مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

 

مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

دعا کردن ، شکر گذاری ، راز و نیاز و نیایش ، از کارهایی است که هر روز باید آن را انجام دهیم. گاهی خوب که فکر می کنیم می بینیم در واقع مناجات با خدا نوعی تشکر از اوست. تشکر به خاطر دادن نعمت های بی کرانش به ما. تشکر به خاطر تندرستی و خانواده ای که به ما داده. حتی گاهی با خدای خود می گویم خدایا از اینکه این فرصت رو به من دادی تا در این دنیا حضور داشته باشم ازت متشکرم.

راز نیاز و متن دعای انگلیسی نیز گاها مورد نیاز است. در این پست یک متن انگلیسی راز و نیاز و نیایش با خدا قرار داده شده. همچنین ترجمه فارسی این متن انگلیسی نیز در زیر آن آمده است.

 

….I Am Thankful
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark

خدا را سپاس
من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست

I am Thankful…
I can walk.
There are those who have never taken their first step.

خدا را سپاس
من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند

I Am Thankful …
My heart can be broken.
There are those who are so hardened they cannot be touched

خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و
احساسی رو درک نمیکنن

I Am Thankful …
For the opportunity to help others.
There are those who have not been so abundantly blessed as I.

خدا را سپاس
به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به
من داده ای بی بهره اند

I Am Thankful …
I can work.
There are those who have to depend on others for even their most basic needs

من میتونم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین
نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند

I Am Thankful …
I have been loved.
There are those for whom no one has ever cared.

خدا را سپاس
که کسی هست که منو دوست داره
کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست


مطالب مشابه :


تشکر ازخدا

عشق فقط خدا - تشکر نیست بهتر است نگاهی به متن سالم از خواب برخاستید، قدر سلامتى
تشکر از خدا

تشکر از خدا. و یا اگر فکر می کنید همه چیز بر وفق مراد شما نیست بهتر است نگاهی به متن زیر
تشکر از خدا

تشکر از خدا . و یا اگر فکر می کنید همه چیز بر وفق مراد شما نیست بهتر است نگاهی به متن زیر
تشکر و التماس دعا

در جستجوي خدا دعا تشکر از دعای موقعیتی که جلیس خدا باشد .از خدا می خواهد که خدایا
مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

گاهی خوب که فکر می کنیم می بینیم در واقع مناجات با خدا نوعی تشکر از در این پست یک متن
تشکر از پدر و مادر

تشکر از پدر [ به نظرم برای یادآوری نعمت های خدا بدک نیست گرچه بعضی از اعمال مربوط به
متن تقدیم پایان نامه

نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم شکر و سپاس خدا را که متن تشکر
تشکر از دعای شما

کلمات عاشقانه خدا تشکر از دعای شما قرآن از منظر زبور اهل بيت (ع)
شکر خدا حاجی به محرم رسید!

پدرگرام از اواخرخردادروی تخت محبت هایش به پدر تشکر و به پدر داد تا شکر خدا حاجی
برچسب :