رمان بچه مثبت(39)


نگام تو نگاه خسته و شرمنده بابا بود ......
و نگاه اون به چشمای درمونده من ........
-یه زمین تو محدوده شهرک صنعتیه(...)....واسه کارخونه مناسبه فردا میخوایم معامله کنیم اما قبل از اون میخوام ازت بپرسم تو هم به این کار راضی هستی .....این پول حق توه.......
آهی کشیدمو نگامو از چشاش گرفتم.......
-برام مهم نیست بابا .....هر کاری صلاح میدونید انجام بدید....
-منم دل و دماغ زیادی ندارم اما متین.......
سرم پر شتاب بر گردوندم و منتظر نگاش کردم ....چقدر از سر شب تا حالا که بابا اومده منتظر حرفی در مورد متینم بودم....
بابا با این حرکتم کمی مکث کرد و بعد از کشیدن آهی ادامه داد :
-اون ازم خواست هر طور شده زودتر پوله آرشامو بهش برگردونم ....منظورم بیست ملیارد و تو رو از زیر دینش در بیارم تا آخر عمرت .......
با دیدن اشکام ساکت شد....
مامان برا اینکه موضوعو عوض کنه گفت:
-شامو بیارم ؟
بی توجه به مامان رو به بابا گفتم :
-بابا به این موضوع فکر نکنید ....این پولا واسه آرشام پولی نیست...
بابا اخمی کرد و گفت :
-میدونم اما اینطوری که مشخصه آرشام ادم سوء استفادگریه......
مامان از جاش بلند شد و گفت : شامو میکشم......
بابا سرشو تکون داد وبه سمت من برگشت ....
-امشبو اینجا بمون ؟
بی توجه به حرف بابا نالیدم:
-کاش می دیدمش.....
-ملیسا.....
-بابا....کاش متینو میدیدم .....
بابغض ادامه دادم برای آخرین بار .....مائده گفت دو هفته دیگه بلیط داره ....
بابا بلند شد و رو به من گفت :
-فردا صبح میاد اینجا ...حالا بلند شو بریم شامتو بخور


مطالب مشابه :


دانلود رمان بچه مثبت (*ریما*) برای کامپیوتر و موبایل و اندروید

دانلود رمان بچه مثبت (*ریما*) برای کامپیوتر و موبایل و اندروید دانلود رمان برای موبایل.
رمان بچه مثبت(16)

رمان بچه مثبت(16) - رمان,دانلود رمان,رمان مخصوص موبایل,رمان کردیم فقط برای کورش اما
رمان بچه مثبت(24)

رمان بچه مثبت(24) - رمان,دانلود رمان,رمان مخصوص موبایل,رمان یا حتی برای سرکشی غرایضم
رمان بچه مثبت(35)

رمان بچه مثبت(35) - رمان,دانلود رمان,رمان مخصوص موبایل,رمان باشه جونی برای بلند
رمان بچه مثبت(39)

رمان ♥ - رمان بچه مثبت(39) - رمان,دانلود رمان,رمان مخصوص موبایل,رمان
دانلود رمان برای موبایل و کامپیوتر...

دانلود رمان برای موبایل و بچه ها یه درخواستی ازتون دارم.لطفا رمان بچه مثبت alef
بچه مثبت 13

رمان رمــــان ♥ - بچه مثبت 13 - میخوای رمان بخونی؟ دانلود رمان برای موبایل. رمان
دانلود رمان برای موبایل

دانلود رمان برای موبایل رمان بچه مثبت رمان رمان بچه های شیطون + یه دخی دیوونه
برچسب :