کلمات هم‌خانواده

چند نمونه کلمه هم‌خانواده


 سه حرف اصلی "ح ب ب" : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه

 سه حرف اصلی "ا م ر" : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا

 سه حرف اصلی "ج ل ل" : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله

 سه حرف اصلی "و ح د" : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت

 سه حرف اصلی "ح ق ق" : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق

 سه حرف اصلی "ش ر ع" : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع

 سه حرف اصلی "د ر س" : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس

  سه حرف اصلی "س ج د" : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد

 سه حرف اصلی "ش ر ک" : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک

 سه حرف اصلی "س ک ن" : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن


نکته: آیا معنی همه این واژه‌ها را می‌دانید؟مطالب مشابه :


کلمه های هم خانواده

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع سه حرف مشترک دارند .
هم خانواده

برای پیدا کردن هم خانواده ی کلمات باید به ریشه ی کلمه ها توجه نمود .کلمات هم خانواده دارای یک
کلمه های هم خانواده

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع سه حرف مشترک دارند .
کلمات هم خانواده

یکی از مباحثی که در کلاس چهارم دبستان در درس بنویسیم مطرح میشود، بحث کلمات هم خانواده است.
کلمات هم خانواده

دبستانی های عزیز - کلمات هم خانواده - آموزشی * تربیتی * خلاقیت - دبستانی های عزیز
کلمات هم خانواده درس بنویسیم

پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان - کلمات هم خانواده درس بنویسیم - نمونه سوالات درس مختلف پایه
کلمات هم خانواده

نوشته های یک دانش آموز - کلمات هم خانواده - مطالب و نوشته های دانش آموز دبستان انديشه - بنياد
کلمات هم خانواده

كلمات هم خانواده، كلمات دخيل از عربي به فارسي هستند كه ريشه ي فعلي مشترك دارند.
کلمات هم‌خانواده

گلشن فارسی کلاس ششم - کلمات هم‌خانواده - وبلاگ تخصصی راجع به فارسی ششم دبستان
برچسب :