤٧ تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - ضلع جنوبي پارك دانشجو - شركت تداركات بانك
36 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي بورس  66703683 تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - ساختمان بورس اوراق بهادر تهران
37 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي ترمينال  55050632 تهران - منطقه ١٦ - ترمينال جنوب - جنب تعاوني ١
38 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي چهارسوق  ٥٥٦٢٧٠٣٦, ٥٥٦٣٥١٥٤ تهران - منطقه ١٢ - خ. مصطفي خميني - بازار سيداسماعيل - بازار چهارسوق
39 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي دادگستري  ٣٨٥٨١(٢٠٤٤) تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - روبروي پارك شهر - خ. داور - ضلع جنوب كاخ دادگستري
40 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي صفاري  33129393 منطقه 12 - خیابان شهریور جنوبی - نرسیده به تیر دوقلو
41 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي شهيدفروزش  55374440 تهران - منطقه ١١ - م. وحدت اسلامي - خ. فروزش - نبش خيابان محمد تشكري موحد - پ. ١٧٥
42 منطقه پستي ١١ - دفتر پستي فياض بخش  77530746 منطقه 12 - خیابان بهارستان - چهارراه هدایت قبل از میدان ابن سینا
43 منطقه پستي ١١ - شعبه حافظ  66729182 تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - روبروي بورس
44 منطقه پستي ١١ - شعبه ديالمه  33131000 تهران - منطقه ١٢ - خ. ري - جنب پل ري
45 منطقه پستي ١١ - شعبه شهيدقندي  55801111 تهران - منطقه ١٢ - م. محمديه - خ. خيام - مركز مخابرات شهيدقندي
46 منطقه پستي ١١ - شعبه كندوان - كد ١٠١٢٠١  66717888 تهران - منطقه ١٢ - خ. انقلاب - روبروي خيابان استادنجات الهي - نبش كوچه كندوان
47 منطقه پستي ١١ - شعبه ملت  33792020 تهران - منطقه ١٢ - خ. سعدي جنوبي - خ. اكباتان
48 منطقه پستي ١٣ - آژانس ١٩٣  66405555 تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - نرسيده به چهارراه لشگر - ساختمان
49 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣١٤  ٦٦٨٣٣٤٣٩, ٦٦٨٩١٠٦١ تهران - منطقه ١٠ - خ. جيحون - خ. هاشمي - روبروي ١٢ متري هاشمي - پ. ١/٨٥١
50 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣٢٢  55704439 تهران - منطقه ١٧ - م. مقدم - ابتداي ٢٠ متري ابوذر - ابتداي ببري - پ ٣
51 منطقه پستي ١٣ - آژانس ٣٢٥  66438987 تهران - منطقه ١١ - خ. آذربايجان - خ. باستان جنوبي - نرسيده به سه راه طرشت - پ. ٣٥
52 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣١٢  ٦٦٨٠٥٥٤٩, ٦٦٨٠٦٨٨٦ تهران - منطقه ١٨ - شادآباد - خ. ١٧شهريور - ١٥متري سوم - نبش كوچه كرمي - پ. ٢٩٧
53 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣١٥  ٦٦٦٣٤٦٠١, ٦٦٦١١١٤٧ تهران - منطقه ١٨ - بلوار يافت آباد - م. معلم - مجتمع تجاري معلم
54 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ٣٣٥  ٦٦٨٩٩٥٦٥, ٦٦٨٤٢١٠٣ تهران - منطقه ١١ - بزرگراه نواب صفوي - فاز ١ - مجتمع تجاري سيمرغ - ط. اول
55 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي آزادي  ٦٦٠٠٤٠٦٠, ٦٦٠١٧٩٦٦ تهران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - بين خيابان جيحون و آذربايجان - روبروي خيابان بهبودي
56 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي اكباتان  44664275 تهران - منطقه ٥ - شهرك اكباتان - فاز ١ - سوپر ٦
57 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي ايران خودرو  48902080 تهران - منطقه ٢٢ - جاده مخصوص كرج - چهارراه ايران خودرو - بلوار جنوبي ايران خودرو
58 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي پاستور  66409153 تهران - منطقه ١١ - خ. پاستور - بعد از خيابان فلسطين - جنب رياست جمهوري
59 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي پل امامزاده معصوم  55700869 تهران - منطقه ١٧ - دوراهي قپان - خ. عبيد زاكاني - خ. شهيدمهدوي
60 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي جواديه  55643214 تهران - منطقه ١٦ - خ. ٢٠ متري جواديه - ١٠ متري شهيدامامياري - پ. ٨١
61 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي حسام الدين  55701199 تهران - منطقه ١٠ - خ. حسام الدين - بين خيابان افتكاري و رنجبر - روبروي هنرستان موافق
62 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي دانشگاه هوايي  66694877 تهران - منطقه ١٨ - مهرآباد جنوبي - خ. امام محمد باقر - روبروي مسجد
63 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي رازي (گمرك)  55387555 تهران - منطقه ١١ - خ. مولوي - نبش خيابان ولي عصر - روبروي پمپ بنزين
64 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي رودكي  66837032 تهران - منطقه ١٠ - خ. رودكي - نرسيده به چهارراه مرتضوي - پ. ١٢٤
65 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهرداري ابوذر  55718855 تهران - منطقه ١٧ - م. ابوذر - خ. ابوذر - داخل شهرداري
66 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهرك پاسداران  44506600 تهران - منطقه ٢١ - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار نيلوفر - تقاطع خيابا
67 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي شهيديوسفيان  66419588 تهران - منطقه ١١ - خ. ١٢ فروردين - خ. شهداي ژاندارمري - پ. ١٨١
68 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي قصرالدشت  66839590 تهران - منطقه ١٠ - خ. قصرالدشت - نبش خيابان ناصري - جنب پلاك ١٠٠
69 منطقه پستي ١٣ - شعبه چهارراه لشگر  ٦٦٤٦٧٧٨٠ الی ١, ٦٦٤٠٢٤٨٨ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - ساختمان مكانيزه پس
70 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي لشگر  ٦٦٤١٣٢٣١, ٦٦٤٦٩٢٤٠ تهران - منطقه ١١ - خ. كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - منطقه ١٣ پستي قسمت
71 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي مالك اشتر  66830535 تهران - منطقه ١٠ - خ. مالك اشتر - بين خيابان جيحون و كارون - پ. ٥٠١ و ٥٠٣
72 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي مجلس  ٦٦٤٦١٥٦٢, ٦٦١٣٥٥٥٣ تهران - منطقه ١١ - خ. امام خميني - داخل ساختمان مجلس
73 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي منيريه  55385090 تهران - منطقه ١١ - خ. ولي عصر - م. منيريه - ابتداي خيابان معيري - پ. ٦
74 منطقه پستي ١٣ - دفتر پستي والفجر  66808866 تهران - منطقه ١٨ - جاده قديم كرج - بعد از شير پاستوريزه - جنب سردخانه دنا


مطالب مشابه :


دفتر های پستی تهران

رایانه و زندگی - mahdi karimi - دفتر های پستی تهران - لطفا به صورت خصوصی نظر بدهید - رایانه و زندگی
آدرس دفاتر پیشخوان ثبت احوال

با توجه به نیاز روزمره تمام عزیزان آدرس دفاتر فعال احوال تهران پستی بصورت
پروندۀ دفاتر استان تهران به استانداری و انجمن صنفی تحویل شد

استانداری تهران در حال تحویل پروندۀ دفاتر یکی از مناطق پستی تهران
آدرس پستی دفتر رهبرتلفن دفتر رهبری یا سوال سیاسی وپیام کوتاه وصندوق پستی ارتباط مردمی رهبر جمهوری اس

تهران صندوق پستی (ارتباط مردمی) آدرس: تهران پرتال دفاتر پیشخوان خدمات
آشنایی با هزینه ارسال یک نامه با پست پیشتاز

نیاز به استفاده از خدمات پستی دارند و با توجه به از طریق دفاتر پستی 1082 تهران
برچسب :