اصفهان، نجف آباد، قلعه سفید - خانه ی محمّدی - توسّلی، فرهادی، اسلامی راد - 2-89-1388

آقای مجید توسّلی ورودی معماری مهر ۸۷ کار نهایی پروژه ی درس برداشت از بناهای تاریخی گروه خود را -که نیمسال دوم ۸۹-۸۸ زیر نظر مهندس سلطانی انجام شده است- در سایت شخصی خود ارائه کرده است.

ضمن قدردانی از ایشان، پس از کسب اجازه تصاویر را در سایت این درس می آوریم:

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

 

بزرگتر

تصاویر را در صفحه ی اصلی ببینید.

تصاویر را در گالری گروه معماری دانشگاه علم و فرهنگ ببینید.


مطالب مشابه :


صورت پروژه درس برداشت از بناهای تاریخی

تاریخ تحویل پروژه "برداشت از بناهای تاریخی" 92/4/15 ( راس ساعت 11:00 صبح )" جهت ارائه توضیحات در
شیوه نامه ارائه درس برداشت از بناهای تاریخی

برای درس برداشت از بناهای تاریخی توجه شود دوستان گرامی از اکنون در انجام پروژه خود
موضوعات مورد نیاز درس برداشت از بناهای تاریخی

خواسته‌هاي پروژه درس برداشت از بناهای تاریخی-----مطالعات تاريخي و فرهنگي
تحویل پروژه درس معماری اسلامی و برداشت از بناهای تاریخی-مهندس مهدی پور

تحویل پروژه درس معماری معماری اسلامی » و «برداشت از بناهای تاریخی» به استادی
اصفهان، نجف آباد، قلعه سفید - خانه ی محمّدی - توسّلی، فرهادی، اسلامی راد - 2-89-1388

برداشت از بناهای تاریخی. مهر ۸۷ کار نهایی پروژه ی درس برداشت از بناهای تاریخی گروه
ایمنی کارگاهی ـ کار با «نردبان»

برداشت از بناهای تاریخی. در پی فهم میراث معماری ایران زمین از دریچه ی فن رولوه نمونه پروژه
فرم شناسایی ابنیه برای رولوه

برداشت از بناهای تاریخی. در پی فهم میراث معماری ایران زمین از دریچه ی فن رولوه نمونه پروژه
نقشه های برداشت شده از کاخ گلستان

مرمت بناهای تاریخی - نقشه های برداشت شده از کاخ گلستان - مرمت بناهای تاریخی و پروژه های مربوط
برداشت از بناهای تاریخی

۶ بعد از ظهر , در دسته بندی : برداشت از بناهای تاریخی با . پروژه; برداشت از بناهای
برچسب :