وضعیت جوی: مقدار بارش و ميزان بارندگي سال زراعی در شهرهای ایران و استان فارس به میلیمتر مکعب - جدید

نام ایستگاه سینوپتیک

سال زراعی

88-89

سال زراعی

89-90

سال زراعی

90-91

امسال تا تاریخ

 ۲۲/۰۹/۹۱

میزان بارش شیراز

 ۲۳۶

 ۲۲۳

 ۲۸۶

204

میزان بارش ارسنجان

 ۲۳۰

 ۱۹۵

 ۳۰۹

165

میزان بارش سعادتشهر

 ۱۹۸

 ۱۸۵

 ۳۰۲

161

میزان بارش آباده طشک

 

 

 

114

میزان بارش لارستان

 

 

 

22

میزان بارش آباده اقلید

 ۱۲۲

 ۱۰۳

 ۱۱۱

76

میزان بارش نی ریز

 ۱۱۵

 ۱۵۸

 ۱۴۰

36

میزان بارش کازرون

 

 

 ۴۰۰

245

میزان بارش بوانات مزیجان

 ۱۲۳

 ۱۳۸

 ۲۷۸

127

میزان بارش جهرم

 

 ۳۰۴

 ۱۸۷

50

میزان بارش سپیدان برغان

 ۵۶۵

 ۵۸۴

 ۸۶۸

250

میزان بارش فیروزآباد )سد

 

 ۳۱۵

 ۳۴۵

160

میزان بارش داراب )سد

 

 ۲۷۲

 ۱۶۷

114

میزان بارش تهران

 

 

 

91

میزان بارش رشت

 

 

 

450

میزان بارش مشهد

 

 

 

43

میزان بارش اصفهان

 

 

 

73

میزان بارش درود

 

 

 

191

میزان بارش اهواز

 

 

 

129

میزان بارش شهرکرد

 

 

 

169

میزان بارش زابل

 

 

 

9

میزان بارش محمودآباد

 

 

 

650

میزان بارش تبریز

 

 

 

33

میزان بارش یاسوج

 

 

 

323

میزان بارش بوشهر

 

 

 

240

میزان بارش سنندج

 

 

 

142

میزان بارش دامغان

 

 

 

18.5

میزان بارش اراک

 

 

 

96

میزان بارش کرمانشاه

 

 

 

151

میزان بارش ایلام

 

 

 

76

میزان بارش یزد

 

 

 

32

 میزان بارش چابهار

 

 

 

0

  با توجه به اینکه سازمان هواشناسی ایران امسال اطلاعات ایستگاههای سینوپتیک خود را رایگان در اختیار عموم قرار نداده. مجبور شدیم از اطلاعات ایستگاههای سینوپتیک وزارت نیرو استفاده کنیم.

برای مشاهده دیگر جداول به آدرس زیر مراجعه نمایید
http://iranweather.blogfa.com/

امید است مورد رضایت قرار گیرد.


مطالب مشابه :


مقدار بارندگي سالانه مراكز استان‌ها

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - مقدار بارندگي سالانه مراكز استان‌ها شهركرد
وضعیت جوی: مقدار بارش و ميزان بارندگي سال زراعی در شهرهای ایران و استان فارس به میلیمتر مکعب - جدید

هواشناسي - وضعیت جوی: مقدار بارش و ميزان بارندگي سال زراعی در شهرهای ایران و استان فارس به
موقعيت جغرافيايي مجموعه گردشگري ، تفريحي چغاخور

منبع تامين آب اين تالاب علاوه بر بارندگي سالانه به انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه شهركرد
اقلیم شناسی عامیانه در استان چهار محال وبختیاری

گروه كوهنوردي شیدا شهركرد. گروه کوهنوردی گلستان نجف
خلاصه سه مقالعه اقلیمی بر گرفته از سایت : http://www.civilica.com

باشد و يكي از ويژگيها، نحوه توزيع مقدار باران در طول مدت بارندگي است كه آن را اصطلاحا
جنگلداری محلی

گزارش شده است اين گونه در شهركرد به طول دوره خشكي 8 ماه است و ميانگين بارندگي سالانه
اقلیم ووضعیت اب وهوای استان چهارمحال بختیاری

۹۰ درصد بارش سالانه در فاصله خرداد از ۶۰ درصد از بارندگي شهركرد مركز استان
عناصر اقليمي استان چهارمحال و بختياري

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی) - عناصر اقليمي استان چهارمحال و بختياري - - جغرافياي طبیعی
اقلیم استان...

۹۰ درصد بارش سالانه در فاصله خرداد از ۶۰ درصد از بارندگي شهركرد مركز استان
مناطق حفاظت شده وشکار ممنوع استان چهارمحال و بختیاری

از نظر تقسيمات كشوري اين محدوده از قسمتهايي از بخش شرقي شهرستان شهركرد و بارندگي سالانه
برچسب :