ختم هشت گنج

      مداومت به خواندن این ختم از قرآن انسان رابه همه آرزوها ومرادها وحاجاتش می رساند این دعا بسیار بسیارمجرب است   پیامبر در مورد این ختم گفته:این آیات 8 گنج از گنجهای الهی و 8 سرّند از اسرار نامتناهی وهرکس بر این آیات مداومت کند   به هرچه رو بیاورد وطالب آن باشد مطلوب او بر وجه دلخواه میسر وآسان میشود ودرهای رزق وروزی صوری ومعنوی براو باز میشود واز شر حاسدان وجن وانس  ایمن باشد واز دنیا نمیرود تا آمرزیده شده باشد              


مطالب مشابه :


ختم هشت گنج

معجزه قران و ادعیه - ختم هشت گنج - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
ختم استغفار معجزه آسا و مجرب ازحضرت امیر مومنین علی (ع)

عروس های آسمانی - ختم استغفار معجزه آسا و مجرب ازحضرت امیر مومنین علی (ع) - ناتوان ترین مردم
ختم یا بصیر

☆ ⊱ معجزه قران و ادعیه ⊱☆ - ختم یا بصیر - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی
ختم سوره واقعه

معجزه قران و ادعیه - ختم سوره واقعه - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
ختم سوره یس

ختم یاسین معجزه میکند چگونگی ختم سوره یس. از جمله روش های ختم سوره یس عبارت است از این که
خواص ختم انعام

معجزه قران و ادعیه خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات خواص ختم انعام
ختم یا بصیر

معجزه قران و ادعیه » ختم کبریت آتشین ( ختم اسرار )
ختم سوره مزمل

معجزه قران و ادعیه - ختم سوره مزمل - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات - معجزه قران و
نحوه ختم انعام مجرب

معجزه قران و ادعیه - نحوه ختم انعام مجرب - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات
دعاها و تعویضاتی که دیگران نتیجه گرفتند

- ختم زيارت عاشورا هم مجربه يعني 40 روز پشت سرهم اين ذكر يا كاشف الكرب واقعا معجزه مي كنه.
برچسب :