ليست منابع و کتب درسی رشته كامپيوتر

ليست منابع و کتب درسی رشته كامپيوتر(-مهندس بهروز رضاسروش-فروردین 1389)

 

عنوان درس

منابع اصلي

منابع فرعي

منابع فرعي

سيستم عامل

طراحي و پياده سازي سيستم­ عامل-تننباوم-رحيمي

اصول طراحی سیستم عامل- استالینگ-مشکنانی

سيستم‌هاي عامل، سيلبرشاتز

سيستم­های توزیع شده-جعفرنژاد مرجع کامل سیستم عامل-عادلینیا

مفاهیم سیستم عامل­- مقسمی

سيستم­هاي عامل- دكتر فهيمي ­

سيستم‌هاي عامل، سيلبرشاتز

مفاهیم سیستم عامل- رضوانی

سیستم عامل- پریسا آتاماژوری

کارگاه

سیستم­عامل

ویندوز پیشرفته- کیوان فلاح- نشر گستر

سیستم­عامل Linux- مجید اسکندری- ناقوس

رجیستری ویندوز- قنبرزاده- ناقوس

آموزش رجیستری و 250 دستور حفاظتی- صادقی

مبانی اینترنت

HTML - قاسم نیا- ناقوس

اصول مهندسي اينترنت – احسان ملكيان-نص

طراحی صفحات وب- دیباگران

راهنمایHTML-XML- جعفرنژاد

آموزش اینترنت- جعفرنژاد

آموزش Web و HTML – شایگان

Internet Explorer –ضرغام

آموزش Dream Weaver

آموزش Front Page

ذخيره و بازيابي اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات- روحاني- انتشارات جلوه

سيستم و ساختار فايل- روحاني

ذخيره و بازيابي اطلاعات- مقسمي

ذخيره و بازيابي اطلاعات-جعفرنژاد

ساختار فايل ها- جعفرنژاد قمی

ساختارهاي فايل- جباريه

برنامه­نويسي پيشرفته1(جديد)

برنامه نويسي به زبان C++/ C–مدرسان شریف

C/C++ دیتل(Deitel & Deitel &)

درس و کنکور C++  - مقسمی

 

برنامه نويسي ویژوال بیسیک-پاشايي

برنامه نويسي ویژوال بیسیک - زارع پور

ویژوال بیسیک- جعفرنژاد

مبانی کامپیوتر و الگوریتم- جعفرنژاد

برنامه­نويسي پيشرفته1(قديم)

برنامه نويسي به زبان پاسكال- کافمن­

درس و کنکور پاسکال- مقسمی

برنامه نويسي­پاسكال- جعفرنژاد

برنامه سازي پيشرفته1- جباريه

برنامه­نويسي پيشرفته 2

برنامه نويسي به زبان C++/ C–مدرسان شریف

برنامه نويسي با ويژوال C++

(Deitel & Deitel &)-پاشایی

برنامه سازي به زبان ++ C - جعفرنژاد

درس و کنکور C- مقسمی

برنامه نويسي C++- شاکری

برنامه نويسي C++- جعفرنژاد

درس و کنکور  C- رضوانی

برنامه سازي پيشرفته C- جبار

برنامه نويسي به زبان  C- آذری

شبكه­هاي

كامپيوتري

اصول مهندسی اینترنت-ملکیان

اصول طراحي شبكه هاي كامپيوتري-احسان ملكيان

Network  +- شهرام سبحاني- گلپونه

شبكه هاي كامپيوتري-تننباوم– ملکیان- پدرام- نص

مسیریابهای سیسکو- ملکیان

- ملکیان TCP/IP

شبكه- نورتن- ناقوس

شبكه­ كامپيوتروانتقال­داده-استالينگ

کارگاه شبكه­

کارگاه(آزمایشگاه)شبكه­هاي كامپيوتر-بهروز سروش

اصول طراحي شبكه هاي كامپيوتري-احسان ملكيان

Windows 2003 server توانا Windows 2008 Server ناقوس

سیستم­عاملNovell Netware 5  شجاعی- پرتونگار

مهندسي

فنآوري اطلاعات (1 و 2)

اصول مهندسی اینترنت- احسان ملكيان

فنآوری اطلاعات در مدیریت (جلدهای 1 و2 و3)-توربان-پیام نور

 

 

مهندسي اينترنت

اصول مهندسی اینترنت-ملکیان

نفوذگری در شبکه- احسان ملكيان

 

مباني

مهندسي نرم­افزار

کتابچه مباني مهندسي نرم­افزار- بهروز سروش

تحليل و طراحي سيستم­ها-كيوويچ-جعفرنژاد

مهندسي نرم­افزار-پرسمن-سالخورده-خراسان

 

مهندسي نرم­افزار

(1 و 2)

مهندسي نرم­افزار-پرسمن-سالخورده-خراسان

تحليل و طراحي سيستم­ها-كيوويچ-جعفرنژاد

مهندسي نرم­افزار-پرسمن-هاشمي طبا-علوم پايه(جلد1 و 2جلد )

مهندسي نرم­افزار-سامرويل-جعفرنژاد

زبان ماشين و برنامه سازی سیستم

برنامه نويسي و زبان اسمبلي- انام آزدر

برنامه نويسي به زبان اسمبلي-هاشمي-علم و صنعت

زبان ماشين و برنامه سازی سیستم-نیکمهر-پیام نور

برنامه­نويسي به زبان اسمبلي- جعفرنژاد

زبان ماشين  و اسمبلي- آيلار

برنامه­نويسي زبان اسمبلي-رضی

زبان انگلیسی-تخصصی

Special English For The Student Of Computer- منوچهر حقانی

دانش کامپیوتر- علوم­رایانه

زبان تخصصی - مقسمی

زبان تخصصی - روحی

زبان تخصصی دبیرستان

ساختمان

داده­ها

اصول ساختمان داده های سیمور لیپ شوتز

ساختمان داده در C- هورویتز- علیخان­زاده

ساختمان داده­ها - مقسمي

ساختمان داده­ها - جعفرنژاد

اصول ساختمان داده­ها- ناقوس

ساختمان داده­ها- مهدی­پور

اصول ساختمان داده در C++- علیزاده- راز دانش

مبانی الکترونیک

قطعات و مدارت الکترونیک- نشلسکی- سپید نام

مدار منطقی - موریس مانو-سید رضی

الکترونیک دیجیتال-صدیقی-دانشگاه امیرکبیر

مدار منطقی - مقسمی

طراحي مدارات منطقي-نلسون

اصول و مبانی الکترونیک- میلمن

مدار منطقی­-پوران پژوهش

سخت­افزار کامپیوتر 1

مدار منطقی (ویژه کامپیوتر) – مقسمی

سخت­افزار کامپیوتر1دوره هنرستان

کتاب دوره سخت­افزار-فنی و حرفه ای

سخت­افزار کامپیوتر 2

راهنمای جامع A+- جین اندروز-کیادی مقدم

سازمان ومعماری کامپیوتر-استالینگ-سپیدنام-علوم­رایانه

مبانی  Micro processor-

معماری کامپیوتر- موریس مانو

ارتقاء و تعمیر کامپیوترA+- نورتن

اصول مبانی­سخت­افزار-خوشکیش

آموزش سخت­افزار- ترك­نيك

برنامه­نویسی

مبتنی بر وب

(طراحی وب)

راهنمایC#  2010

ASP.NET 4

کتابچه جامع اصول طراحی وب­سایت- بهروز سروش

فنآوریهای AJAX در C#

راهنمای SQL Server2010

آموزش 3.5 ASP.NET- جعفرنژاد

راهنمای آموزش  ASP 3- توانا

آموزش ASP 3-عادلی­نیا

HTML - قاسم نیا- ناقوس

پايگاه داده­ها

مفاهیم بنیادی پايگاه داده – روحانی- جلوه

بانک­اطلاعات علمی و كاربردي- دكتر حق­جو

بانک اطلاعات- ديت- جعفرنژاد

اصول طراحي پايگاه داده-سيلبرشاتس- جعفرنژاد

داده کاوی-جعفرنژاد

پايگاه داده- مقسمي

پايگاه داده- رامز المصري

پايگاه داده- شیرافکن

آزمایشگاه

پايگاه­ داده­ها

کتابچه جامع آزمایشگاه پايگاه­ داده­ها- بهروز سروش

راهنمای SQL Server 2010

SQL Server 2005-

SQL Server 2008 -

اوراکل(Oracle)-ناقوس

ایجاد بانک­های اطلاعاتی

راهنمایC#  2010

راهنمای SQL Server2010

 

 

چندزبانه­سازي

محیط­های

كامپيوتري

کتابچه جامع چندزبانه­سازي محیط­های كامپيوتري- بهروز سروش

مرجع کامل فارسی­نویسی درDOS - دیباگران

برنامه­نويسي برنامه مقيم در حافظه

مرجع برنامه­نويسان سيستم – نورتن- نشرعلوم

نرم­افزار

رياضي و آمار

آموزش نرم­افزار Math LAB -(تاليف هاي مختلف)

نرم­افزارهاي رياضي و آمار- آيلار

راهنماي كنترل  پروژه

MS Project

گرافيك كامپيوتري

(1 و 2)

گرافیک رایانه ای-قلی زاده-دانشگاه شریف

Computer Graphics - Donald Hearn-- Prentice Hall Second Edition

قالب فايل­هاي گرافيكي- نشرعلوم كليه زبانهاي برنامه­نويسي- فصول مربوط به مباحث گرافيك

گرافيك كامپيوتري- پیترکولی- علوم­رایانه

گرافيك كامپيوتري- آيلار

شيوه ارائه مطالب

شیوه ارائه مطالب- روحانی

آموزش  PowerPoint(ارائهICDL  )- دیباگران

مستند سازی- انام آزدر

شيوه ارائه نوشتاري وگفتاري-آيلار

مستند سازی-وحیدی- علوم رایانه

مباحث ويژه

(کاردانی)

راهنمایC#  2010

راهنمای SQL Server2010

برنامه نویسی شبکه با C#  - جعفرنژاد

آموزش مباحث تكميلي ویژوال بیسیک-  بهروز سروش

C#  (Deitel & Deitel)-پاشایی

C#وVisual C++/.NET

راهنمای Delphi- نشرعلوم

ویژوال بیسیک پیشرفته-زارع پو

مباحث ویژه

(کارشناسی)

مهندسي نرم­افزار-پرسمن فصول 23 تا پایان)

راهنمایC#  2010

برنامه نویسی شبکه با C#  - جعفرنژاد

تکنولوژی و برنامه نویسی جاوا (Deitel & Deitel)-پاشایی

راهنمای SQL Server2010

برنامه نویسی شبکه با C#  - جعفرنژاد

آزمایشگاه

نرم­افزارهای گرافیکی

کتاب آموزش  Photoshop(تاليف هاي مختلف)

کتاب آموزش CorelDraw

کتاب آموزش  Freehand

برنامه­سازی کامپیوتر

برنامه نويسي به زبان C++/ C–مدرسان شریف

برنامه نويسي پاسكال- کافمن

مبانی کامپیوتر و الگوریتم- جعفرنژاد

برنامه نويسي زبان پاسكال-جعفرنژاد

برنامه سازي پيشرفته 1- آیلار

اصول سرپرستي

اصول سرپرستی- علوم رایانه

 

 

کارآفرینی

کتابچه کارآفرینی و پروژه - دکتر صدری

 

 

کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر- جعفرنژاد

 

 

تجزیه و تحلیل

سیستم­ها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها- كيوويچ- جعفرنژاد

کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها- دوره هنرستان

 

سيستم­هاي شئي­گرا

مرجع كاربردي متدولوژي RUP- براآني-دانشگاه اصفهان

راهنمایC++   (Deitel & Deitel)-پاشایی

كتاب آموزشي RUP-خامسي-ناقوس

مرجع كامل RUP- جعفرنژاد

طراحي الگوريتم

مقدمه­اي بر الگوريتم­ها-كورمن

مقدمه­اي بر الگوريتم­ها-جلد 1 و2 –جعفرنژاد

طراحي الگوريتم -دكتر قلي زاده

تجزيه و تحليل الگوريتم-شيرازي

طراحي الگوريتم- نعيمي پور

كنكور ارشد كامپيوتر راهيان ارشد

تحليل و طراحی الگوريتم-

دانشگاه پیام نور

مرجع آزمون کاردانی به کارشناسی

جزوات و کتب مدرسان شریف

کلیه تالیف های حمید رضا مقسمی

جزوات و کتب پارسه

کلیه تالیف­های شیرافکن

آزمونهای کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- دیباگران

دوره­های ICDL

آموزش ICDL –متواضع-ديباگران تهران

كتاب آموزشي   ICDL- غيوري-كانون نشر علوم

آموزش ICDL- جعفرنژاد قمي

آموزش دوره­های ICDL-انام آزدر

آموزش دوره­های  ICDL

(تاليف هاي مختلف)

کامپایلر

اصول و طراحی کامپایلر-امینی

 

 

نظریه زبانها و ماشینها

نظریه زبانها و اتوماتها-پیترلینز-نشر نص

نظریه زبانها و ماشینها-انتشارات نما

نظریه زبانها و ماشینها- دكترصراف زاده

 

معماری کامپیوتر

معماری سیستمهای کامپیوتری-موریس مانو

اصول سیستمهای کامپیوتری-تننبام-اکبرزاده-نوآوران

 

مدارهای الکترونیکی

مبانی الکترونیک-میرعشقی-شیخ بهایی

 

 

مدیریت و کنترل پروژه های

نرم افزاری

مدیریت و کنترل پروژه های

فنآوری اطلاعات-علوم رایانه

مدیریت و کنترل پروژه های

فنآوری اطلاعات-دانشگاه پیام نور

 

ریزپردازنده

ریزپردازنده Z-80 حسین نیا-آستان قدس

 

 

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی-اسکونژاد-دانشگاه امیرکبیر

 

 

اخلاق مهندسی

(حرفه ای)

اخلاق در مهندسی-سازمان سنجش

 

 

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی-راسل

هوش مصنوعي - دكتر فهيمي

هوش مصنوعی-رهنمون

 

مبانی فنآوری اطلاعات

مبانی و مدیریت فنآوری اطلاعات-فتحیان-

دانشگاه علم و صنعت

 

 

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی-حنفی زاده-

دانشگاه شریف

 

 

سیستمهای چندرسانه ای

An Introduction to Digital Multimedia- T.M. Savage , K.E. Vogel- T.M. Savage , K.E. Vogel

 

 

شبیه سازی کامپیوتری

شبیه سازی سیستمهای گسسته-محلوجی-

دانشگاه شریف

 

 

مباحث نو در فنآوری اطلاعات

مبانی امنیت شبکه-استالینگز-علوم رایانه

 

 

ساختمانهای گسسته

ساختمان گسسته-قلی زداه- دانشگاه شریف

ساختمان گسسته- انتشارات پوران پژوهش

 

زبانهای

برنامه سازی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی-

علوم رایانه

 

 

ریاضیات مهندسی

ریاضی مهندسی-شفیعی-پیام نور

رياضي مهندسي- جمشيدي انتشارات – پوران پژوهش

رياضيات مهندس-، دكتر محمدصادق معتقدي- پارسه

آمار و احتمالات

آمار و احتمال مهندسی-نصیری- پیام نور

آمار و احتمالات مهندسي- دكتر نيكوكار.

آمارواحتمالات-سازمان سنجش

آمار و احتمالات مهندسي، دكتر نادر نعمت‌اللهي

محاسبات عددی

روشهای محاسبات عددی- وحیدی-دانش نگار

روش‌هاي محاسبات عددي- دكتر قلي زاده،

محاسبات عددي- دكتر نيكوكار و دكتر درويش

مدارهای الکتریکی

مدار الكتريكي-دكتر جبه‌دار

مدارهای الکتریکی-شیبانی- پیام نور

 

 

VLSI

(Very Large Scale Integration)

طراحي VLSI ، دكتر اشراقيان

 

 

الکترونیک دیجیتال

الکترونیک دیجیتال-صدیقی-دانشگاه امیرکبیر

 

 

انتقال داده ها

انتقال داده- اوي لسل دي بلك، دانشگاه شريف

درس و كنكور داده‌ها- فرشاد صفايي، گسترش علوم پايه

 

اصول و مبانی مدیریت

مبانی و سازمان مدیریت-فیضی-پیام نور

 

 

ریاضی ۱ و ۲

حساب دیفرانسیل وانتگرال -جورج توماس
حساب دیفرانسیل و انتگرال -سیلورمن

ریاضی عمومی1-احمدپور-پیام نور

ریاضی عمومی2-ابراهیمی-پیام نور

تست ریاضی ۱و۲ -راهیان ارشد
تست و خلاصه - دانش پژوهان

آنالیز عددی

آنالیز عددی- دکتر بابلیان -دانشگاه پیام نور
آنالیز عددی -توتونیان

آنالیز عددی - راهیان ارشد

آنالیز عددی -  جهش

 

اصول

سیستمها ی کامپیوتری

اصول سیستمهای کامپیوتری-تننبام-اکبرزاده

مدارهای منطقی اثر مانو

معماری در کامپیوتر مانو
معماری کامپیوتر پترسن

 

 

نکات:

1-منابع و كتب كارشناسي، ارشد و دكترا رشته كامپيوتر به سايت دانشگاه شريف، دانشگاه پيام نور و دانشگاه ­هاي معتبر ايران مراجعه نماييد

2-انتشارات معروف كتب كامپيوتري: انتشارات ناقوس ـ كانون نشر علوم ـ آيلار ـ ديباگران تهران ـ كليه كتب مهندس عين ا... جعفرنژاد قمي ـ كليه

كتب نورتن ـ كليه تاليف­های حميدرضا مقسمی و انتشارات دانشگاه هاي معروف تهران .

3-از مدرسين و دانشجويان گرامی تقاضا می­گردد با ارائه نظرات و پيشنهادات خود، اينجانب را در معرفی منابع و کتب مناسب­تر راهنمايي نمايند .

 


دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

1-   زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

2-   ریاضیات (رياضي مهندسي، آمار و احتمالات، محاسبات عددي و ساختمان‌هاي گسسته)

3-   دروس مشترک کامپیوتر (ساختمان داده، نظريه زبانها و ماشینها، مدار منطقي، معماري كامپيوتر و سيستم عامل)

4-   دروس تخصصی

الف) گرایش نرم افزار (كامپايلر، زبانهاي برنامه سازي، طراحي الگوريتم و  پايگاه داده)

 ب) گرایش هوش مصنوعی (مدار الكتريكي، طراحي الگوريتم و هوش مصنوعي )

ج) گرایش معماری (مدار الكتريكي، VLSI، الكترونيك ديجيتال و انتقال داده)

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی فنآوری اطلاعات

1-     زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

2-     دروس مشترک (ساختمان‌هاي گسسته، ساختمان داده، طراحي الگوريتم، مهندسی نرم­افزار، شبکه های کامپیوتری)

3-     اصول و مبانی مدیریت

4-     اصول طراحی پايگاه داده

5-     هوش مصنوعي

6-     سيستم عامل

7-     معماري كامپيوتر

 

دروس کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

1-     زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

2-     دروس پایه (ریاضی ۱ و ۲، آمار و احتمال و مبانی کامپیوتر)

3-     ساختمانهای گسسته

4-     ساختمان داده ها

5-     طراحی الگوریتم

6-     اصول سیستم ها ی کامپیوتری

7-     نظریه زبان ها و ماشینها(اتوماتها)

8-     آنالیز عددی

 


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب تجارت الکترونیک ۱تألیف: دکتر پیام حنفی زاده

خلاصه کتاب تجارت الکترونیک ۱تألیف: دکتر پیام حنفی زاده - 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیک

- کتاب تجارت دکتر پیام حنفی زاده و 1- بیشتر ین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از
خلاصه کتاب تجارت الکنرونیک دکتر پیام حنفی زاده

خلاصه کتاب تجارت الکنرونیک دکتر پیام حنفی زاده. امنیتی آزمون های الکترونیکی و
تجارت الکترونیکی، تعاریف و ویژگی ها

تجارت الکترونیکی یعنی استفاده از خلاصه کتاب تجارت الکترونیک تالیف پیام حنفی زاده.
تجارت الکترونیک

دکتر پیام حنفی زاده. 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی باشد مانند یک کتاب نقاشی زیبا و
تجارت الکترونیک

web انجام داد، تجارت الکترونیکی شده و بکارگیری پیام های استاندارد کتاب تجارت
ليست منابع و کتب درسی رشته كامپيوتر

ساختمان داده در c- هورویتز- علیخان­زاده. کتاب دوره سخت­افزار تجارت الکترونیکی-حنفی
عناوین تصویب شده در مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی

دکتر پیام حنفی زاده شناخت موانع پذیرش و توسعه تجارت الکترونیکی دکتر داوود حسن زاده
برچسب :